Online
Teklif

Konfeksiyon Hazır Giyim Sektörü

Konfeksiyon hazır giyim sanayinde ürünlerin üretimi öncesi, üretimi ve sonrasında yaşanan tüm süreçleri caniasERP'de izlemek mümkündür.

Konfeksiyon imalatında süreç üretilecek ürünün cinsine, özelliğine göre bazen ham iplik satın alınması ile bazen de kumaşın(dokuma veya örme) satın alınması ile başlar. Dolayısıyla kumaş üretimi ile hazır giyim üretimini birbirinden ayırmamız imkânsızdır. Konfeksiyon üretimi yapan firmalarda kumaşın tedariği üç şekilde olur.

 • Direkt satın alma,
 • Fason üretim,
 • İç üretim.

Kumaş üretim tesisi olmayan firmalarda kumaşın tedariki direkt satın alma veya fason üretim şeklinde olmakla birlikte, tesisi olan firmalarda iç üretimin yanında direkt satın alma veya fason üretim de olabilmektedir. Bu süreç kapasite doluluğuna, üretilecek ürünün cinsine, makinelerin yapabilirliğine bağlı olan değişkenlerdir. Kumaş üretim tesisi olan hazır giyim üreticilerinde ham iplik ve ham kumaş stokta bulundurulur. Bu iki kalemin planlanmasında emniyet seviyeleri, minimum satın alma veya minimum üretim seviyeleri gibi konseptler caniasERP MRP(Malzeme İhtiyaç Planlaması) modülü ile birlikte kolayca yönetilebilmektedir. caniasERP’nin gelişmiş parametre tanımları ile planlama, maliyetlendirme, muhasebeleştirme, fason takip,ürün izleme işlevleri düzgün olarak yerine getirilebilmektedir. Böylece malzeme aynı anda ister üretilsin, ister satın alınsın, ister fason üretilsin ve isterse fason müşteri siparişi olsun kolaylıkla yönetilebilmektedir.

Konfeksiyon Hazır Giyim Sektöründe, caniasERP'deki Temel Süreçler:

 • MRP - Malzeme İhtiyaç Planlaması Yönetimi
 • SAL - Satış Yönetimi
 • PUR - Satın Alma Yönetimi
 • WMS - Envanter ve Depo Yönetimi
 • PRD - Üretim Yönetimi
 • CAP - Kapasite Planlama Yönetimi
 • DOC - Döküman Yönetimi
 • EDI - Elektronik Data Yönetimi
 • BUD - Bütçe Yönetimi
 • COS - Maliyet Merkezleri Yönetimi
 • HCM - İnsan Kaynakları Yönetimi

Konfeksiyon Hazır Giyim Sektöründeki Ek Süreçler:

Malzeme İzlenebilirlik, Takip ve Kontrolü

Sektörde satın alınan ham ipliklerden üretilen kumaşa kadar parti(lot) takibi etkin olarak kullanılmaktadır. Kumaş üretimde hangi partideki ipliğin kullanıldığı geriye dönük analizlerde önem arz etmektedir. Ayrıca kumaş üretiminde müşteri siparişini tek partiden terbiye edilmesi kumaş renk farklarını engellemek adına önemlidir. Bunlar sistem tarafından yönetilmesi gereken kurallardır. caniasERP parti takip yönetimi konsepti ile sektöre kolaylık sağlanmaktadır. Malzeme tipine göre ayrı yönetim araçları tercih edilebilir.

 • El terminalleri ve dokunmatik ekranlar ile onlinei iş emri yönetimi ve müşteri siparişi takibi,
 • Üretim sahasının online takibi,
 • Müşteri siparişi operasyonel takip ve anında müşteriye cevap,
 • Performans takibi(el işçiliğinde), makine kullanım oranları(makinelerde),
 • Verimlilik analizi,
 • Standart sürelerin bizzat caniasERP ile ölçülmesi,
 • Fiili veya ön maliyet için etkin veri toplama,
 • Online stok takibi(ürün girişleri ve hammadde sarfları operasyonel onaylarla birlikte),

yapılır. El işçiliğinin yoğun olduğu operasyonlarda online üretim yönetimi dokunmatik ekranları yerine el terminalleri de kullanılabilir.

