Online
Teklif

Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Araçları- SYS & DEV

caniasERP Yazılım Altyapısı

caniasERP, IAS tarafından geliştirilen TROIA adlı yazılım geliştirme platformu üzerinde çalışır. ERP sistemi; kaynak kodları, TROIA Platformu ve geliştirme ortamı ile birlikte teslim edilir.

TROIA - Programlama Dili ve Geliştirme Ortamı

Doğrudan iş uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak amacıyla tasarlanmış olan TROIA Platformu; bünyesinde barındırdığı nesne tabanlı TROIA programlama dili ve geliştirme ortamı (IDE) ile yazılım geliştirme, uyarlama ve bakım süreçlerinde hız ve esneklik açısından yeni standartlar getirmiştir. caniasERP ile bütünüyle entegre bir yapıya sahip olan TROIA IDE, uygulamaların hızlı şekilde geliştirilmesine ve uyarlanmasına olanak sağlar.

TROIA IDE, bakım sözleşmesi olan tüm müşterilere standart yazılım ile birlikte teslim edilir ve caniasERP kaynak koduna doğrudan erişim olanağı sunar. Böylece müşteriler, standart kaynak kodda herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmadan uygulamayı kendi gereksinimlerine uygun şekilde uyarlayabilir hatta TROIA programlama dili ile kendilerine özel yazılımlar geliştirebilirler. TROIA platformu’nun sunduğu esneklik sayesinde tüm uyarlamalar ve özel geliştirmeler, sürüm geçişlerinden etkilenmeden kullanılmaya devam edilir.

TROIA ortamında uyarlamalar yalnızca IAS danışmanları tarafından değil, eğitimli müşteri personeli tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu sayede şirketler özel uyarlamalara ilişkin masraflarını kayda değer ölçüde azaltabilir. Ayrıca yazılımdaki tüm programlama çalışmalarının, hizmet veren üçüncü taraflarca gerçekleştirilme zorunluluğu ortadan kalkar.

caniasERP Teknoloji ve Avantajlar

caniasERP Platformdan Bağımsızdır

caniasERP, sunucu ve istemci tarafında tüm bileşenleri ile bilinen tüm işletim sistemleri üzerinde ve ilişkisel veritabanları ile uyumlu olarak çalışır. Böylece kullanılacak sistem altyapısı, ERP çözümünün gereksinimlerine göre değil, yalnızca müşterinin gereksinimleri ve kısıtları göz önüne alınarak tercih edilebilir. Microsoft, Oracle ve çeşitli Linux dağıtımları gibi yaygın olarak kullanılan platformlara ek olarak PostgreSQL, MySQL gibi birçok açık kaynak kodlu çözüm de desteklenmektedir. Bu özellik, şirketlerin üçüncü taraflara olan bağımlılığını ortadan kaldırılarak, yatırımların çok daha etkin şekilde korunmasına olanak tanır.

caniasERP Açık Kaynak Kodludur ve Maliyet Tasarrufu Sağlar

Benzersiz bir teknoloji, mimari ve geliştirme ortamına sahip olan TROIA, müşterilerine uygulamanın kaynak koduna doğrudan erişim olanağı sunar. Böylece şirketler, gerektiğinde, mevcut çözümü yüksek bir esneklikle, en etkin şekilde uyarlayabilir; geliştirmeye devam edilebilirler.

caniasERP Çoklu Firma Desteği

caniasERP’nin çoklu firmayı destekleyen holding altyapısı sayesinde, hukuki açıdan bağımsız birden çok şirket, tek bir yazılım kurulumunda bir birim olarak oluşturulabilir.

caniasERP Birlikte Çalışabilirliği Destekler

TROIA programlama dilinin sunduğu avantajlar ve servis odaklı mimarisi (SOA), harici sistemler ile hızlı entegrasyonlar geliştirilmesini mümkün kılar. Harici sistemler ile; Web Servisleri, HTTP, FTP, TCP, OPC gibi birçok protokol veya teknolojik altyapı kullanılarak güvenlikten ödün vermeksizin haberleşmek ve bu sistemleri ERP ile entegre etmek mümkündür.

