Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP YAZILIM ALTYAPISI (DEV)

caniasERP Yazılım Altyapısı (DEV), çalıştırma ortamını ve TROIA geliştirme ortamını tek bir platform üzerinde entegre eder. caniasERP sis­teminin kaynak kodu, yazılım ile birlikte teslim edilir. Böylece müşteri, sistemi kendi bireysel gereksinimlerine en uygun şe­kilde uyarlayabilir.

caniasERP Yazılım Altyapısı Modülü (DEV)

Gelecek ve Yatırım Güvenliği

Java tabanlı caniasERP platformunda, uygulamanın ve veritaba­nı sunucusunun kullanılacağı işletim sistemini ve veritabanını neredeyse hiçbir sınırlama olmaksızın seçebilirsiniz. IBM DB2, MySQL, Microsoft SQL-Server, Oracle ve Sybase de dahil olmak üzere JDBC uyumlu tüm veritabanları kullanılabilir ve bu da yatırım güvenliğine katkı sağlar. Sahip olduğu esneklik ve açık sistem mimarisi, çözümün gelecekte de aynı güvenilirlikte ol­masını garanti eder.

Yerden Bağımsız Kullanım ve Yönetim

Uygulama, internet aracılığıyla dünyanın her yerinden, istendi­ği anda kullanılabileceği gibi uygulama sunucusu ve geliştirme ortamı da her zaman, her yerden yönetilebilir.

caniasERP uygulama sunucusunun konfigürasyonu, konfigüras­yon dosyaları sayesinde zahmetsizce gerçekleştirilir. Değişiklik­ler, sistem genelinde anında etkili olur ve sunucunun yeniden çalıştırılmasına gerek duyulmaz.

İşletme mantığı, uygulama sunucusunun kendisindedir. Tüm güncellemeler istemcilerin tamamında anında görülebilir. Ye­dekleme, güncelleme ve hata ayıklama çalışmaları merkezi olarak gerçekleştirilir.

Veri Güvenliği

  • Üç katmanlı mimari yapı, veritabanının kullanıcı ağından ve internetten ayrılabilmesini sağlar.
  • Optimize edilmiş dahili bir iletişim protokolünün kullanıl­ması sayesinde uygulama sunucusuna müdahalede bulu­nulması güçleşir.
  • Esnek ve kullanımı kolay ağ mimarisi ile sisteme kolaylıkla güvenlik duvarları dahil edilebilir.
  • VPN ve SSL ile sizin verileriniz de internet üzerinden erişime karşı korunmaya alınır.

 

Üç Katmanlı Mimari Sayesinde Yüksek Verimlilik

caniasERP sistemi istemciden, uygulama sunucusundan ve veri tabanından oluşan üç katmanlı bir mimariye sahiptir. Bu üç ka­manlı yapı, aşağıdaki performans özelliklerini sunar:

  • İstemci katmanında iş süreci kodları ve mantığı yer almaz. Bu katman yalnızca kullanıcı arayüzünün kullanılmasından sorumludur. Buna bağlı olarak istemciye yönelik donanım gereksinimleri de düşüktür.
  • caniasERP Load Balancer (yük dengeleyici) sayesinde, birden çok uygulama sunucusu paralel şekilde çalışabilir. Load Ba­lancer ile yükün dağıtılması, performans ve güvenlik özel­liklerinin sürekli aynı seviyede tutulmasını garanti eder.
  • Uygulama sunucusu, her büyüklükteki şirket için ölçekle­nebilir.
  • Optimize edilmiş iletişim algoritmaları, veri trafiğini azaltır ve yüksek bir aktarım hızı sağlar.

 

TROIA, IAS tarafından geliştirilmiş olan dördüncü nesil (4 GL) bir programlama dilidir. Bu programlama dili ile caniasERP siste­mi, java tabanlı bir şirket yazılımı olarak geliştirilmiştir.

