Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP TEDARİK - FATURA KONTROLÜ MODÜLÜ (VER)

caniasERP VER (Verification) – Fatura Kontrolü Modülünün göre­vi; sonrasındaki muhasebe süreçlerinde verilerin usulüne uy­gun şekilde kullanılmasını garanti etmek amacıyla, gelen fatu­raların doğruluğunu kontrol etmektir.

caniasERP ile Fatura Kontrolü Modülü (VER)

Modül, gelen faturadaki bilgi ile sistemde varolan bilgiyi tutarlı hale getiren ve bunu di­ğer modüllere (örn. Finans modülü) aktaran bir birimdir. Fatu­ra Kontrolü Modülü (VER) genel sistemle olan entegrasyonu grafikte şematik olarak gösterilmiştir.

 

Siparişler Temelinde Entegre Fatura Kontrolü

Bir satınalma siparişinin gerçekleştirilmesi ve devamında talep edilen malların teslim edilmesi için, ERP sisteminde bir taraf­tan satınalma alanında satınalma siparişi oluşturulur ve diğer tarafta envanter yönetimi alanında mal girişi kaydedilir. Enteg­re fatura kontrolünün yürütülebilmesi için bu belgelere bir re­ferans oluşturulması gerekir. caniasERP Fatura Kontrolü Modü­lü (VER) içinde kullanıcılar, ilgili ölçütleri (tedarikçi numarası, satınalma siparişi numarası, tarih, vs.) kullanarak söz konusu satınalma siparişini veya mal girişini kolaylıkla arayabilir. Burada satınal­ma siparişlerinden fiyatlar ve mal girişinden miktarlar (varsa iade düzeltmesi ile) getirilir. Kopyalama işlemi gerçekleştiril­dikten sonra, mevcut faturanın fiili ve muhasebesel olarak doğru olup olmadığı kontrol edilir. Bu bağlamda, faturada dü­zenlenen mallar için gerçekten bir giriş olup olmadığı otomatik olarak kontrol edilir. Ayrıca tabii ki, kendisi için bir mal girişi gerçekleşmemiş olan satınalma siparişlerine ilişkin faturalar da kontrol edilebilir. Değer temelinde bir tahsilat işleminin ger­çekleştirilmesinden sonra (mal girişli satınalma siparişlerine benzer şekilde), miktarlar da kontrol edilebilir.

 

Fatura kontrolü çerçevesinde caniasERP Fatura Kontrolü Modü­lü (VER) içinde tutarsızlıklar belirlenirse, ilgili tutarsızlığın nedeni açıklı­ğa kavuşturulmalı ve gerekirse fatura yeniden düzenlenmelidir. Sapmaların yer aldığı bu tip faturalar, tıpkı ön kaydı yapılmış ancak henüz işlenmesi tamamlanmamış fatura kontrol belge­lerinde olduğu gibi sistemde "askıya alınır" - işlemin devam et­mesi beklenir ve bu faturaların Finansal Muhasebe'ye aktarım­ları bloke edilir. Fark tespit edilemez duruma gelindiğinde bu faturaların kaydı yapılabilir, finans modülüne ve diğer modülle­re aktarımı gerçekleştirilebilir. Bu işlem her belge için manuel veya otomatik olarak toplu biçimde gerçekleştirilebilir.

 

Diğer Modüller ile Bağlantı

caniasERP Fatura Kontrolü Modülü (VER), fatura kaydı sırasında oluşturulan belgeleri temel alarak bağlantılı olduğu mo­düllere bilgi sağlar ya da diğer işlevsel alanlardan daha fazla veri kullanımı sağlar.

Gelen faturanın kaydedilmesi ile birlikte caniasERP Fatura Kontrolü Modülü (VER) , caniasERP Finansal Muhasebe modü­lündeki tedarikçi hesabında bir açık kalem oluşturur. Bu kalem, ödemenin gerçekleştirilmesi için bir teklif niteliğin­dedir.

Yukarıda bahsedilen hesap tayini aracılığıyla, genel mu­hasebe verileri caniasERPMaliyet Merkezleri Muhasebesi modülüne aktarılır. Ayrıca bir maliyet merkezine, ek mas­raflara, projelere vs. hesap tayini yapmak mümkündür.