caniasERP İşlerin Dünya Çapında Yürütülmesini Destekler

caniasERP sistemine web üzerinden istenilen yerden, istenildiği anda erişim sağlanabilir. Bu sayede saha personeli, iş ortakları, tedarikçiler ve diğer şubeler sisteme kolayca erişebilir. Bununla birlikte caniasERP’nin sunduğu; Unicode da dahil çoklu dil desteği ve birçok yerelleştirme seçeneği, sistemin dünyanın her yerinden aynı konfor ile kullanılmasına imkan tanır.

Sistem Yönetimi(SYS) ve TROIA Geliştirme Araçları(DEV)

caniasERP Yazılım Altyapısı

caniasERP, IAS tarafından geliştirilen TROIA yazılım geliştirme platformu üzerinde çalışır. ERP sistemi; kaynak kodları, TROIA Platformu ve geliştirme ortamı ile birlikte teslim edilir. Diğer bir ifadeyle müşteri, TROIA Platformu'nun tüm geliştirme ve yönetim araçlarına caniasERP ile birlikte sahip olur. Böylece sistemi istekleri doğrultusunda kurumsal gereksinimlerine en uygun şekilde uyarlayabilir ve geliştirmeye devam edebilirler.

Gelecek ve Yatırım Güvenliği

Java tabanlı caniasERP platformunda, uygulamanın ve veritabanı sunucusunun kullanılacağı işletim sistemi ve veritabanı neredeyse hiçbir sınırlama olmaksızın seçilebilir. Veritabanı sistemi olarak; IASDB, IBM DB2, MySQL, Microsoft SQL-Server, Oracle, PostgreSQL ve Sybase de dâhil olmak üzere JDBC uyumlu tüm sistemler kullanılabilir. caniasERP’nin esnek ve açık sistem mimarisi ile yapılan yatırım yalnızca bir teknolojiye bağımlı değildir. İhtiyaç durumunda değişiklik yapılabilen bir altyapıya sahip bu yatırım, şirketlerin uzun vadede güvende olmasını sağlayacaktır.

Lokasyon Bağımsız Kullanım ve Yönetim

caniasERP, internet aracılığıyla dünyanın her yerinden kullanılabileceği gibi uygulama sunucularını yönetmek veya geliştirme yapmak gibi teknik süreçler de internet aracılığıyla herhangi bir lokasyondan yürütülebilir.

caniasERP uygulama sunucuları, konfigürasyon dosyaları sayesinde zahmetsizce yapılandırılabilir. Değişiklikler, sunucunun yeniden çalıştırılmasına gerek duyulmaksızın anında etkili olur.

İş süreçlerine ilişkin veriler ve kodlar, uygulama sunucusu üzerindedir. Tüm güncellemeler istemcilerin tamamında anında kullanılabilir. Yedekleme, güncelleme ve hata ayıklama çalışmaları merkezi olarak gerçekleştirilir.

Platformun sunduğu log, optimizasyon ve yönetim altyapısı, sistemin her zaman ve her yerden izlenebilmesini, çeşitli süreçlerin analiz edilebilmesini ve sistem yönetimindeki olası sorunların hızla düzeltilebilmesini veya optimize edilmesini sağlar.

Veri Güvenliği

 • Üç katmanlı mimari yapı, veritabanının kullanıcı ağından ve internetten ayrılabilmesini sağlar.
 • Optimize edilmiş dâhili bir iletişim protokolünün kullanılması sayesinde uygulama sunucusuna izinsiz müdahalede bulunulması güçleşir.
 • Esnek ve kullanımı kolay ağ mimarisi ile sisteme kolaylıkla güvenlik duvarları dâhil edilebilir.
 • Gelişmiş yetkilendirme altyapısı verilerin ve süreçlerin yetkisiz kişiler tarafından görüntülenmesini ve yürütülmesini engeller.
 • VPN ve SSL ile kullanıcının verileri de internet üzerinden erişime karşı korunmaya alınır.

