Politikamız

IAS (Industrial Application Software) şirket kültürü ve standartlar gereğince; çalışanlarına, müşteri ve iş ortaklarına değer katacak ilkeleri benimser. Bu amaç doğrultusunda sorumluluklarına bağlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürür.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

IAS, sahip olduğu nitelikli iş gücü ile uluslararası standartlarda, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, güvenilir çözüm ve hizmetler sunmakta ve sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.   Bu hedefler doğrultusunda, sahip olduğu bilgi varlıklarının korunmasını, bu varlıkların şirket misyon, vizyon ve stratejilerine hizmet edecek şekilde yönetilmesini, iç - dış müşteri memnuniyetini sağlayacak, güvenilir ve şeffaf bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini etkin bir şekilde çalıştırmayı ve sürekli iyileştirmeyi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası olarak benimsemiştir.   Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hedefleri uygulanabilirlik bildirgesinde belirtilmiştir.

  Bu doğrultuda politikamızın esasları;

  • Bilgi varlıları belirlemek, risklerini analiz etmek ve tanımlayarak etkin bir şekilde yönetmek,
  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek oluşabilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlılarını korumak, bilginin “gizliliğini, bütünlüğü ve erişilebilirliğini” sağlamak,
  • Sorumlu olduğumuz tüm kanun, yasal mevzuat, talimat ve prosedürlere uymak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi alanında teknolojik yenilik ve gelişmeleri takip ederek sistemin sürekli iyileştirmek,
  • Bilgi güvenliği bilincini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla çalışanları eğitim faaliyetleri ile desteklemek,
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilmek ve olayı etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmaktır.

Bu hedeflere ulaşmak yolunda en değerli varlığının ‘bilgi’ olduğunun bilincinde olan IAS, sahip olduğu tüm bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve ulaşılabilirliğini ISO 27001:2013 disiplini altıda korumayı taahhüt eder.

ISO 27001:2013 SERTİFİKASI


 

Kalite Yönetimi Politikası

Yasal şartları ve değişen teknolojiyi takip ederek müşteri memnuniyetini maksimize etmek, şirketin en üst düzeydeki temel hedefini oluşturur. Kalite için ölçüyü müşterilerimiz koyar ve böylelikle müşterimizin kalitemiz hakkında vardıkları karar bağlayıcıdır.

Kalite standartlarımızın korunması için herbir çalışan kendi kişisel çabası ile katkıda bulunur. Bunun yanısıra kalite ve güvenlikle ilgili hizmetlerin sürekli planlandığı, yönetildiği ve gözetildiğini de garanti ederiz. Sürekli iyileştirme süreci sayesinde tüm düzlemlerde çalışan elemanların katılımı ile hizmetlerimizin kalitesi kesin olarak artış gösterecektir.

IAS Bilgi İşlem Danışmanlık San.Tic. A.Ş Kalite politikası tüm katılımcılara aktarılır, sıklıkla tartışılır ve güncel geçerliliği ve uygunluğu kontrol edilir. İşletmede verilen ürün ve hizmet kalitesini etkileyen her faaliyet, bu dokümanın çizdiği ISO9001:2008 standardının çerçeve ve prensiplerine uygun biçimde yürütülür. Her bölüm kendi faaliyet alanında bu sistemi korumakla yükümlüdür. Uygulamanın denetimi ve faaliyetlerin bu gereklere uygun şekilde yürütülmesini güvence altına almaktan Yönetim Kalite Temsilcisi olarak görev yapan Kalite Yöneticisi sorumludur. Bu kalite politikası tüm çalışanların üst yönetim tarafından ilan edilmiş ve bununla ilgili açıklamalar ve eğitimler verilmiştir.

IS0 9001:20015 SERTİFİKASI

 

IAS ISO 9001 Sertifikası

Spice Sertifikası 

ISO 15504 SPICE Yazılım süreç geliştirme ve yetkinlik belirleme, Organizasyonel Olgunluk Belgesi , Seviye 2.

Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.