Bizim ile İletişime Geçin

canias ERP ÜRETİM YÖNETİMİ – ÜRETİM PLANLAMASI & KONTROLÜ MODÜLÜ (PRD)

canias ERP PRD (Production Planning & Scheduling) – Üretim Planlaması ve Kontrolü Modülü, üretimdeki tüm süreçleri kapsar ve bu süreçlerin optimizasyonuna katkıda bulunur.

canias ERP ile Üretim Planlaması & Kontrolü Modülü (PRD)

canias ERP sistemine entegrasyonu sayesinde kusursuz bir veri akışı sağlanırken üretimde şeffaflık ve verimliliği de arttırır. canias ERP Üretim Planlaması ve Kontrolü Modülü (PRD) süreci sistem entegrasyonu grafkte gösterilmiştir.

 

İş Emrinin Oluşturulması

canias ERP Üretim Planlaması ve Kontrolü Modülü (PRD) içerisinde kolektif, bileşik ve demontaj iş emirleri gibi farklı türlerde tipler oluş­turulabilir. Modül, ihtiyaç duyulduğunda ilgili malzemeye ait gerekli miktarları içeren üretim planını otomatik olarak üretir. Bu plan bir iş emrine dönüştürülebilir veya iş emri manuel de oluşturulabilir.

Manuel oluşturma sırasında, malzeme ihtiyaç planlaması tara­fından önerilen değerler, yönlendirme amacıyla kullanılabilir. Bir iş emrinin oluşturulması sırasında eksik malzeme analizi otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Bu analizde, gerekli bile­şenlerin mevcut olup olmadığı veya tedarik edilmelerinin ge­rekip gerekmediği kontrol edilir. canias ERP Üretim Planlaması ve Kontrolü Modülü (PRD), ilgili parçaları ihtiyaç duyulan tarih için otomatik olarak rezerve edebilir ve böylece en uygun malzeme akışını garanti eder.

canias ERP Üretim Planlaması ve Kontrolü Modülü (PRD) içerisinde fason sü­reçlerin oluşturulması da mümkündür. Fason operasyonların tanımlanmasıyla iş emirleri kesintisiz izlenebilir.

İş Emrinin Gerçekleştirilmesi

canias ERP Üretim Planlaması ve Kontrolü Modülü (PRD) içerisinde, Kapasite mo­dülü entegrasyonu sayesinde, ilgili iş emri için en uygun kaynak planlamasının gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Ayrıntılı planlama türlerinin yardımıyla, operasyonların ileriye dönük, geriye dönük veya herhangi bir aşamadan yola çıkılarak yeniden terminlenmesi mümkündür.

Ayrıca modül sayesinde kaynaklar, kaynakların kullanımı ve ürün ağaçlarına ilişkin bilgiler de elde edilir. Böylece canias ERP Üretim Planlaması ve Kontrolü Modülü (PRD) içerisindeki planlamada, ilgi­li üretim süreçlerine dahil edilen tüm işletme verileri dikkate alınır.

Modülün gerçek zamanlı izleme özelliği sayesinde, istendiğin­de üretim sürecine yönelik bir öngörü elde edilebilir.

Malzeme tüketim fişi veya iş emri fişi gibi üretim süreci için önemli dokümanlar da hazır edilebilir.

 

Onaylar

Bir operasyon kısmen veya tamamen sona erdikten sonra iş emri operasyonları onaylanır. caniasERP Kalite Yönetimi modülü ile entegrasyon sayesinde, atanan test planına göre onaydan önce, onay sırasında veya onaydan sonra kalite kontrol süreci başlatılabilir.

Üretilecek malzeme ile ilgili tüm operasyonlar onaylandıysa otomatik envanter hareketi gerçekleştirilebilir.

Ayrıca onaylar ve envanter hareketleri, barkodlar veya manu­el girişler ile de kaydedilebilir. Böylece üretilen tüm bileşenler eksiksiz izlenebilir.

 

Analizler ve Değerlendirmeler

canias ERP Üretim Planlaması ve Kontrolü Modülü (PRD) içerisinde, üretim­deki optimizasyon potansiyellerini belirlemek ve değerlendir­mek için çeşitli analizler sunulmuştur. Bu analizler kullanıcıya, örneğin iş merkezleri veya maliyet merkezleri gibi farklı konu­ları, çeşitli ölçütlere göre değerlendirme olanağı sunar. Üretim kademeleri, girdi miktarları ve üretim miktarları için planlanan ve gerçekleşen karşılaştırması yapmak da mümkündür.

Güncel olarak üretimde yer alan bileşenlerin değerini hesapla­mak için canias ERP Üretim Planlaması ve Kontrolü Modülü (PRD) yarı mamul (WIP; Work-in-Process) analizi sunulur.

Modülde ayrıca yeniden işleme ve hurda analizleri de kulla­nıma sunulmuştur. Ana ürün ağaçlarından ve rotalarından farklılık gösteren üretim ürün ağaçları ve rotaları, orijinalleri ile karşılaştırılabilir.

Modüldeki araç/gereç yönetimi özelliği, kullanılan kaynakları belirlemenin yanı sıra optimizasyon potansiyellerinin tespit edilmesini sağlayan bir kaynak simülasyonu olanağı sunar.

Entegrasyon

Entegre sistem kullanımı sayesinde canias ERP Üretim Planla­ması ve Kontrolü modülü ile diğer modüller arasında kusursuz bilgi alışverişi gerçekleştirilir. Esnek geliştirme ortamı TROIA ile uygulamanın tamamında şirket süreçlerine mükemmel uyum sağlanır. Modül, ihtiyaçlara göre uyarlanabilir. Bu sayede şir­kete özgü ihtiyaçlar gözetilerek oluşturulmuş, kapsamlı fonk­siyonlar kullanılır ve verimli bir üretim için kusursuz bir süreç denetimi gerçekleştirilir.

 

PRD modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

Kapasite Planlama - CAP

KAPASİTE PLANLAMA - CAP

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

Proje Yönetimi - PRJ
PROJE YÖNETİMİ - PRJ
Üretim Planlaması - PRD
ÜRETİM PLANLAMASI - PRD
Ürün Ağaçları - BOM
ÜRÜN AĞAÇLARI - BOM
Stok Yönetimi - INV
STOK YÖNETİMİ - INV
Servis Yönetimi - SRV
SERVİS YÖNETİMİ - SRV
Kapasite Planlama - CAP
KAPASİTE PLANLAMA - CAP
Rotalar ve İş Merkezleri - ROU
ROTALAR VE İŞ MERKEZLERİ - ROU
Kalite Yönetimi Sistemi - QLT
KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ - QLT
Satış Yönetimi - SAL
SATIŞ YÖNETİMİ - SAL
Malzeme İhtiyaç Planlaması - MRP
MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI - MRP
Bakım Yönetimi - MNT
BAKIM YÖNETİMİ - MNT


Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.