Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP Standart Maliyet Modülü (CAL)

caniasERP CAL (Calculation) Standart Maliyet Modülünün görevi belirli bir ürünün bir birimi ile ilgili üretim maliyetlerinin hesaplanmasıdır.

caniasERP ile Standart Maliyet Modülü (CAL)

Hesaplamada kullanılacak temel bilgiler; ürün ağaçlarına, rotalara ve hizmet türlerine ilişkin bilgilerdir.

Genel sisteme eksiksiz entegrasyonu sayesinde caniasERP Stan­dart Maliyet modülü (CAL) ile diğer modüller arasında sorunsuz veri alışverişi gerçekleştirilir.  caniasERP Standart Maliyet Modülü (CAL) sistem entegrasyonu grafikte şematik olarak gösterilmiştir.

Hesaplama ile İlgili Önkoşullar

Hesaplama için gerekli olan ana veriler, ürün ağaçlarının ve ro­taların yönetilmesine ilişkin modüllerden gelir. Ürün ağacında, gerekli bileşenler ve miktarları tanımlanır. Rotada ise gerekli operasyonlar ve üretim için harcanan zaman gibi bilgiler ta­nımlanır. Ayrıca çeşitli bileşen ve yarı mamul türlerinin, hesap­lamaya hangi fiyatlarla dahil edileceği de belirlenebilir. Satın alınan hammaddeler için hareketli ortalama fiyat veya son sa­tınalma fiyatı kullanılırken dahili olarak üretilen yarı mamuller için hesaplamadan alınan üretim masrafları dikkate alınabilir.

Makina, işçilik veya hazırlık süresi gibi rotada açıklanan aktivi­teler için, ilgili her maliyet merkezine yönelik bir aktivite kaydı tanımlanabilir. İndeksleme özelliği sayesinde aynı maliyet mer­kezi için birden fazla farklı aktivite kaydı tanımlanabilir. Ayrıca aktivite kayıtlarındaki sabit ve değişken oranlar, esnek bir fiyat­landırma sağlar.

caniasERP Standart Maliyet modülünde istenen sayıda hesap­lama şeması oluşturmak mümkündür. Her bir şemada, he­saplama için hangi aktivite kayıtlarının ve bileşenlere ait han­gi fiyatların baz alınacağı ayrı ayrı tanımlanır. Ayrıca ek ücret kayıtlarının (örn. genel malzeme ve üretim masrafları) dikkate alınıp alınmayacağı, alınacaksa hangi tutarın dikkate alınacağı da tanımlanabilir.

 

Hesaplamanın Başlatılması

caniasERP Standart Maliyet Modülü (CAL) ile, belirli bir ürüne ait he­saplama veya birden çok malzemeyi kapsayan toplu hesapla­ma çalışmaları yürütülebilir. Toplu hesaplamada, ön koşullarda belirli parametrelere göre seçilmiş olan malzemeler dikkate alınır.

Hesaplama diğer modüllerden de başlatılabilir. Örneğin caniasERP Satış modülünde teklif oluşturulurken teklif maliyeti hesaplaması yapılabileceği gibi caniasERP Proje Yönetimi modü­lünde proje maliyetleri de hesaplanabilir.

 

Hesaplama için Parametre Belirlenmesi

Hangi modülden başlatıldığından bağımsız olarak, hesaplama için çeşitli parametreler belirlenebilir. Bu parametreler arasın­da, kullanılan hesaplama şeması veya geçerlilik tarihi bilgileri, fiyat bilgileri, aktivite bilgileri, ürün ağaçları ve rotalar sayıla­bilir. Çok seviyeli ürün ağacı dökümünün alınması ve hesaplama so­nucunun malzeme ana verilerine yeni bir standart fiyat olarak yazılması da parametrik olarak ayarlanabilir.

 

Değerlendirmeler ve Analizler

caniasERP Standart Maliyet Modülü (CAL), kapsamlı değerlendirme ve analiz olanağı da sunar. Böylece bir toplu hesaplamada ola­sı hataların (örn. malzeme ana verilerinde veya rotada eksik veriler) görülüp analiz edilebileceği listeler oluşturulur. Ayrıca farklı hesaplamaların sonuçları çapraz kontrol ile birbirleriyle karşılaştırılabilir.

caniasERP Standart Maliyet Modülü (CAL) içerisine, hesaplama kapsamın­daki belirli konuları vurgulamak amacıyla hesaplama görü­nümleri de tanımlanabilir.

 

Diğer Modüller ile Bağlantı

caniasERP Standart Maliyet modülünün genel çözüm ile enteg­rasyonu, başlatılan her hesaplamada merkezi olarak yönetilen güncel verilerin kullanılmasını garanti eder. Buna karşılık Stan­dart Maliyet Modülü (CAL), diğer modüllere, hesaplanan malzeme­lere ilişkin yeni değerleme fiyatları gibi bilgiler sağlar. Malzeme ana verilerine yeni bir standart fiyat yazıldığında, caniasERP Stok Yönetimi modülündeki stok değerleme ve Finansal Muhasebe­deki değerleme için temel bilgileri sağlar.

 

CAL modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Ürün Ağaçları - BOM

ÜRÜN AĞAÇLARI - BOM

Rotalar ve İş Merkezleri - ROU

ROTALAR VE İŞ MERKEZLERİ - ROU

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Proje Yönetimi - PRJ
PROJE YÖNETİMİ - PRJ
Maliyet Merkezleri Muhasebesi - COS
MALİYET MERKEZLERİ MUHASEBESİ - COS
Üretim Planlaması - PRD
ÜRETİM PLANLAMASI - PRD
Ürün Ağaçları - BOM
ÜRÜN AĞAÇLARI - BOM
Finansal Muhasebe - FIN
FİNANSAL MUHASEBE - FIN
Stok Yönetimi - INV
STOK YÖNETİMİ - INV
Temel Veriler - BAS
TEMEL VERİLER - BAS
Rotalar ve İş Merkezleri - ROU
ROTALAR VE İŞ MERKEZLERİ - ROU
Satış Yönetimi - SAL
SATIŞ YÖNETİMİ - SAL
Standart Maliyet - CAL
STANDART MALİYET - CAL


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.