Üç Katmanlı Mimari Sayesinde Yüksek Verimlilik

caniasERP sistemi istemciden, uygulama sunucusundan ve veritabanından oluşan üç katmanlı bir mimariye sahiptir. Bu üç katmanlı yapı, aşağıdaki performans özelliklerini sunar:

 • İstemci katmanında iş sürecine ilişkin kodlar yer almaz. Bu katman yalnızca kullanıcı arayüzünün kullanılmasından sorumludur. Buna bağlı olarak istemciye yönelik donanım gereksinimleri de düşüktür.
 • caniasERP Load Balancer (Yük Dengeleyici) sayesinde, birden çok uygulama sunucusu paralel şekilde çalışabilir. Load Balancer ile yükün dağıtılması, performans ve güvenlik özelliklerinin sürekli aynı seviyede tutulmasını garanti eder.
 • Uygulama sunucusu, her büyüklükteki şirket için ölçeklenebilir.
 • Optimize edilmiş iletişim algoritmaları, veri trafiğini azaltır ve yüksek bir aktarım hızı sağlar.

TROIA, IAS tarafından Java üzerinde geliştirilmiş iş uygulamalarına yönelik dördüncü nesil (4 GL) bir programlama platformu ve dilidir. caniasERP sistemi, TROIA programlama dili ile geliştirilmiş dolayısıyla Java tabanlı bir ERP çözümüdür. Nesne tabanlı bir komut dili olan TROIA’yı, teknik yetkinliği olan kişiler çok kısa sürede, kolaylıkla öğrenebilir. TROIA, Java ve .NET gibi modern programlama dilleriyle birçok açıdan benzerlik gösterir. Sistem, en etkin veritabanı odaklı uygulamalar, 500'ün üzerinde komut ile sadece birkaç adımda programlanabilir ve hemen canlı kullanıma alınabilir.

TROIA geliştirme ortamı, caniasERP uygulamasına bütünüyle entegredir. Uyarlama yapmak veya yeni uygulamalar geliştirmek için ilave yazılım ya da araç gerekmez. TROIA ile oluşturulan kaynak kod, ilişkisel bir veritabanı içinde kaydedilir ve yönetilir. TROIA tarafından oluşturulan program, ikili (Binary) koda dönüştürülerek uygulama sunucusu tarafından yorumlanır ve Java çalıştırma ortamında sunucu üzerinde yürütülür.

Formların ve Raporların Hızlı Gelişirilmesi

caniasERP sisteminde kullanılan formlar (Ekran, dialog) ve raporlar kolayca değiştirilebilir veya yeniden oluşturulabilir. Yeni dialoglar ve raporlar, TROIA IDE içindeki tasarım aracı ile oluşturulabilir. Düğmeler, veritabanı alanları, onay kutuları, grafik öğeleri, tablolar, resimler vs. TROIA içindeki standart bileşenlerdir. Bu bileşenler, bir iletişim penceresi ekranında sürükle/bırak tekniği ile kolaylıkla konumlandırılabilir. İş süreçleri ve bileşenlerin davranışları ise TROIA dilinin kolay ve esnek yapısı ile TROIA IDE üzerinde sunulan otomatik tamamlama (İntellisense) ve yardım altyapısı ile kolaylıkla geliştirilebilir.

Etkin Geliştirme Süreci

TROIA IDE ve Hotline Yönetim Sistemi, yazılım geliştirme sürecindeki tüm adımları destekler. Bir geliştirme projesi kapsamında yapılan tüm değişiklikler bu sistem sayesinde kaydedilir. TROIA, kod İzleme (Code trace) sistemi, profiler ve iş akışı takibi (Debug) sayesinde hataların tespit edilmesine olanak sağlar ve uygulamanın geliştirilmesi sırasında olası hataların en aza indirilmesine katkıda bulunur.

