Online
Teklif

Halı Sektörü

Halı sanayinde üretilen ürünlerin takibini, üretim sürecini ve sonraki tüm süreçleri caniasERP’de izlemek mümkündür. caniasERP sektör bağımsız olması ve geliştirilebilir alt yapısı sayesinde standart ERP çözümlerine ek olarak, halı sektörüne özel de birçok takibe olanak sunmaktadır.

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan halı çeşitleri, halıda kullanılan ipliğin hammaddesine göre akrilik, polipropilen, polyester ve yündür. Halı üretimi yapan firmalar, ipliğin tedariğini kendi bünyelerinde kurdukları tesisler aracılığı ile gerçekleştirebildikleri gibi, özellikle iç piyasada rağbet gören akrilik tipi halılarda kullanılan akrilik iplikleri, genellikle direkt satın alma yolu ile de tedarik edebilmektedirler. Üretimde kullanılan çözgü iplikleri, jüt ipliği ve diğer kimyasallar ise iç ve dış piyasalardan tedarik edilmektedir.

Halı Sektöründe, caniasERP'deki Temel Süreçler:

 • SAL - Satış Yönetimi
 • PUR - Satın Alma Yönetimi
 • WMS - Depo Yönetimi ve Kalite Kontrol
 • BOM - Ürün Ağaçları Yönetimi
 • ROU - Rota Yönetimi
 • CAL - Standart Ürün Maliyetlendirme Yönetimi
 • PRD - Üretim Yönetimi
 • MNT - Bakım Yönetimi
 • CAP - Kapasite Yönetimi
 • BUD - Bütçe Yönetimi
 • COS - Maliyet Merkezleri Muhasebesi Yönetimi
 • FIN - Finans Yönetimi
 • OLP - İleri Düzeyde Raporlama
 • HCM - İnsan Kaynakları Yönetimi
 • IMP - İthalat Yönetimi
 • EXP - İhracat Yönetimi
 • RTM - Perakende Yönetimi

Halı Sektöründe Ek Süreçler:

Etkin Varyant Konfigüratörü ve Kullanımı

caniasERP varyant konsepti ile halı ve iplikler, firmanın tüm süreçlerinde minimum ön tanımlama ile yönetilebilmektedir. Bu konsept ile halı tanımlamaları yapılırken "ürün kodu=kalite+versiyon" olarak tanımlanmıştır. Geriye kalan tüm varyasyonlar ise varyant anahtarında tanımlanmıştır. Halıdaki varyant özellikleri;

 • Desen
 • Ebat
 • Palet
 • Kenar formu
 • Zemin, bordür ve overlok renkleri

olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece kalite bazında yapılan malzeme kartı, ürün ağacı ve rota ön tanımlamaları ile yukarıda bahsi geçen varyant özelliklerini kullanarak sonsuz sayıda alternatif üretilebilir. Bu konsept, sektörde iş gücü verimliliği adına önem arz etmektedir; çünkü herhangi bir kalitede çalışılan, örneğin desen özelliği ilerleyen dönemlerde başka bir kalitede de kullanılmak istenebilir. Bu haliyle herhangi bir ön tanımlama ihtiyacı olmadan kaliteye ait yeni desen kullanılabilir. Hammadde tarafında ise ipliklerde genellikle renk özelliği varyant özellik olarak kullanılmaktadır.

Her Aşamada El Terminalleri, Dokunmatik Ekranlar ile Online İş Emri Yönetimi ve Müşteri Siparişi Takibi

caniasERP tarafından kullanıcılara sunulan önemli bir özellik de, online iş emri yönetim aracıdır. Barkod numarası ile takip edilen iş emirleri planlama tarafından üretim sahasına verilir. Operasyonel sıra ile iş emirleri bizzat operatörler tarafından başlatılıp bitirilir. Sistemin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için barkod çok önemlidir. Operatörler hiç klavye kullanmadan barkod okuyucu ve dokunmatik ekranlarla minimum adım ile sisteme hazırlık başlatma-bitirme ve üretim başlatma-bitirme veya duruş verilerini girebilirler. Bu uygulama ile;

 • Üretim sahasının online takibi,
 • Müşteri siparişi operasyonel takip ve anında müşteriye cevap,
 • Performans takibi (el işçiliğinde), makine kullanım oranları (makinelerde),
 • Verimlilik analizi,
 • Standart sürelerin bizzat caniasERP ile ölçülmesi,
 • Fiili veya ön maliyet için etkin veri toplama,
 • Online stok takibi (ürün girişleri ve hammadde sarfları operasyonel onaylarla birlikte) yapılabilir.

