Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP TEDARİK - SATINALMA MODÜLÜ (PUR)

caniasERP PUR (Purchase) – Satınalma Modülü, şirketlere, satı­nalma işlemlerini tamamen entegre bir yapıyla gerçekleştirme olanağı sunar ve sağladığı optimizasyon potansiyeli ile değer katar. 

caniasERP ile Satınalma Modülü (PUR)

Grafikte caniasERP Satınalma Modülü (PUR) ve modü­lün genel sisteme entegrasyonu şematik olarak gösterilmiştir.

 

Sipariş Önerileri

caniasERP Satınalma Modülü (PUR), caniasERP sistemindeki diğer mo­düller ile bağlantılı bir yapıya sahiptir. Örneğin caniasERP Malze­me İhtiyaç Planlaması modülü yardımıyla, bir satınalma siparişi için en uygun sipariş zamanı ve miktarını içeren bir satınalma isteği oluşturulabilir. Bunun için ihtiyaç temelinde bir terminle­menin yanı sıra teslimat süreleri, mal (mal çıkış) ve satınalma işlemlerinin süreleri gibi parametreler de dikkate alınır. Oluşan satınalma isteklerinde ne zaman istenirse değişiklik yapılabilir. Ayrıca sistem tüm istekler içerisinde satınalma zamanı ve diğer parametrelere göre yüksek öncelikli istekleri birleştirilebilir.

 

Şeffaf Tedarikçi Bilgileri

Her siparişte, tedarikçiler arasından en uygun maliyetli olana termin süreleri de dikkate alınarak karar verilmelidir. Bu amaç­la caniasERP Satınalma Modülü (PUR), sistemde mevcut olan satınal­ma bilgilerini doğrudan karşılaştırarak satınalanın lehine olan durumları listeler. Bunun için teslimat süreleri, ek ücretler, in­dirimler, ölçek fiyatları, teslimat ve nakliye koşulları gibi veri­leri bir araya getiren çerçeve sözleşmeler ve satınalma bilgi ka­yıtları temel oluşturur. Satın alma istekleri, en düşük fiyat veya en kısa teslimat süresi gibi ölçütler temelinde oluşturulabilir. Fiyat karşılaştırmasında, ihtiyaç duyulan miktarlar ve bunlarla bağlantılı olabilecek fiyat ölçeği de dikkate alınır.

 

İzlenebilir ve Şeffaflık

caniasERP Satınalma Modülü (PUR) içerisinde, doğrudan müşterilere açılan siparişler nedeniyle başlatılmış satınalma işlemlerine yönelik otomatik hesap tayini özelliği mevcuttur. Hesap tayini burada sipariş isteği ile birlikte gerçekleştirilir ve daha sonra asıl sipari­şe aktarılır. Böylece sistemde kayıtlı bilgiler ile karşılaştırma ya­pılarak sürecin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi garanti edilir.

Bunun gibi bir bağlantı istek belgesindeki diğer alanlarda da mümkündür (örn. projeler, iş emirleri , demirbaş bilgileri veya maliyet merkezleri). caniasERPSatınalma Modülü (PUR) ayrıca nakli­ye aşamalarının yönetilmesini de destekler ve kolaylaştırır. Bu modülde basit bir sipariş onayından siparişin nakliye aşamala­rının konumsal olarak izlenmesine kadar birçok kapsamlı işlev sunulur.

 

Satınalmanın Tüm İncelikleri

caniasERP Satınalma Modülü (PUR), envanter girişli malzeme alım­larının yanı sıra mal girişi beklenmeyen servis ve hizmet türü malların satınalma siparişleri de başlatılabilir ve denetlenebi­lir. Aynı şekilde malzeme tedariki süreçleri de standart olarak yönetilebilir. Ayrıca fason konsepti ile üretim için dışarıdan tedarik edilen malzemelerin tedariki ile ilgili bilgiler sorunsuz yönetilebilir.

Belge ve kalem düzeyindeki ek ücretler ve indirimler, farklı fa­tura ve mal alıcılarının oluşturulması veya caniasERP Doküman Yönetimi modülüne entegrasyon gibi standart özellikler de modülün sağladığı avantajlar arasındadır.

Satınalma ile ilgili değerlendirmeler ile satınalma çevrimi ta­mamlanır ve satınalma siparişi süreçlerinin analizi için duyulan gereksinimlere uygun şekilde uyarlama gerçekleştirilir.

 

Bir Rekabet Avantajı Olarak Bütünleşme

Şirketler üzerindeki rekabet ve maliyet baskısı artmaya başla­dığında, sistematik yapıdaki ERP tabanlı bu Satınalma Modülü (PUR), daha etkin bir tedarikçi yönetiminin gerçekleştirilmesine, sü­reçlerin hızlandırılmasına ve daha ekonomik sonuçların elde edilmesine olanak sağlar.

Bütünüyle entegre yapıdaki caniasERP Satınalma Modülü (PUR), süreç boyunca tedarik için önemli olan tüm parametreleri dikkate alır ve tasarruf sağlamanın yanı sıra şeffaflığın artırılmasına da katkıda bulunur.

Satınalma ile ilgili değerlendirmeler ile işlev kapsamı tamam­lanır ve satınalma siparişi süreçlerinin analizi için mevcut olan bireysel gereksinimlere uygun şekilde uyarlama gerçekleştirilir.

 

PUR modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Fatura Kontrolü - VER
İthalat Yönetimi - IMP

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Üretim Planlaması - PRD
Satınalma - PUR
Stok Yönetimi - INV
Temel Veriler - BAS
Fatura Kontrolü - VER
Kalite Yönetimi Sistemi - QLT
Satış Yönetimi - SAL
Elektronik Veri Alışverişi - EDI
İthalat Yönetimi - IMP
Malzeme İhtiyaç Planlaması - MRP


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.