Bireysel Rapor Tasarımı

Kullanıcı ara yüzündeki rapor sihirbazı, pivot ve grafik rapor tasarım araçları ve geliştirme ortamında yer alan rapor tasarım aracı ile bireysel ya da tüm kullanıcıların erişebileceği raporlar hızla üretilebilir. Bu raporlar PDF, HTML, RTF, XLS olarak veya düz metin biçiminde oluşturulabilir ve yazdırılabilir, e-Posta ile gönderilebilir veya Doküman Yönetimi modülü aracılığıyla kaydedilebilir.

Dünya Çapında Kullanım için Çoklu Dil Desteği

caniasERP yazılımının önemli bir özelliği de entegre çeviri aracıyla sağlanan çoklu dil desteğidir. Bu araç ile tüm ekran metinleri ve bildirimleri, yeniden geliştirme yapmaksızın diğer tüm dillere çevrilebilir. Tüm ekranlar (dialoglar), raporlar ve iletiler, sistemde oturum açıldığında son kullanıcının seçtiği dilde görüntülenir. Aynı şekilde tüm raporlar da (Dil kodu ile denetlenerek) istenen dillerde yazdırılabilir. Platformda, Unicode Desteği (UTF8 ve UTF16) sayesinde, Çince, Korece, Farsça ve Arapça gibi doğu dilleri de dâhil olmak üzere birçok dil desteklenir.

Standart Uygulamaların Şirket Gereksinimlerine göre Uyarlanabilmesi

caniasERP Bakım Sözleşmesi’ne sahip olan bir müşteri, uygulamanın tüm kaynak koduna sınırsız erişim yetkisine sahip olur ve böylece sistemi kendi gereksinimlerine göre uyarlayabilir. TROIA içindeki 'Cross' (aktarma) kavramı sayesinde standart kodun kendisinde değil, standarttan türetilmiş olan ilgili işlevde değişiklik yapılır. Böylece müşteriye özel, karmaşık değişiklikler yapıldığında bile standart sürümün tutarlılığı garanti edilmiş olur. Bir başka deyişle müşteriye özel yapılan uyarlamalar, güncellemeler sonrasında da korunmaya devam eder.

Platform Bağımsız Veritabanı Yapısı

Çevrimiçi Veritabanı Yönetimi (ODBA; Online Database Administration) ile uygulamada kullandığınız tablolar veya tablo dizinleri gibi veritabanı bileşenleri, görsel araçlar yardımıyla yönetilebilir ve düzenlenebilir. ODBA'nın diğer işlevleri tabloların ve verilerin aynı veritabanı içinde veya farklı veritabanı sistemleri arasında aktarılması ve tablo tanımı ile veritabanı üzerindeki gerçek tablo yapısı arasında yapı eşitlemesinin gerçekleştirilmesidir.

caniasERP ile Asla Geride Kalmazsınız

Bir şirketin giderek büyümesi, ihtiyaç duyduğu ERP sistemi gereksinimlerinin de giderek artmasına neden olur. caniasERP açık, ölçeklenebilir ve uyarlamaya uygun bir sistem mimarisine sahiptir. Bu mimari sayesinde, faaliyet süreçlerinin tasarlanmasında ve bir araya getirilmesinde sınırsız bir esneklik sağlanır. İyi düşünülmüş standart bir uygulamaya ve modüller arasındaki güçlü entegrasyon olanağına ek olarak, sistemin sağladığı kişiselleştirme ve uyarlama imkânları sistemin kullanıldığı şirketin değişen koşullara mümkün olan en hızlı şekilde ayak uydurmasını sağlar.

