Online
Teklif

Transfer Yönetimi - TRO

caniasERP ileTransfer Yönetimi

caniasERP Transfer Yönetimi(TRO) modülü ile depo/mağazalar, malzeme ihtiyaçlarını belirleyebilir, stok planlaması yapılabilir, diğer depolardan malzeme talebinde bulunabilir ve emirlerini takip edilebilirler.

Depo/mağazaların malzeme ihtiyaçlarını satın alma ve üretim yerine Transfer Yönetimi modülü ile transfer yöntemini kullanarak karşılaması firmalara zaman, mekân ve mali kaynaklarını verimli kullanma imkânı sağlar. Bu modül, depoların ihtiyaçlarını belirlerken önceki yıllarda depodan verilen emirlerin istatistiklerini de ortaya koyar. Böylece ortalama stok tüketim süresi hesaplanabilir. Yeniden sipariş miktarı ve teslim süreleri de dikkate alınarak sistem tarafından ihtiyaç miktarı önerilir. Depolar, bu ihtiyaçları baz alarak malzeme transfer talebinde bulunabilirler.

Esnek Dağıtım

Transfer Yönetimi modülü ile farklı depoların transfer talepleri tek merkezden yönetilebilir. Burada stok yönetimi verimliliği esastır. Merkez, tüm talepleri değerlendirir. Bu taleplerin karşılanmasında esnek dağıtım metotlarından birisi tercih edilerek ‘İhtiyaç kadar’, ‘İhtiyaç oranında’ ya da ‘Eşit dağıtım’ yöntemlerinden biri uygulanabilir.

Hızlı Dağıtım

Sistemde bulunan üretim emirlerinin malzeme ihtiyaçlarını, hızlı dağıtım ekranında topluca görmek mümkündür. Sistem, ihtiyaç duyulan malzeme miktarları ile farklı depolardaki stok miktarlarını otomatik hesaplayarak üretim için gerekli malzemelerin dağıtımının hızla planlanmasına imkân sağlar. Bu dağıtım yapısı kullanılarak üretim için gerekli malzemeler birden fazla depodan, parça parça temin edilebileceği gibi tek bir depodan da transfer isteği ve emir oluşturulabilir. Transfer, bu istek ve emirler doğrultusunda gerçekleştirilir. Bütün bu işlemlerin otomatik olarak tamamlanması, üretimi aksatacak zaman kayıplarını engeller.

Entegrasyon

Transfer Yönetimi modülünde stok hareketleri Stok Yönetimi modülü ile entegrasyon sayesinde gerçekleştirilir. Bu sayede anlık stok bilgilerine de erişilebilir. Ayrıca transfer istek ve emirleri, Malzeme İhtiyaç Planlaması modülünde planlamaya dâhil edilir. Satış Yönetimi modülü entegrasyonu ile önceki yıllara ait satış verileri analiz edilerek depo/mağazaların malzeme ihtiyaçları hesaplanabilir. Üretim Yönetimi modülü entegrasyonu ile ise üretimde kullanılacak malzemeler için transfer istekleri açılabilir.

Özelliklere Genel Bakış:

  • İstek ve emirden oluşan iki aşamalı süreç
  • Detaylı yetkilendirme ve onay mekanizması
  • Esnek dağıtım teknikleri (İhtiyaç kadar, ihtiyaç oranında, eşit dağıtım)
  • Teslim süresi belirtebilme
  • Sanal depo özelliği
  • Geçmiş dönem satışları dikkate alınarak malzeme ihtiyacının belirlenmesi
  • Hızlı dağıtım istek ve emirleriyle, üretim için gerekli malzemeleri farklı depolardan tek depoya aktarma
  • Yoldaki malzemelerin izlenebilmesi

MODÜL GRUBU

Stok Yönetimi - INV
Kalite Yönetimi - QLT
Malzeme İhtiyaç Planlaması - MRP


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerez kullanılmaktadır. İncele