Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP MÜŞTERİ YÖNETİMİ – İLETİŞİM ÇÖZÜMÜ MODÜLÜ (CLB)

canias ERP CLB (Collaborator) – İletişim Çözümü Modülü ile şirket içinde ve dışında elektronik veri alışverişi sağlanır, kişisel veya genel terminler ve tüm görevler yönetilebilir.

caniasERP ile İletişim Çözümü Modülü (CLB)

Grafikte, aynı ağ üzerinde İletişim Çözümü Modülü (CLB) ile etkileşimde bulunan diğer modüller gösterilmiştir.

 

Bağlı e-posta İstemcisi

Entegre e-Posta istemcisi ile e-Postalar gönderilebilir ve alı­nabilir. Ayrıca birden çok e-Posta hesabının eşzamanlı olarak yönetilmesi de mümkündür. Adres defterinde oluşturulan tüm kişi bilgilerine kolay erişilebilir. Bu kişiler ile e-Posta gönderimi, telefon veya faks entegrasyonu yoluyla iletişim kurulabilir.

 

Şirketler Çizelgesi

Takvim görünümü, ilgili kullanıcıya ait kişisel bir görünüm ola­rak veya şirket geneline yönelik bir genel bakış biçiminde gö­rüntülenebilir. Görüntülenecek dönem bireysel olarak seçile­bilir. Kaynaklar (firma araçları, mekan kullanılabilirliği vs.) veya çalışan grupları (departmanlar, ekipler vs.) gibi çeşitli görün­tüleme filtreleri kullanılarak interaktif takvim içinde istenen arama yapılabilir ve takvim istenildiği şekilde görüntülenebilir. Yeni etkinliklerin oluşturulması manuel veya entegre süreçler ile otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

 

Görev ve Etkinlik Yöneticisi

caniasERP İletişim Çözümü Modülü (CLB) içerisinde bulunan görev ve etkinlik yö­neticisi, görevlerin oluşturulmasına ve yönetilmesine yönelik kapsamlı işlevler sunar. Kullanıcı tarafından tanımlanabilen görev ve etkinlik tipleri (örn. müşteri yerinde toplantı, şirket içi faaliyet) kullanılabilir. Burada görevlere veya etkinliklerde farklı statüler atanabilir ve bu atamalar bir e-Posta bildirimi aracılığıyla ilgili kullanıcıya iletilir.

 

Collobrator İşlevleri için Konsol

Tüm caniasERP sisteminden elde edilen, ilgili şirkete özel nitelik­teki önemli listelerin ve rakamların tamamı konsolda görüntü­lenebilir. Ayrıca işler, beklemedeki görevler ve istenen göster­geler (harici kaynaklar dahil), kullanıcıya özel bir özet görünüm olarak bir araya getirilebilir.

 

ERP Süreçleri ile Bağlantı

caniasERP İletişim Çözümü Modülü (CLB), kullanıcı tanımlı kodlar kullanılarak, e-Postalar ile ilişkilendirilmiş belirli süreçler baş­latılabilir. Böylece satış siparişlerinin, satın alma siparişlerinin veya üretim siparişlerinin oluşturulma süreçleri, doğrudan İletişim Çözümü Modülü (CLB) üzerinden başlatılabilir. caniasERP İleti­şim Çözümü modülüne entegre edilmiş olan bu süreçler, para­metrik bir şekilde tanımlanabilir.

 

Entegrasyon

caniasERP İletişim Çözümü Modülü (CLB), kişiselleştirilmiş çalışmaya yönelik çok sayıda olanak sunan, interaktif bir iletişim çözümüdür. caniasERP sistemine bütünüyle entegre edilmiş yapısı sayesin­de, çok sayıda sürecin başlatılmasının yanı sıra istenen bireysel bağlantılar kurulabilir.

 

CLB Modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Servis Yönetimi - SRV
Satış Yönetimi - SAL
Perakende - RTM
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
İhracat Yönetimi - EXP

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Proje Yönetimi - PRJ
Satınalma - PUR
Finansal Muhasebe - FIN
Servis Yönetimi - SRV
Temel Veriler - BAS
Satış Yönetimi - SAL
Elektronik Veri Alışverişi - EDI
Doküman Yönetimi - DOC
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
İletişim Çözümü - CLB


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.