Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP MÜŞTERİ YÖNETİMİ – SERVİS YÖNETİMİ MODÜLÜ (SRV)

caniasERP SRV (Service Management) – Servis Yönetimi Modü­lü, sistemde mevcut olan ve servis durumu ile ilişkili tüm bilgi­leri, ihtiyaca göre kullanıma sunmak amacıyla oluşturulmuştur.

caniasERP ile Servis Yönetimi Modülü (SRV)

Servis Yönetimi Modü­lü (SRV), sistemde mevcut olan ve servis durumu ile ilişkili tüm bilgi­leri, ihtiyaca göre kullanıma sunmak amacıyla oluşturulmuştur. 

caniasERP Servis Yönetimi Modülü (SRV); hizmet, ticaret veya üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketler tarafından kullanılabilir ve ilgili sektörün gerekliliklerine uygun şekilde uyarlanabilir. Modülün genel sisteme olan eksiksiz entegrasyonu ve diğer işlev alanları ile olan bağlantısı grafikte gösterilmiştir. 

Kullanım Alanları

caniasERP Servis Yönetimi Modülü (SRV), şirketler tarafından periyo­dik olarak tekrar eden servis aktivitelerinin yönetilmesi, dü­zenlenmesi ve işlenmesi için, müşteriler tarafından ise arıza bildirimlerinin işlenmesi için kullanılabilir. Çalışanlar, Servis Yö­netimi modülünün yardımıyla servis adımlarına ilişkin bir pro­tokol oluşturabilir ve kullanılan malzemeleri veya değiştirilen parçaları kaydedebilir. İnteraktif kontrol listelerinin ve anketle­rin oluşturulması da yine bu modülün işlevleri kapsamındadır.

Yerinde Servis

Yazılımın genel teknolojik altyapısı ve caniasERP Servis Yönetimi Modülü (SRV) işlevleri, kullanıcılara firmadaki servis işlemlerinin yanı sıra müşteri tarafındaki servis çalışmalarının da yöneti­lebilmesi olanağını sunar. Böylece çalışanlar, uygulamaya her yerden veya her kullanım alanından erişebilir, müşteriye özel bilgileri çağırabilir ve yedek parçalar ve malzeme tüketimi gibi servis ile ilgili verileri kaydedebilir. Modül, aynı zamanda, sağ­lanan hizmetler için hemen bir protokol oluşturulmasına ve faturanın henüz müşteri tarafındayken düzenlenmesine de olanak sağlar. caniasERP Servis Yönetimi Modülü (SRV) içindeki cihazlar, makineler ve demirbaşlar için seri numarasına göre montaj ve demontaj özelliği de mevcuttur ve bu özelliğin kullanılabilmesi sistemin bulunduğu yere bağlıdır.

Değerlendirmeler ve Analizler

caniasERPServis Yönetimi modülünün konfigürasyonu, ser­vis sorumlularına çok çeşitli kategorizasyon olanakları sunar. Burada kategorizasyon için çok çeşitli bilgiler temel alınabilir (örn. proje aidiyetleri, departmanlar, çalışanlar, öncelikler, ser­vis grupları veya bildirim tipleri). Veritabanındaki tüm veriler, değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi ve gelecekteki servis aktivitelerinin daha iyi planlanmasına yarayacak değerli bil­gilerin edinilmesi için kullanılır. Böylece örneğin iadeler, hata nedenlerine göre analiz edilebilir ve gerekli denetim önlemleri zamanında alınabilir.

Servis geçmişi, servis statülerinin yanı sıra hangi çalışanın hangi servis durumu için ne zaman çalıştığına yönelik an­lık bir genel bakış da sunar. Kullanılan her malzeme için tüm satınalma ve değerleme bilgileri kaydedildiğinden servis durumlarına ilişkin bir maliyetlendirme yapılması da mümkündür. Böylece mevcut veri kümesi kullanılarak doğrudan inceleme yapılabilir ve servis alanı ile ilgili satış hasılatındaki gelişmeler takip edilebilir. Malzeme tedariği, arıza ve onarım süreleri ile ilgili analizler ve seri numaralı ürünler için sağlanan takip özelliği sayesinde son derece faydalı bilgilere erişilebilir.

Harici Hizmet Verenleri Dahil Etme

caniasERP Servis Yönetimi modülünde tedarikçiler, harici servis departmanları olarak tanımlanabilir ve servis işlem­lerine, hizmet veren olarak dahil edilebilir. İstenirse bu harici iş ortaklarına caniasERP sistemi için sınırlı erişim ve­rilebilir ve böylece verilerin bakımı, zamansal gecikmeler olmadan gerçekleştirilebilir. Tedarikçiye özel harici depo­ların yönetilmesi (örn. yedek parçalar için) ve gelen fatu­raların yönetilmesi de modülün işlevleri kapsamındadır.

 

Genel Sisteme Entegrasyon

Tüm caniasERP modülleri genel sisteme bütünüyle entegre edil­miştir. Tüm veriler merkezi şekilde yönetildiği için, devam eden ve verilen garantiler, aktif durumdaki ve geçmişteki servis olay­ları veya satılan ve satın alınan seri numaraları ile ilgili bir gö­rünüm, tedarikçi ve müşteri veri kümesinden çağrılabilir. Müş­terideki bir servis olayı çerçevesinde bazı bileşen demontajı gerekiyorsa, bunlar canias ERP Üretim Planlaması ve Kontrolü modülü aracılığıyla işlenen bir servis iş emrine doğrudan akta­rılabilir. Bunun için gerekli olan bakım ürün ağaçları ve çalışma planları gibi bilgiler, caniasERP Ürün Ağaçları ve caniasERP Rotalar ve İş Merkezleri ile ilgili modüllerden çağrılabilir.

Servis faturalarının oluşturulması sırasında, servis yönetiminin satış (caniasERP Satış) ile entegre yapısı sayesinde tüm satış bil­gileri sorgulanabilir: Bunun için adres ve iletişim bilgileri, ak­tif fiyat listeleri, çerçeve sözleşmeler, özel indirimler ve diğer ödeme koşulları gibi bilgiler merkezi olarak kullanıma sunulur. canias ERP Servis Yönetimi modülündeki seri numarası yönetimi sayesinde, kullanıcılar bir seri numarası ile ilgili tüm verilere kapsamlı bir genel bakış sağlayabilir. Bu noktada, ürünün özel­liklerine bağlı olarak Satınalma, Satış, Malzeme Yönetimi, Üre­tim ve tabii ki Servis Yönetimi modüllerinin işlev alanları birlik­te çalışır ve sürecin daha etkin şekilde yürütülmesini destekler.

 

SRV modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Satış Yönetimi - SAL
Perakende - RTM
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
İletişim Çözümü - CLB
İhracat Yönetimi - EXP

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Üretim Planlaması - PRD
Satınalma - PUR
Ürün Ağaçları - BOM
Stok Yönetimi - INV
Servis Yönetimi - SRV
Temel Veriler - BAS
Doküman Yönetimi - DOC
İletişim Çözümü - CLB


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.