Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP MÜŞTERİ YÖNETİMİ - İHRACAT YÖNETİMİ MODÜLÜ (EXP)

caniasERP EXP (Export)  İhracat Yönetimi modülü ile tüm ihra­cat işlemlerinizin operasyonel ve belge bazlı takibini yapabilir­siniz.

caniasERP ile İhracat Yönetimi Modülü (EXP)

Bu modül, özellikle dış ticaret işlemlerini kendi bünyesin­de yürütmekte olan firmalar açısından önem taşır ve sistem üzerinde tüm satış süreçlerine entegre olarak çalışır.

caniasERP İhracat Yönetimi Modülü (EXP) ile beyannamelerinizi yönetebilir, akreditiflerle ilişkilendirip takip edebilir, GTIP takibi yapabi­lir, beyanname bedelini ve diğer işlemlerinizi şirketinize özel formülleri uygulayarak önceden girilmiş veya yeni gireceğiniz masraflar ile birlikte hesaplayabilirsiniz. İhracat yaptığınız ülke­lere özel, basılması gereken bütün standart ve özel raporlar ile formları (Menşei Şahadetnamesi, A.TR, EUR1 v.b. dolaşım ev­rakları ile ülkeden ülkeye / müşteriden müşteriye değişebilen fatura, çeki listesi, konşimento v.b. belgeleri) sistemde tanım­layıp kullanabilirsiniz.

İhracat İşlemleri

caniasERP İhracat Yönetimi Modülü (EXP) ile ihracat belgesine ait gümrük, nak­liyeci firma, taşıma şekli gibi başlıca nakliye bilgileri tutulur. Sevk tarihinin üzerine nakliye süresinin eklenmesi ile tahmi­ni varış süresi, sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. Tahmini varış süresi ile gerçekleşen varış süresi karşılaştırılarak nakliyeci firmanın performansı değerlendirilebilir.

caniasERP ihracat modülü ile ihracat belgelerine ait faturalar­daki ödeme bedeli, müşterinin bu bedelin ne kadarını ilgili banka/şubeye yatırdığı, bu esnada oluşan banka masrafları ve makbuzun gelip gelmediği gibi bilgiler de tutulabilir.

Ayrıca ihracat ödemeleri ve ödeme çekişleri için kalan baki­ye, kullanılabilir bakiye, toplam ödeme tutarı, çekilen toplam tutar, toplam masraf ve vade bilgileri gibi temel bazı bilgiler izlenebilir.

caniasERP İhracat Yönetimi Modülü (EXP) ile satış temsilcisi için haftalık sevk emri hazırlanabilir; lojistik departmanı için gün bazında hafta­lık nakliye planı çıkartılabilir; nakliyeci firmalar tayin edilebilir.

 

Diğer Modüllerle Entegrasyon

caniasERP İhracat Yönetimi Modülü (EXP) yabancı müşterilere yapılan satışların belgelerini, İhracat Tüzüğüne uygun olarak hazırlamayı amaç­ladığı için yaratılan tüm belgelerde Satış modülü referans alınır. Nihai ihracat miktarı irsaliye belgesinde bulunduğu için ihracat belgesi, irsaliye bilgileri üzerinden çalışır.

İhracat belgesinde, ihracat mevzuatlarının ve ihracat yapılan ülkenin şartlarının gerektirdiği (örn. çevre, sağlık vb.) tüm belgeler yer almaktadır. İhracat belgesine bilgi akışı caniasERP Satış modülü ile caniasERP Fatura Kontrol modülünden gerçek­leşir. İhracat belge tutarı hesaplanırken irsaliyeye ait faturalar canias ERP Satış modülünden, masraf faturaları ise caniasERP Fa­tura Kontrol modülünden gelir. İhracat yapılan müşteriye ait tüm satış bilgileri de satış raporlarından, yine canias ERP Satış modülünün işleyişine uygun olarak alınabilir.

Bunun yanı sıra caniasERP Elektronik Veri Alışverişi modülü ile sistem içerisindeki bilgiler dış ortama ve dış ortamdaki bilgiler sistem içerisine aktarılır; ihracat belgesi içerisindeki doküman­lar da caniasERP Doküman Yönetimi modülüne kaydedilip takip edilebilir.

 

EXP modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Servis Yönetimi - SRV
Satış Yönetimi - SAL
Perakende - RTM
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
İletişim Çözümü - CLB

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Üretim Planlaması - PRD
Satınalma - PUR
Finansal Muhasebe - FIN
Stok Yönetimi - INV
Satış Yönetimi - SAL
Elektronik Veri Alışverişi - EDI
Malzeme İhtiyaç Planlaması - MRP
Çevrimiçi Analitik İşleme - OLP
İhracat Yönetimi - EXP
Depo Yönetimi - WMS
İş Süreci Yönetimi - BPM


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.