Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP MALZEME YÖNETİMİ – MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MODÜLÜ (MRP)

caniasERP MRP (Material Requirements Planning) – Malzeme İhtiyaç Planlaması Modülü, bir şirket içindeki tüm lojistik zin­cirinin kalbidir.

caniasERP ile Malzeme İhtiyaç Planlaması Modülü (MRP)

caniasERP sisteminden MRP modülüne çok çeşitli veriler aktarılır. Bu ağ bağlantısı grafikte açıklanmıştır.

Esnek Konfigürasyon ve Bireysel Planlama Parametreleri

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması Modülü (MRP), münferit mal­zeme ihtiyaç planlaması prosedürlerinin konfigüre edilmesine olanak sağlar. Böylece ilgili ihtiyaç kaynağı ve ihtiyaç karşılama öğesi için kesin olan ve kesin olmayan bir ayar tanımlanabilir. Kesin olmayan malzeme ihtiyaç planlaması prosedüründe, he­nüz teyit edilmemiş siparişler hesaplamaya dahil edilebilir.

 

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması Modülü (MRP) tam determinis­tik olarak çalışır. İhtiyaç planlaması kusursuz zaman isabeti ile yapılarak gerçeğe en uygun tedarik zinciri oluşturulur. Bunun yanında atomik zaman birimi dilenirse hafta, ay veya kullanı­cının belirleyeceği zaman aralıkları olabilir. Bu özellik, kullanı­cılara tolerans imkanı tanımakta ve plan tahminlerinde hata oranını düşürmelerini mümkün kılmaktadır. Ayrıca oluşturu­lan planların çizelgelenmesinde sipariş teslim süresi, üretim işçilik süresi, üretim hazırlık süresi gibi kritik veriler kullanılarak gerçeğe yatkın sonuçlar elde edilmektedir.

Tarih hususunda gösterilen hassasiyet ve konfigürasyon imka­nı, miktar hususunda da gösterilmektir. Endüstri literatüründe kabul edilmiş pek çok sipariş büyüklüğü belirleme metodu, caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması içinde mevcuttur. Sipariş büyüklüğü belirleme metotların arasında Gerçek Miktar "Lot-for-Lot", Sabit Miktar, Maksimum Stok Seviyesi gibi doğrusal metotların yanında Ekonomik Sipariş Miktarı ve Parça Periyod Dengeleme gibi gelişmiş metotlar da bulunmaktadır.

Ayrıca malzemeler için emniyet stoğu ve tekrar sipariş noktası tanımlanarak minimum stok yönetimi sağlanmaktadır.

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması planlama parametreleri açısından oldukça zengindir. Planlama sisteminin besleneceği veri tipleri, kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. Örneğin, bir malzemenin sadece yurt içi satışlarını planlamak mümkün­dür.

 

Esnek Planlama

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması Modülü (MRP), benzer malze­melerin birbirleri yerine kullanımına olanak sağlamaktadır. Böylelikle ihtiyaçların karşılanmasında tek bir malzeme yerine bir malzeme grubu dikkate alınabilmekte ve satın alma/üretim faaliyeti azaltılarak işletmelerde tasarruf edilmesine yardımcı olunmaktadır. Birbirlerine alternatif olarak tanımlanan malze­meler arasında seçim, gerçek stok seviyeleri dikkate alınarak yapılmakta; stokta en fazla miktarda bulunan alternatifler seçi­lerek stok seviyesi dengesi sağlanmaktadır.

Çeşitli sebeplerden dolayı yetiştirilemeyen siparişler dilenirse zaman tolerans parametreleri aracılığıyla planlamaya istenilen biçimde dahil edilebilirler.

Planların Gerçekleştirilmesi

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması tarafından oluşturu­lan tedarik planları caniasERP Üretim Planlaması ve Kontrolü, caniasERP Satınalma ve caniasERP TRO Transfer Siparişleri mo­dülleri aracılığıyla gerçek belgelere dönüştürülür ve böylece planların fiiliyata geçmesi sağlanır. Malzeme İhtiyaç Planlaması Modülü (MRP), gerçekleşen planları dikkate almayı sürdürür ve kul­lanıcılar, gelecek stok durumunu anlık olarak görüntüleyebilir.

 

Geleceğe Odaklı

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması Modülü (MRP), gelecekteki ih­tiyaç değişikliklerini tahmin edebilmek amacıyla farklı istatis­tiksel tahmin modelleri sunar. Satış rakamları temel alınarak, örneğin bir talep tahmini oluşturulabilir. Bu tahmin, karar alı­cıların gelecekteki gelişmeleri ve ihtiyaçları daha iyi öngöre­bilmelerine ve kendilerini buna göre ayarlayabilmelerine yar­dımcı olur. Bunun için aritmetik ortalama gibi basit yöntemler yanında doğrusal regresyon analizi, mevsimsel indeksleme gibi gelişmiş istatistiksel yöntemler kullanılabilir.

Optimal Yapıda

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması ile sermaye yükümlülü­ğü optimizasyonunu daima ön planda tutan, kesin ve güvenilir bir ihtiyaç planlaması sunar. Üretilen veriler çok çeşitli değer­lendirme olanakları aracılığıyla analiz edilebilir. Buradan elde edilen bilgiler, değişikliklere göstereceği tepkiler konusunda şirketi destekler.

Kullanım Kolaylığı

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması Modülü (MRP), caniasERP siste­minin büyük bir kısmıyla entegre olarak çalışmaktadır. Enteg­rasyona dahil olan bütün modüller Malzeme İhtiyaç Planlaması için anlık veri beslemekte, böylelikle Malzeme İhtiyaç Planla­ması sisteminin daima güncel kalmasına yardımcı olmaktadır. Net Değişim sistemi sayesinde, entegrasyon modüllerinden birinde herhangi bir malzemenin planlama durumunu değişti­recek bir işlem yapıldığında (örn. yeni sipariş girilmesi, varolan siparişlerin değiştirilmesi, ürün ağacının değişmesi, stok duru­munun değişmesi) Malzeme İhtiyaç Planlaması Modülü (MRP) altya­pısında ilgili malzeme tekrar planlanmak üzere kaydedilir. Toplu planlama uygulamaları yardımıyla bu malzemeler ve ilişkili ol­dukları malzemeler tekrar planlanarak güncel plan durumuna erişilir.

Toplu planlama uygulamalarını periyodik olarak otomatik çalış­tırabilmek de caniasERP sisteminin bir özelliğidir.

 

MRP modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Stok Yönetimi - INV

STOK YÖNETİMİ - INV

Kalite Yönetimi Sistemi - QLT

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ - QLT

Transfer Siparişi - TRO

TRANSFER SİPARİŞİ - TRO

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Proje Yönetimi - PRJ
PROJE YÖNETİMİ - PRJ
Üretim Planlaması - PRD
ÜRETİM PLANLAMASI - PRD
Satınalma - PUR
SATINALMA - PUR
Stok Yönetimi - INV
STOK YÖNETİMİ - INV
Servis Yönetimi - SRV
SERVİS YÖNETİMİ - SRV
Temel Veriler - BAS
TEMEL VERİLER - BAS
Bütçeleme - BUD
BÜTÇELEME - BUD
Satış Yönetimi - SAL
SATIŞ YÖNETİMİ - SAL
Malzeme İhtiyaç Planlaması - MRP
MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI - MRP
Perakende - RTM
PERAKENDE - RTM
Transfer Siparişi - TRO
TRANSFER SİPARİŞİ - TRO
Bakım Yönetimi - MNT
BAKIM YÖNETİMİ - MNT


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.