Sabit kıymet numaralarına hesap tayin etme özelliği ile yeni değerleme hesaplamalarının doğrudan belirli bir sa­bit kıymete atanmasına imkan sağlanır. Yeni alınan sabit kıymetler için de gelen faturalar muhasebeleştikten sonra caniasERP Sabit Kıymet Yönetimi modülüne de aktarılabilir.

 

Bir faturanın muhasebeleşmesi ile birlikte ilgili bilgiler caniasERPTemel Veriler modülüne de aktarılır. Böylece ilgili ürünün son satınalma fiyatı malzeme kartında güncellenir ve yürüyen ağır­lıklı ortalama fiyatın hesaplanmasına da dahil edilir.

Fatura Kontrolü Modülü (VER) ayrıca kalite güvence kapsamında­ki tedarikçi değerlendirmesi ile de bağlantılıdır. Modülün, caniasERP  Kalite Yönetimi entegresi sayesinde, yeniden işleme­ler ve iadeler gibi kalite güvence süreçleri de dikkate alınır.

Tabii ki caniasERP Doküman Yönetimi modülüne entegrasyonu sayesinde sisteme kaydedilen faturalara bağlantılar da oluştu­rulabilir.

 

Manuel Fatura Kontrolü

Her faturanın temelinde bir sipariş söz konusu olmayabilir. Bu nedenle caniasERP Fatura Kontrolü Modülü (VER) içerisine, faturalar herhangi bir sipariş referansı olmadan manuel olarak da kay­dedilebilir. Bunun için faturadaki verilerin sisteme manuel olarak girilmesi gerekir. Genel muhasebe hesabı niteliğindeki hesap ataması,maliyet merkezi gibi veriler fatura kaleminde saklanırken,belge tarihi ve ödeme koşulları gibi bilgiler de fatu­ra başlığında saklanır. Manuel kaydedilen faturaların kontrolü, sipariş temelli fatura kontrolüne benzer şekilde gerçekleştirilir.

 

İade ve Masraf  Faturaları

Teslim edilen mallar tamamen veya kısmen tedarikçilere iade edilirse,sipariş faturasından referans alınarak bir iade faturası oluşturulabilir.

Nakliyat, paketleme vs. gibi ek masraflar doğrudan ilgili fatura kalemlerine atanabilir veya kalemlerin değer yada miktarlarına bağlı olarak orantılı olarak dağıtılabilir..

 

Değerlendirmeler

caniasERP Fatura Kontrolü Modülü (VER) içinde yer alan tüm bilgiler, fi­yat gelişimi, fiyat karşılaştırma işlemleri ve fiyat analizleri için kullanılır.

 

Entegrasyonun Avantajları

caniasERP sisteminin en büyük avantajlarından biri, sahip oldu­ğu yüksek entegrasyon seviyesidir. Bu sayede Fatura Kontrol Modülü (VER), satınalma ve stok yönetimi gibi önceki işlev alanla­rındaki verilere tekrar erişim sağlar, bunları işler ve doğrudan tedarikçiye ve sabit kıymetler muhasebesine, maliyet hesap­lamasına, malzeme ana verilerine, kalite yönetimine ve diğer entegre modüllere aktarır.

caniasERP Fatura Kontrolü Modülü (VER), yanlış girişler nedeniyle oluşabilecek hataları büyük ölçüde ortadan kaldırır ve manuel müdahale olanaklarından taviz vermeden verilerin tutarlılığını ve uyum­luluğunu sağlar.

 

VER modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Satınalma - PUR

SATINALMA - PUR

İthalat Yönetimi - IMP

İTHALAT YÖNETİMİ - IMP

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Proje Yönetimi - PRJ
PROJE YÖNETİMİ - PRJ
Maliyet Merkezleri Muhasebesi - COS
MALİYET MERKEZLERİ MUHASEBESİ - COS
Satınalma - PUR
SATINALMA - PUR
Finansal Muhasebe - FIN
FİNANSAL MUHASEBE - FIN
Stok Yönetimi - INV
STOK YÖNETİMİ - INV
Temel Veriler - BAS
TEMEL VERİLER - BAS
Fatura Kontrolü - VER
FATURA KONTROLÜ - VER
Kalite Yönetimi Sistemi - QLT
KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ - QLT
İthalat Yönetimi - IMP
İTHALAT YÖNETİMİ - IMP
Sabit Kıymet Yönetimi - AST
SABİT KIYMET YÖNETİMİ - AST
Doküman Yönetimi - DOC
DOKÜMAN YÖNETİMİ - DOC


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.