Ayrıca, el terminalleri ile sevkiyat, depolar arası transfer, satış iade, sayım gibi uygulamalar caniasERP’nin üzerinden, kullanıcı dostu mobil ekranlar ile yönetilebilmektedir.

Sipariş Bazında Müşteriye Özel Stok Takibi

Müşteri siparişine bağlı ürün stok yönetimi sektörde çok önemlidir. Tüm stoklar müşteri siparişine verilen bir sipariş (harici sipariş no) numarası ile yönetilir. Sistemde herhangi bir anda, ürün depodaki stoğu raporlandığında stoğun hangi müşteri siparişine ait olduğu görülebilmektedir. Home office satış kanalı olan firmalarda üretim stoğa yapılır. Bu durumda üretim için ayrı bir sipariş açılabilir. Açılan sipariş üretim süreçlerini tetiklerken ilgili üretimin müşteriye özel bir sipariş olmadığı belirtilir. caniasERP fonksiyonel yaklaşım ile ister müşteriye özel, isterse stoğa yapılan üretimler kolayca planlanabilmektedir.

Malzeme İzlenebilirlik

İş emrine bağlı tüketilen hav, çözgü ve jüt ipliklerinin satın almaya bağlı girişleri tedarikçinin verdiği parti (lot) numaraları ile takip edilebilmektedir. Satın alma irsaliye girişlerinde ise sistem tarafından üretilen barkodlar paletlerin üzerine yapıştırılır ve daha sonra yapılacak transfer işlemlerinde bu barkodlar kullanılır. İplik için yapılan barkod takibi, transfer işlemini hızlandıracağı gibi ilerleyen dönemlerde yapılacak olan sayım işlemlerine hız kazandırır. Anlık stok raporlamalarında ise parti bazında iplik kg ve bobin miktarları hızlıca listelenebilir.

İş emrine bağlı üretilen halılarda durum biraz daha komplekstir. Her halının kendine özgü mükerrer olmayan bir seri numarası mevcuttur. Bu numara sistem tarafından üretilen ve üretim, sevkiyat, kalite, konfeksiyon, sayım ve olursa iade süreçlerinde kullanılan yegâne numaradır. İlgili numara hem ürünün teknik bilgisini hem de hangi müşteri siparişine ait olduğunu göstermekte olup malzeme izlenilebilirliği için sektörün olmazsa olmazlarındandır. Parti takip politikaları caniasERP destek tabloları üzerinden yönetilmekte ve sektöre özel esneklikler içermektedir.

Satış Uygulamaları ve Hızlı Veri Girişi

Opsiyonel özelliklerin fazlalığı (desen, ebat, palet kombinasyonları v.b.) halı sektöründe sipariş girişini zorlaştırmış ve standart sipariş giriş ekranlarına ek olarak sektöre özel uygulamaların tasarlanması bir zorunluluk haline gelmiştir. Sektörde farklı satış kanallarından söz edilebilir. Bu kanalların isimleri ve caniasERP üzerinden yapılan çözümler ise;

 • İhracat (müşteriye özel) : Matris sipariş giriş uygulaması ile hızlı veri girişi.
 • Bölge Bayileri (müşteriye özel) : Matris sipariş giriş uygulaması ile hızlı veri girişi.
 • Home Office (stoktan sipariş) : Desen kullanılabilir stok sorguları ile hızlı veri girişi.
 • Web (stoktan sipariş) : Web portal- caniasERP entegrasyonu ile online sipariş girişi ve takibi.
 • Mağazacılık : Mağazacılık iş süreçleri mevcut ise caniasERP Perakende Yönetim Modülü ile modern bir şekilde bu süreçlerin de takibi yapılmaktadır.