 

Giriş Pencerelerinin Hızlı Geliştirilmesi

caniasERP sisteminde kullanılan iletişim pencereleri ve raporlar kolayca değiştirilebilir veya yeniden oluşturulabilir. Yeni ileti­şim pencereleri ve raporlar, TROIA içindeki iletişim penceresi tasarım aracı ile oluşturulabilir. Düğmeler, veritabanı alanları, onay kutuları, grafik öğeleri, tablolar, resimler vs. TROIA için­deki standart bileşenlerdir.

 

Etkin Geliştirme Süreci

TROIA Hotline Yönetim Sistemi, geliştirme sürecindeki tüm adımları destekler. Bir geliştirme projesi kapsamında gerçek­leştirilen tüm değişiklikler bu sistem sayesinde kaydedilir. TROIA Kod İzleme (code trace) sistemi, iş akışı takibi sayesinde hataların tespit edilmesine olanak sağlar ve uygulamanın geliş­tirilmesi sırasında olası hataların en aza indirilmesine katkıda bulunur.

 

Bireysel Rapor Tasarımı

Geliştirme ortamında yer alan rapor tasarım aracı, bireysel ra­porların kolayca ve hızla oluşturulmasına imkan tanır. Bu ra­porlar PDF, HTML, RTF, XLS olarak veya düz metin biçiminde oluşturulabilir ve yazdırılabilir, e-Posta ile gönderilebilir veya caniasERPDoküman Yönetimi modülü aracılığıyla kaydedilebilir.

 

Dünya Çapında Kullanım İçin Çoklu Dil Desteği

caniasERP yazılımının önemli bir özelliği de, entegre çeviri ara­cıyla sağlanan çoklu dil desteğidir. Bu araç ile tüm ekran me­tinleri ve bildirimleri, yeniden geliştirme yapmaya gerek kal­madan diğer tüm dillere çevrilebilir. Tüm iletişim pencereleri, raporlar ve iletiler, sistemde oturum açıldığında son kullanıcı­nın seçtiği dilde görüntülenir. Aynı şekilde tüm raporlar da (dil kodu ile denetlenerek) istenen dillerde yazdırılabilir. Unicode Desteği (UTF8 ve UTF16) sayesinde, Çince ve Arapça gibi doğu dilleri de dahil olmak üzere birçok dil desteklenir.

 

Platformdan Bağımsız Veritabanı Yapısı

Çevrimiçi Veritabanı Yönetimi (ODBA; Online Database Ad­ministration) ile uygulamada kullandığınız tablolar veya tablo dizinleri gibi veritabanı bileşenleri, görsel araçlar yardımıyla yönetilebilir ve düzenlenebilir. ODBA'nın diğer işlevleri tablo­ların ve verilerin aynı veritabanı içinde veya farklı veritabanı sistemleri arasında aktarılması ve tablo tanımı ile veritabanı üzerindeki gerçek tablo yapısı arasında yapı eşitlemesinin ger­çekleştirilmesidir.

 

Troia Sayesinde İnteraktif Destek

TROIA ile uygulama geliştirme sırasında size, interaktif yardım özelliği sunulur. Komutların ve işlevlerin kullanılmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler, örnekler eşliğinde açıklanır.

 

Standart uygulamanın Şirket Gereksinimlerine Göre Uyarlanması

caniasERP Bakım Sözleşmesi olan bir müşteri olarak, uygula­manın tüm kaynak koduna sınırsız erişime sahip olursunuz ve böylece sistemi kendi gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsi­niz. TROIA içindeki aktarım konsepti sayesinde, standart ko­dun kendisinde değil standarttan türetilmiş olan, ilgili işlevde değişiklik yapılır. Böylece müşteriye özel, karmaşık değişiklikler yapıldığında bile standart sürümün uygunluğu garanti edilmiş olur. Yani yapılan uyarlamalar, güncelleme sonrasında da ko­runmaya devam eder.

 

SYS&DEV modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Temel Veriler - BAS
Sistem Yönetimi - SYS


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.