Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP FİNANS YÖNETİMİ – SABİT KIYMET YÖNETİMİ VE MUHASEBE ENTEGRASYONU MODÜLÜ (AST)

caniasERP AST (Asset Management) – Sabit Kıymet Yönetimi Modülü (AST), sabit kıymetlerin edinimleri (satınalma veya inşa yoluyla) sonrasında işletmelere, kayıt altına almadan resmi veya yönetimsel raporları hazırlamaya kadar tüm ilişkili süreçlerinde işlemlerinde yardımcı olur.

caniasERP ile Sabit Kıymet Yönetimi ve Muhasebe Entegrasyonu Modülü (AST)

İşletmeler üretim veya hizmet sunumlarında kullanılmak üzere çok sayıda makine, teçhizat, arazi, bina, tesis veya tesisat edi­nirler ve bunları bizzat işletme faaliyetlerinde kullanırlar. Esas amaçları satılmak olmayan tüm bu varlıklara “sabit kıymetler”, “duran varlıklar” veya biraz daha eski bir tabirle “demirbaşlar” denir.

Küçük ve orta boy işletmelerde bile “binlerce” sabit kıymetin kullanılması çok olağandır. Her ay sonu tekrarlanan işlemleri ve işletmenin genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve satınalma birimleri ile yoğun entegrasyon ihtiyacı sonucu “sabit kıymet­lerin” yönetimi ve muhasebeleştirilmesi, işletmeler için çok önemli ve yoğun çabalar gerektirir.

caniasERP’nin diğer ilgili modülleri ile tam ve akıcı entegrasyonu sayesinde, AST (Asset Management) – Sabit Kıymet Yönetimi Modülü (AST), sabit kıymetlerin edinimleri (satınalma veya inşa yo­luyla) sonrasında işletmelere,

 

 • kayıt altına alma (amortisman detayları, satınalma ve sigor­ta bilgileri, vs.)
 • erken ödeme sonucu kazanılan indirimleri uygulama,
 • sabit kıymet için yapılan ek yatırım ve masrafları yükleme,
 • yeniden değerlemeleri hesaplama ve işleme alma,
 • aylık ve gerektiğinde günlük bazda amortismanlarını (yıp­ranma tutarlarını) hesaplama ve muhasebeleştirme,
 • tam veya kısmi “satma”, “hurdaya çıkarma”
 • resmi veya yönetimsel raporları hazırlama,
 • fiziksel sayım ve zimmetleme

işlemlerinde yardımcı olur.
 

RAPORLAMA

caniasERP Sabit Kıymet Yönetimi Modülü (AST), resmi veya yönetsel ihtiyaçları karşılamak için birçok hazır rapor sağlar. Amortis­man tutarlarını listeleyen raporlar “gerçekleşmiş”, “gelecekte gerçekleşecek” veya “tümü” seçenekleri ile alınabilir. Böylece gider yazılan veya sonraki tarihlerde gider yazılması olası tutar­lar analiz edilebilir.

Farklı birçok opsiyon ile alınabilen raporlara bazı örnekler:

 • Sabit kıymet bilgileri listeleri
 • Sabit kıymet gelişimi (aktife giriş, indirim, masraflar, amor­tismanlar vb. gelişim tarihçesi)
 • Sabit kıymetlerde dönemsel gelişmeler raporu
 • Sabit kıymetler amortisman tutarları
 • Sabit kıymetler yeniden değerleme tutarları
 • Sabit kıymetler özel listeler

 

Raporlar zengin sorgulama parametreleri ve çeşitli statü ayar­ları ile oluşturulup diyaloglar üzerinde detaylı analiz yapılabilir; istendiğinde PDF veya excel sheet formatlarında alınabilir.

 

FIN modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Finansal Muhasebe - FIN

FİNANSAL MUHASEBE - FIN

Bütçeleme - BUD

BÜTÇELEME - BUD

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Maliyet Merkezleri Muhasebesi - COS
MALİYET MERKEZLERİ MUHASEBESİ - COS
Finansal Muhasebe - FIN
FİNANSAL MUHASEBE - FIN
Sabit Kıymet Yönetimi - AST
SABİT KIYMET YÖNETİMİ - AST


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.