TROIA'nın Sağladığı Avantajar

 • Açık kaynak kodu
 • Kolay öğrenme ve geliştirme
 • Uzaktan geliştirmeyi destekleyen sistem mimarisi
 • Platformdan bağımsız yapı
 • Nesne tabanlı programlama dili
 • Sürükle ve bırak işlevi sayesinde hızlı ve kolay kullanıcı arayüzü oluşturma
 • Diğer sistemler ve arayüzler ile kolay entegrasyon
 • Geliştirilen uygulamaları çalıştırma ortamına anında aktarma

Öne Çıkan Özellikler

Üç Katmanlı Mimari

 • İstemci tarafında düşük sistem gereksinimi dolayısıyla (thin client) sistem gereksinimlerini ve onarım masraflarını en aza indirme
 • İşletim sisteminden bağımsız, ölçeklenebilir uygulama sunucusu sayesinde cazip fiyat-performans ilişkisi
 • Optimize edilmiş veri aktarımı sayesinde düşük veri trafiği ve yüksek aktarım hızı
 • Güvenli, kullanıcı dostu ağ altyapısı ve SSL desteği
 • İstenilen yerden ve her bilgisayardan erişim, geliştirme ve sistem yönetimine olanak sağlayan merkezi uygulama sunucusu ve dağıtılmış veri saklama

Yüzde 100 Java Tabanlı

 • Hem sunucu hem de istemci tarafında işletim sisteminden bağımsız JVM üzerinde çalışma (İşletim ve onarım masraflarını azaltır.)
 • Veritabanından bağımsızlık (Bilinen tüm JDBC uyumlu veritabanlarını destekler.)

Esnek Erişim Seçenekleri

 • Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN) ve İnternet (sabit hat, çevirmeli hat, ADSL, GPRS, UMTS...) üzerinden sunucuya erişim imkânı
 • İstemci bilgisayarın niteliğine göre en uygun kullanıcı deneyimini sunan istemci seçenekleri (tablet, akıllı telefon, masaüstü vs.)
 • XML ve Elektronik Veri Alışverişi desteği (EDI)
 • HTTP, IMAP, POP3, SOAP, FTP, TCP, OPC, RS232, PLC gibi çeşitli protokol ve teknolojiler üzerinden entegrasyon olanakları

Güvenlik Seçenekleri    

 • Üç katmanlı mimarisi sayesinde veritabanı ve istemcilerin ayrılması
 • Eşsiz iletişim protokolü
 • RADIUS/LDAP protokolü sayesinde güvenli kimlik doğrulama
 • Konfigüre edilebilir VPN ve SSL desteği
 • Gelişmiş veri erişim ve yetkilendirme altyapısı
 • Tüm katmanlarda gelişmiş log desteği

Dahili TROIA Programlama Dili

 • Açık kaynak kodu
 • Nesne tabanlı programlama
 • Bütünleşik ve görsel geliştirme ortamı
 • Müşteriye özel kodlar için kolay güncelleme
 • Kod izleme özelliği sayesinde hızlı ve basit hata ayıklama
 • Çoklu dil desteği
 • Kullanıcı dostu rapor oluşturma aracı
 • Kullanıcı dostu arayüz
 • İnteraktif yardım
 • Entegre optimizasyon araçları
 • Hotline (Development Tracking System; Geliştirme İzleme Sistemi)

Sistem Yönetim ve Konfigürasyonu

 • Uygulama sunucusu ve diğer sunucu taraflı tüm bileşenlerin web üzerinden yönetimi
 • Basit ve anlaşılır yapılandırma
 • Tüm işlemleri uygulama sunucusundan yürütme
 • Load Balancer ile birden çok uygulama sunucusuna yük dağıtımı
 • Kolay kurulum, güncelleme ve yedekleme
 • Tüm istemcileri tek bir işlemde merkezi olarak güncelleme; web tabanlı istemciler sayesinde istemci tarafında yedekleme ve kurtarma işlemlerine gerek kalmaz
 • Kullanımı kolay kullanıcı yetkileri yönetimi
 • Genişletilmiş blokaj mekanizmaları

Diğer Özellikler

 • Pivot ve Chart özelliği ile kodlama yapmaksızın rapor oluşturma
 • Ofis uygulamaları ile uyumlu formatlarda rapor üretme
 • PDF, HTML, RTF olarak ve düz metin biçiminde rapor oluşturma

