Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP KURUMSAL KARNELER MODÜLÜ (BSC)

caniasERP BSC (Balanced Scorecard) – Kurumsal Karneler Modülü, yöneticilere, şirketin vizyon ve stratejisinin, bir dizi tutarlı performans ölçüsü haline dönüştürülerek ifade edildiği geniş kapsamlı bir çerçeve sunmayı amaçlar.

caniasERP ile Kurumsal Karneler Modülü (BSC)

“Dengeli Ölçüm Karnesi Tekniği (Balanced Scorecard)” bir per­formans ölçme sistemi olmasının yanı sıra stratejik yapı için bir yönetim sistemi olarak da kullanılabilmektedir. Bu yönetim sis­temi için dört ana perspektif vardır.

  • Finansal Perspektif
  • Müşteri Perspektifi
  • İç Süreçler Perspektifi
  • Çalışanlar Perspektifi

 

caniasERP Kurumsal Karneler Modülü (BSC), bu perspektiflere ilave olarak yeni perspektifler tanımlanması imkanı da sağlar.

caniasERP Kurumsal Karneler Modülü (BSC) için sistem içinde stratejik amaçlar tanımlanır ve bu amaçlara bağlı hedefler oluşturulur. Bu hedefler ölçülebilir performans göstergelerine dönüştürü­lür. Böylece performans göstergeleri, işletmenin mevcut duru­munu gösterirken stratejileri gerçekleştirmek için de kullanılır. Oluşturulan bu stratejik amaçlar karneler altında toplanır ve karnenin değerini bulurken hangi perspektifin hangi katsayıda etkili olduğunun tanımı da yapılır. Her bir hedef için ayrı ölçek ve çalışma periyodu tanımlanabilir.

 

Raporlama

Tanımlanmış karneler belirlenen zamanlarda çalıştırıldığında, sonuçları hem rapor hem de diagram halinde tanımlanmış ağaç yapısında gösterilir.

 

Diğer Modüller ile Bağlantı

caniasERP Kurumsal Karneler Modülü (BSC) sisteme tam entegre ol­duğundan, sistemin herhangi bir modülündeki bilgiyi karnele­rin ölçülmesinde kullanabilir.

 

BSC  modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.
Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.