Sektörde etiketleme işlemleri müşteriye bağlı olarak değişkenlik arz etmektedir. Müşteri sistemde tanımlanan desen veya malzeme kodu yerine kendi istediği kodu etiket üzerinde görmek ve birkaç farklı halıyı takım yapmak veya set haline getirmek isteyebilir. caniasERP ile öncelikle cari karta etiketleme parametreleri ön bilgi olarak tanımlanmakta, arzu edilirse bu ön bilgi üzerinden etiketleme işlemleri gerçekleştirilmekte veya sadece o siparişe ait özel tanımlamalar sipariş belgesinde değiştirilebilmektedir.

Desen Ofisi

Desen ofisi tarafından üretilen tüm desenlerin kullanılan ERP yazılımı ile tam entegrasyonu, bu bilginin işletmenin diğer süreçlerinde kullanılabilmesi açısından önemlidir. Tasarım programında hazırlanan desenler, caniasERP sistemine, varyant özellikleri ve desenlerde kullanılan renklerin pixel karşılıkları ile kaydedilmektedir. Ayrıca bmp formatındaki resimler caniasERP server üzerinde resim klasörüne otomatik olarak kaydedilmekte ve revizyonlarda, ilgili veri tabanı ve desenler güncellenmektedir. Bunun dışında, bu resimler sistemin genelinde (örneğin; planların oluşturulması, tezgahlara iş yüklenmesi, etiket yazdırma v.b.) kullanılabilir.

Desenler işletmenin tüm süreçlerinde; özellikle planlama, hammadde sarfiyatlarının tespiti ve web üzerinden sipariş işlemlerinde kullanılmaktadır. Yeni desen ihtiyacı sisteme işlenen siparişler üzerinden olmakla birlikte, numune çalışmalarında da ortaya çıkabilmektedir. Satış siparişleri üzerinden desen kontrolü yapılmalı ve uygulama üzerinden otomatik desen iş emirleri oluşturulmalıdır. Desen iş emirleri, personelin performansını ölçmek için iyi bir araçtır.

Üretim Sarfiyatlarının Hesaplanması, MRP ve Moda Faktörü

Halı üretiminde kullanılan ilk madde ve malzemeler;
 • Hav iplikleri
 • Çözgü iplikleri
 • Jüt
 • Kimyasallar şeklindedir.

Hav iplikleri haricinde kullanılan diğer malzemeler caniasERP ürün tasarımı modülünde tanımlanan ürün ağaçlarından direkt faktör katsayısı ile hesaplanmaktadır. Hav iplik miktarının hesaplanması için ise, malzeme ana kayıtlarında yer alan; atkı sıklığı, örgü tipi, NM katsayısı kullanılırken; desen bilgilerinden hav yüksekliği ve pixel yüzdeleri alınır.

Sektörde iplik genellikle emniyet stoğu ile stokta bulundurulmaktadır. Malzeme ana kayıtlarında emniyet stoğunun miktarı, min veya max parti büyüklükleri, yeniden sipariş seviyeleri, alternatif malzeme tanımları gibi parametreler renk bazında tanımlanmalıdır.

İş Yükleme, Tezgah Entegrasyonu ve Çizelgeleme

Diğer sektörlerden farklı olarak tezgahlara iş yüklenmesi halıda oldukça zor bir iştir. Hangi siparişin hangi makinada dokunacağı kararının verilmesinde bir takım sıralı kurallar mevcuttur. Ayrıca belirli bir genişlikteki tezgaha minimum fireler ilkesiyle birden fazla yola birden fazla sipariş kalemini bağlamak da mümkündür. caniasERP ile tezgah yükleme kararları sipariş bazında verilebilir ve böylece hangi sipariş kaleminin hangi tezgahta ve o tezgahın hangi yolunda dokunacağı tespit edilmiş olur.

caniasERP’de alınan yükleme kararları, tezgâha ait yazılım ile tezgâha yüklenir. Tezgâhtan alınan geribildirim ile operasyonel onaylar veya duruş kayıtları da otomatik olarak caniasERP’ye taşınır.

