Bizim ile İletişime Geçin

caniasERP MALİYET – ÜRETİM MALİYETİ MODÜLÜ (PRC)

caniasERP PRC (Production Costing) – Üretim Maliyeti Modülü, üretilen mamüllerin maliyetlerinin hesaplanması konusunu içerir.

caniasERP ile Üretim Maliyeti Modülü (PRC)

Maliyet değerleri şirket içi raporlarda kullanılmanın yanı­sıra caniasERP Finansal Muhasebe modülüne de dahil olur. caniasERP Üretim Maliyeti Modülü (PRC) içeriğinde üretim maliyeti değeri üç ana unsurdan oluşur: Hammadde tutarı, maliyet merkez­lerine girilen masrafların aktivite tutarlarına yansımaları ve fa­son işlemler için ödenen fatura tutarları. Hammadde tutarları caniasERP  Stok Yönetimi Modülü tarafından, aktivite tutarları caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü tarafından, fason işlem faturaları ise caniasERP Fatura Kontrolü modülü ta­rafından sağlanır.

 

Çalışma Öncesi Kontrol

Üretim maliyeti pek çok modülden veri beslenerek çalışan bir modüldür. Hammadde, aktivite ve fason fatura tutarlarının iş­leme doğru bir biçimde dahil edilebilmesi için Stok Yönetimi, Maliyet Merkezleri Muhasebesi ve Fatura Kontrolü modülle­rinde yapılan dönemsel çalışmalar, üretim maliyeti hesaplan­madan önce nihai konuma getirilmelidir. caniasERP Üretim Ma­liyeti, besleneceği verinin durumunu anlık raporlayarak hatasız işlem yapmayı mümkün kılar.

 

Maliyet Hesaplaması

caniasERP Üretim Maliyeti, maliyet unsurlarını iş emri bazında dikkate alır. Bütün maliyet unsurları tutarlarını sadece ait ol­dukları iş emirlerinin stok girişlerine yansıtır. Bu bakış açısının avantajı, dönem içinde üretim süreci farklılık gösteren ürünle­rin fiyatlarını, gerçekçi bir biçimde yansıtabilmektir. Ayrıca iş emirlerinin operasyon yapısı da göz önüne alınır; ürün harici stok girişleri (örn. yan ürün ve yeniden işleme alınacak ürün­ler/yarı ürünler) için gerçeği yansıtacak maliyet değerleri he­saplanır.

Ek olarak muhasebe dönemi kapatıldığında açık kalan iş emir­lerinin maliyetleri gerçeğe uygun olarak devredilir. Ürün ağacı ve rota bilgileri de kullanılarak stoğa alınmış ürünlerin maliyet­leri sarfedilmiş giderlerden ayrılıp henüz stok girişine yansıtıla­mamış giderler bir sonraki döneme devredilebilir.

 

Maliyet Raporları

caniasERP Üretim Maliyeti kullanıcılarına geniş bir raporlama imkanı sunar. Maliyet raporları hem sonuçların sunulmasın­da hem de olası hataların önlenmesinde kullanılabilir. Rapor tasarımlarında mümkün olduğunca geniş bilgiye yer verilirken aynı zamanda sade bir tasarımla kullanıcıyı yormamak amaç­lanmıştır.

 

Maliyet Muhasebesi

Üretim maliyeti sonuçları, muhasebeye caniasERP üzerinden otomatik olarak aktarılabilir. Ürün hesapları ve gider hesapla­rının yansıtmaları oluşturulur. Maliyet sonuçlarının muhasebe­leştirilmesi sonucunda, yeni muhasebe belgeleri eklemeden maliyet hesaplarının kapanışları kontrol edilebilir.

ENTEGRASYON

caniasERP Üretim Maliyeti, işlediği ham veriyi caniasERP Üretim Planlaması ve Kontrolü, caniasERP Stok Yönetimi, caniasERP Ma­liyet Merkezleri Muhasebesi, caniasERP Fatura Kontrolü modül­lerinden alır. Böylece mükerrer kayıt girme veya veri aktarımı ihtiyacı ortadan kalkar. Maliyet sonuçları dönem kapanışların­da kısıtlı zamanda verilmesi gerektiğinden ileri derece enteg­rasyon, kullanıcılara büyük oranda zaman kazandırır. Ayrıca sonuçlar caniasERP Finansal Muhasebe modülüne aktarılabilir.

 

PRC modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Maliyet Merkezleri Muhasebesi - COS

MALİYET MERKEZLERİ MUHASEBESİ - COSCanias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.