Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP MALİYET – MALİYET MERKEZLERİ MUHASEBESİ MODÜLÜ (COS)

caniasERP COS (Cost Center Accounting) – Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü, şirketler ile dış dünya arasındaki ticari işlemlerin kaydedilmesinden sorumludur ve yasal düzenlemelere (örn. HGB veya EStG) tabidir.

caniasERP ile Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS)

Maliyet hesaplaması ise genellikle şir­ket içi raporlama için kullanılır. Birincil amacı şirket içinde orta­ya çıkan ticari işlemlerin kontrol edilmesidir. Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS) sistem entegrasyonu grafikte gösterilmiştir.

 

Masraf Çeşitleri

caniasERP sisteminde, Finansal Muhasebe'deki gider hesapları aynı zamanda masraf çeşitleri olarak da görev yapar. Burada bunların sabit veya değişken masraflar olarak tanımlanması ve ayrıca masraf çeşidi grupları oluşturularak özetlenmesi müm­kündür. Ayrıca bir hesabın veya hesap çeşidinin masraf merkezine tabi olarak tanımlanması da mümkündür. Bunun amacı, ilgili tüm Finansal Muhasebe kayıtlarının maliyet merkezlerine aktarıl­masını garanti etmektir.

 

Masraf Taşıyıcıları

caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS), çok çeşit­li masraf taşıyıcılarının tanımlanmasına (örn. iş emirleri veya projeler) olanak sağlar. Dönem boyunca oluşan masraf taşıyı­cıları, eşzamanlı bir hesaplama ile kontrol edilebilir. Buna göre, bir nihai maliyet hesaplaması aracılığıyla gerçekten oluşan masraflar ile asıl planlanan masraflar arasında bir karşılaştırma gerçekleştirilebilir.

caniasERP Finansal Muhasebe modülü, maliyet muhasebesi ala­nında kullanılanlar ile aynı planlanan masraflara erişim sağlar veya yalnızca Finansal Muhasebe alanında dikkate alınan ayrı bir bütçe oluşturur.

 

Maliyet Merkezleri

caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS) içerisindeki mali­yet merkezi ana verileri, belirli bir sayıda masraf yeriyle sınırlı kalmadan, istenilen şekilde tanımlanabilir. Tanımlanan maliyet merkezleri caniasERP  Finansal Muhasebe modülünde masraf çeşitleri (masraf hesapları) ile caniasERP  Üretim Planlaması ve Kontrolü ve caniasERP Proje Yönetimi modüllerinde ise masraf taşıyıcıları (üretim onayları) ile ilişkilendirilirler. Bu ilişkilendir­me caniasERP  Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS) ile diğer modüllerin entegre bir biçimde çalışmasına olanak sağlar.

Ayrıca her maliyet merkezi için üst maliyet merkezi tanımlaya­rak maliyet merkezi hiyerarşisinin oluşturulması da mümkün­dür.

 

Masraf Dağıtımı

Masraf girişi çerçevesinde Finansal Muhasebe kayıtları, üre­tim onayları ve gerekirse stok yönetimi mal hareketleri birincil masraf olarak gruplanabilir. Bir dağıtım anahtarı tanımlanarak, yardımcı maliyet merkezlerinde bulunan masraflar, ana ma­liyet merkezlerine dağıtılabilir. Dağıtım ölçütü olarak üretim onayları, oluşan masraflar veya belirlenen sabit oranlar (örn.metrekare, çalışan sayısı, kullanılan telefon ünitesi, vs.) kulla­nılabilir. Tanımlanan dağıtım anahtarı kullanılarak maliyet mer­kezleri arasında masraf aktarımları gerçekleştirilebilir. Ek ola­rak tanımlanmış farklı dağıtım anahtarları sonucunda oluşan masraf dağıtımları kıyaslanabilir.

Son olarak, hazırlanan masraf dağıtımı verisi kullanılarak ge­lecekteki ürün maliyet hesaplamaları için temel alınacak yeni aktivite (örn. işçilik süresi veya elektrik tüketimi) birim mali­yetleri belirlenebilir. Ayrıca aktivite birim maliyetleri hesap­lanırken gerçekleşen üretim onayları yerine iş merkezlerinde tanımlanmış ideal çalışma süreleri kullanılabilir. Çalışma süresi doldurulmadığında çalışılmayan kısım gideri caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS) üzerinden muhasebeleştirile­bilir.

Ayrıca oluşturulan veriler için masraf dağıtım tablosu, yıllık kar­şılaştırma veya plan-fiili karşılaştırması gibi çeşitli raporlama olanakları da mevcuttur.

 

ENTEGRASYON

caniasERP sisteminin yüksek entegrasyon seviyesi nedeniyle, Maliyet Merkezleri Muhasebesi ilişkili verilerin kaydı caniasERP Finansal Muhasebe, caniasERP Sabit Kıymetler, caniasERP Satış, caniasERP Stok Yönetimi, caniasERP Üretim Planlaması ve Kont­rolü modüllerindeki belge kayıtlarına paralel olarak gerçek­leştirilir. Böylece mükerrer kayıtlara ve veri aktarımına ihtiyaç duyulmadan maliyet hesaplaması gerçekleştirilebilir.

Fiili masraf işlemenin yanı sıra caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü (COS) içerisinde planlanan masraflar ile çalışma ola­nağı da mevcuttur. Planlanan masraflar canias ERP Standart Ma­liyet ve canias ERP Bütçeleme modüllerinde kullanılabilir.

Standart raporların yanı sıra, caniasERP Çevrimiçi Analitik İş­leme/İş Zekası modülü ile bağlantı sayesinde, müşteriye özel dahili raporların oluşturulması için Maliyet Merkezleri Muha­sebesi Modülü (COS) içerisinde serbest rapor oluşturma aracı da kullanıma sunulmuştur.

 

COS modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Üretim Maliyeti - PRC

ÜRETİM MALİYETİ - PRC

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Maliyet Merkezleri Muhasebesi - COS
MALİYET MERKEZLERİ MUHASEBESİ - COS
Üretim Planlaması - PRD
ÜRETİM PLANLAMASI - PRD
Finansal Muhasebe - FIN
FİNANSAL MUHASEBE - FIN
Stok Yönetimi - INV
STOK YÖNETİMİ - INV
Fatura Kontrolü - VER
FATURA KONTROLÜ - VER
Bütçeleme - BUD
BÜTÇELEME - BUD
Satış Yönetimi - SAL
SATIŞ YÖNETİMİ - SAL
Standart Maliyet - CAL
STANDART MALİYET - CAL
Sabit Kıymet Yönetimi - AST
SABİT KIYMET YÖNETİMİ - AST
Çevrimiçi Analitik İşleme - OLP
ÇEVRİMİÇİ ANALİTİK İŞLEME - OLP


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.