Online
Teklif

Bilgi Sistemleri Yönetimi - KMS

caniasERP Bilgi Yönetim Sistemi Modülü

caniasERPBilgi Yönetim Sistemi Modülü(KMS) ile sistem içinde yer alan verilerin düzenlenerek bilgi yönetimi veri ambarına taşınması ve modüller arası erişim imkanı sunulması hedeflenmiştir.

Bu modül, kişilerin tecrübe, edinim gibi örtülü bilgilerini de sisteme dahil etmeyi amaçlar. Bu bilgiyi internet kullanıcılarının alışkanlıklarına uy­gun arayüzler içinde sunarak bilgi paylaşımını teşvik eder ve daha kollektif bir sisteme imkan tanır. Bilgi Yönetim Sistemi Modülü sistem entegrasyonu grafikte gösterilmiştir.

Bilgi Kaşifi

caniasERPsisteminde yer alan verilerde arama yapmak için kul­lanılan bilgi yönetimi uygulamasıdır. Tek bir sözcük ya da söz­cük parçası ile Bilgi Yönetimi Veri Ambarı’nda arama yaparak istenilen bilgiye kolaylıkla ulaşılmasını sağlar. Sonuçlar içerisin­den tek tıkla caniasERP modüllerinin ilgili uygulamalarını açmak da mümkündür.

HTML tarayıcı ile tasarlanan Bilgi Kaşifi uygulaması, kullanıcı­ların internet ortamındaki alışkanlarına cevap verebilecek kul­lanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bilgi yönetiminin esaslarından olan geri bildirim mekanizması, Bilgi Kaşifi uygulamasının diğer bir özelliğidir. Kullanıcılar, listelenen sonuçlar üzerinde günü­müzün popüler alışkanlıkları olan “beğenme”, “beğenmeme”, “puan verme” veya “yorum yapma” olanağına sahiptirler. Bu geri bildirimler ışığında aramaların optimize edilmesi, istatis­tikler ve raporlar hazırlanması mümkündür.

Bilgi yönetimindeki bir başka önemli konu da bilgilerin kaybol­mamasıdır. Bu nedenle Bilgi Yönetimi Veri Ambarı’nda verilerin revizyon takibi de yapılmaktadır. Bir bilginin eski versiyonları için arama yapılabilmesi, o versiyonların da geri bildirimlerin­den yararlanmaya imkan sunar.

Bilgi Ansiklopedisi

Bu uygulama, caniasERP sisteminin bilgi ansiklopedisidir. Kata­loglar ile kategorize edilmiş olan verileri belirli bir başlık altında toplayarak makaleler haline getirir. Bu makaleler birer ansiklo­pedi sayfası gibi o başlıkla ilgili gerekli tüm bilgileri tek çerçe­vede sunar. Böylelikle sadece bir bilgiye ulaşmak yerine büyük resmi görmek mümkün olur. Örneğin malzeme kataloğu oluş­turup her bir malzeme kodu için bir sayfa makale üretilebilir.

Bu makale içerisinde malzemenin temel bilgileri, üretim bilgi­leri, satış/tedarik bilgileri vb. bir arada gösterilebilir. Bilgi ansik­lopedisi de Bilgi Kaşif’i uygulaması gibi günümüz e-Ansiklopedi tasarımlarına uygun bir şablonda sunum yaptığı için özet veri­lere erişmenin ideal bir yoludur.


ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Temel Veriler - BAS
İş Süreçleri Yönetimi - BPM
Doküman Yönetimi - DOC
Satış Yönetimi Modülü- SAL
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
Satınalma Yönetimi - PUR
Üretim Yönetimi - PRD
Genel Muhasebe - FIN
İnsan Kaynakları Yönetimi - HCM


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerez kullanılmaktadır. İncele