Enntegrasyonun Faydaları

TROIA Platformu’nun sunduğu özellikler ve caniasERP sisteminin esnek mimarisi, diğer sistemler ile entegrasyonun kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlar:

 • JSP ve WAP bağlayıcılar kullanılarak web sayfaları caniasERP ile bağlanabilir.
 • Servis odaklı mimarisi ile (SOA), caniasERP sisteminde hem harici sistemlere yönelik web hizmetlerinin sunulmasına hem de dünya genelindeki diğer web hizmetlerine erişim sağlanmasına imkan tanır. Bu sayede e-Ticaret altyapısı optimize edilir ve rekabet avantajı sağlanır.
 • Elektronik Veri Alışverişi modülü ve XML aracılığıyla iş ortakları ile elektronik veri alışverişinin gerçekleştirilmesi daha iyi ve hatasız bir iletişimin yürütülmesine olanak sağlar; telefon, faks ve veri iletişimi masrafları azaltılır.
 • caniasERP içinde e-Posta ve SMS alma ve gönderme özelliği, şirket genelindeki ve şirketler arasındaki iletişimi destekler.

Esnek Erişim

caniasERP, sistemle her zaman ve her yerden bağlantı kurmaya olanak sağlayan esnek özellikler sunar. Kullanıcı dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ile caniasERP sunucusuna bağlanabilir ve çalışmalarını ofisteymiş gibi sürdürebilir. Hatta TROIA IDE aracılığıyla uzaktan geliştirme yapılabilir ve yapılan geliştirmeler canlı ortama aktarılabilir. Optimize edilmiş veri aktarım algoritmaları ve akıllı veri sıkıştırma özellikleri sayesinde en yavaş bağlantılarda bile en yüksek performans elde edilebilir. Ayrıca şirketler, müşterilerinin, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin de sisteme erişmelerini sağlayarak onları da genişletilmiş tedarik zinciri yönetimi sistemine dâhil edebilirler.

Güvenli Kullanıcı Kimliği Doğrulama

caniasERP kullanımı son derece kolay, esnek ve güvenli bir kullanıcı yetkileri yönetimi özelliği sunar. İsteğe bağlı olarak, SSO Gateway aracılığıyla veya doğrudan, bir Active Directory (aktif dizin) hizmetinde Single Sign On (tek oturum açma) özelliği ile kullanıcı kimliğinin doğrulanması da desteklenebilir. Akıllı kartlar (smartcard) veya bir defalık parola sistemleri, uygulama sunucusuna entegre edilebilir. Böylece kullanıcı kimlik doğrulaması işlemi donanım tarafından da desteklenerek parola korsanlığı önlenebilir. Uygulama sunucusuna RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service; arayan kullanıcı kimliğini uzaktan doğrulama hizmeti) protokolünün yürütüldüğü bir güvenlik sunucusu da bağlanabilir.

Yüzlerce Süreç Dokümanı ve Müşteriye Özel Dokümantasyon İmkanı

 • IAS tarafından hazırlanan, caniasERP üzerindeki 1500’ü aşkın sürecin açıklandığı ekran görüntüleri ile desteklenmiş süreç dokümanları
 • Süreç dokümanlarına eklenmiş süreç videoları
 • Çoklu dil desteği ile desteklenen her dilde dokümantasyon oluşturma seçeneği
 • Müşteriye özel süreçlerin aynı uygulama ile dokümantasyonun hazırlanması
 • Müşteriye özel süreçlerde de video desteği
 • Screenshot Recorder aracı ile ekran görüntüleri kaydedilerek otomatik belge oluşturma
 • Süreç dokümanlarına her türlü dosya ekleme imkanı

 


MODÜL GRUBU

Temel Veriler - BAS

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Temel Veriler - BAS
İş Süreçleri Yönetimi - BPM
Doküman Yönetimi - DOC
Bilgi Sistemleri Yönetimi - KMS


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerez kullanılmaktadır. İncele