İlgili siparişin hangi tezgah veya tezgahlarda dokunacağına karar verildikten sonra bir başka soru ise, hangi sıra ile dokunacağıdır. caniasERP ile tanımlanmış öncelik kuralları ile işleri çizelgelemek ve bu işleri gannt şeması ile yönetmek ve bu şekilde müşteri siparişlerine düzgün terminler vermek mümkündür.

Her Aşamada Operasyonel Kalite Kontrol

Kalite kontrol uygulamalarını caniasERP'de ikiye ayırabiliriz.

 • Mal giriş kontrol.
 • Operasyonel kontrol.

Mal giriş kalite kontrol, satınalma siparişine bağlı iplik girişinde yapılır. Mal öncelikle kalite stok seviyesine (kalite kontrolü bekleyen malzemeler seviyesi) alınır. Malzeme kartında kalite parametrelerinde belirtilen kalite kriterlerine ve numune planlarına göre kontrol yapılır. Numune planları tedarikçiye göre parametrik olarak oluşturulabilir. Bu uygulama özellikle tedarikçi değerlendirme uygulamasına temel veri teşkil etmektedir. Sonuca göre kalite seviyesinde kullanılabilir seviye veya bloke seviyesine transfer gerçekleşir.

Operasyonel kalite kontrol ise operasyondan önce, operasyon esnasında veya operasyon bittikten sonra yapılabilir. Onay sonucu düzgün veya hatalı ürün, ilgili stok yerlerine transfer olur. Sektöre uygun kalite kriterleri ve numune planları sisteme girilir. Kalite kontrol kriterleri malzeme kartları ile ilişkilendirilip malzeme-tedarikçi bazlı kurallar oluşturulabilir.

Sektöre Özel Bazı Operasyonel Kalite Kontrol Kriterleri

 • Halı hav yüksekliği (alt-üst ve sağ-sol ayrı ayrı)
 • Lanset
 • Hata kontrolleri (abraj, lot farkı vb)
 • Atkı sıklığı

Etkin Maliyet Takibi

Sektörün olmazsa olmazlarından biri de maliyetlendirme konusudur. Maliyet, caniasERP ile iki şekilde yönetilir:

 • Standart maliyet (üretim öncesi ön maliyet analizi)
 • Fiili maliyet (üretim sonrası reel maliyet)

Standart maliyet çalışması, ürün ağaçları (reçete) ve operasyonel verileri baz alarak, üretim öncesi yaklaşık maliyetin tespitine yönelik çalışmadır. Standart maliyet, daha çok teklif ve fiyat analizi aşamasında kullanılır.

Fiili maliyet ise gerçek malzeme sarfları, onay süreleri ve giderler üzerinden hesaplanan maliyettir. Geçmiş döneme yönelik müşteri siparişi(order) bazında yapılabilir.

Dönem sonlarında standart maliyet-fiili maliyet karşılaştırması caniasERP tarafından raporlanmakta ve sapmalar tespit edilebilmektedir.

Fason Takibi

Fason işlemleri sektörde yaygın olmamakla birlikte, özellikle hammadde tarafında ipliklerin boyanması, burkulması veya iki ayrı iplikten tek iplik yapılması gibi işlemler için kullanılır. İplik fason takibi için caniasERP’nin kullanıcılara sunduğu standart fason konsepti kullanılabilir.

Halı tarafında ise oyma ve deri yapıştırma işlemleri için fason operasyonlar kısmen tercih edilir. Bunun için halı üretim emrine fason operasyon eklenebilir veya fason hizmet faturası iş emri operasyonu ile eşleştirilebilir.

Sektörde, fasonda halı üretmek yerine ticari mal olarak satın alma yolu da tercih edilebilir

Halı sektöründeki müşterilerimizden bazıları

Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerez kullanılmaktadır. İncele