Bizim ile İletişime Geçin

İnsan Kaynakları Politikası

Her yıl büyümeyi sürdüren bir şirket olarak, IAS’nin başarısının, çalışanlarımızın temel ve fonksiyonel yetkinliklerine, işlerindeki uzmanlıklarına ve motivasyonlarına direk olarak bağlı olduğunun bilincindeyiz.

IAS İnsan Kaynakları Bölümü olarak misyonumuz;

 • Şirketimize, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak,
 • Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Her bir çalışanın sürekli gelişimine destek olmak,
 • Çalışan motivasyonunu artırarak sonuç ve performans odaklı ekiplere sahip olmaktır.

IAS’nin başarısına ortak olmak isteyen tüm çalışanlarımızda aradığımız ortak özellikler:

 

 • Değer Yaratmak

  Müşterilerimizin iş süreçlerinin etkinlik ve verimliliğini arttıran ürün ve hizmetleri ya da kendi içimizde verimlilik artışı sağlayan ve maliyetlerimizi düşüren inisiyatifleri değer yaratmanın yolları olarak görüyoruz.

 • Fark Yaratmak

  Çalışanlarımız, sahip oldukları ve IAS'de geliştirdikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile rakiplerimizle aramızda fark yaratacaklardır. Özellikle yeni mezun adaylarda mutlaka çok iyi bir eğitim geçmişi olan, başarıyla mezun olmuş kişileri tercih ediyoruz. Sunmuş olduğumuz hizmet içi eğitimler dışında, IAS bünyesindeki kişisel gelişimi destekleyen eğitimlere katılım konusunda da tüm çalışanlarımızı teşvik ediyoruz. IAS'nin diğer ülkelerdeki operasyonlarında görev alması için çalışanlarımızı yönlendiriyor ve yabancı dil konusunda destekliyoruz.

 • Esnek Olmak

  Çalışanlarımız çok kısa sürelerde hızlı bir şekilde hareket edebilmeli (mobilize olabilmek), gerek yurtiçi gerekse yurtdışında görev yapabilmeli, takım çalışması içerisinde yer alarak, değişik yetkinliklerin yaratacağı sinerjiye ortak olabilmelidirler.

Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.