Etkin Varyant Konfigüratörü Kullanımı

caniasERP varyant konfigüratörü ile kumaş stoklarını takip etmek çok kolaydır. Varyant konsepti ile minimum stok kartı, minimum ürün ağacı(reçete), minimum rota(perasyonel veri) ile sistem yönetilebilir. Firmadaki analize bağlı olarak değişmekle birlikte genel olarak kumaş varyantlarını(özelliklerini) en, gramaj, dönmezlik, renk, desen vs. gibi sıralayabiliriz. Hazır giyim ürünlerde ise renk, beden, kalite en önemli varyantlardır. Varyant konsepti ile kumaşın varyantına bağlı olarak iplik tüketim miktarları(renk varyantı ile) ve operasyonları kolayca yönetilebilir. Dolayısıyla sarf iplik miktarı ve operasyonel olarak izlenecek yol ürünün varyantına bağlı olarak değişken olacaktır. Örneğin, caniasERP varyant konfigüratörü kırmızı kumaş imalatı için kırmızı iplik/boya tüketimini otomatik olarak çıkaracaktır. Varyant özelliği ile birlikte müşteri sipariş girişleri ve üretim onayları, matris tablo üzerinde seri bir şekilde sisteme girilebilir. Online üretim yönetimi konsepti hazır giyim sektörü için de uygundur. Hazır giyim ürünlerde de verimlilik takibini ve üretilen parça takibini etkin bir şekilde yapabilmek için, online iş emri takibi çok önemlidir. caniasERP’de varyant özelliği kullanılarak, kumaşın ve ürünün özelliklerini de gösteren her türlü rapor alınabilir.

Sipariş Bazında Müşteriye Özel Stok Takibi

Müşteri siparişine bağlı stok yönetimi sektörde çok önemlidir. Tüm stok müşteri siparişine verilen bir sipariş(order) numarası tarafından yönetilir. Tedarik edilen kumaşlar ve aksesuarlar satın almaya bağlı girişle tedarikçi tarafından sunulan parti numaraları ile birlikte sisteme girilir. Bu malzemelerin sadece ilgili müşteri siparişinde kullanılmasına yönelik caniasERP tarafından kurallar oluşturulur. Böylece anlık depo stokları çekildiğinde karşımıza iki seçenek çıkar:

 • Rezervasyonu yapılmamış hammadde stokları: Bunların tedarikçilerin parti numaraları ile birlikte stokta kullanılmayı beklemektedir. Tedarikçi parti numarası temin etmiyorsa sistem tarafından parti numaraları üretilip satın almaya bağlı depo girişine bağlanır. Böylece geriye dönük izlenebilirlik sağlanabilir.
 • Rezervasyonu yapılmış tüketilmeyi bekleyen hammadde stokları.

Etkin Kapasite Planlama ile Ara Mamül Stoklarında ve Bekleme Sürelerinde Azalma

Sektörün önemli sıkıntılarından birisi de bant dengelemedir. Sıkıntının temeli dengelemede kullanılacak verilerin azlığıdır. Online iş emri ile standart süreler tespit edilip bant dengelemede veri olarak kullanılabilir. Bant dengeleme kararları Kapasite Planlama Modülü tarafından verilir.

Ürünün hangi operasyonel sırada üretileceğini belirttiğimiz rotalar çok değişken olabilmektedir. Bu esnada oluşabilecek ara mamul stokları ve bekleme süreleri de kontrol altında tutulmalıdır. Bu nedenle, iş emri başlatılamadan önce kapasite kararlarından yola çıkarak rotada tanımlanan operasyonlar veya ş merkezleri revize edilebilir. Yeni bir operasyon eklenebilir, mevcut operasyon bölünebilir (parçalı iç üretim+fason, fason+fason+n v.b.). caniasERP ile operasyonel revizyonlar iş emri üzerinden hızlıca yönetilebilmektedir. caniasERP’nin kapasite planlama ve ileri çizelgeleme uygulamaları ile kısıtlar(makine veya işçi), birbirinin işini yapabilen tezgâhlar ya da tezgah grupları, kazanlar, öncelik kuralları, dinamik stoklar gibi bir çok parametre dikkate alınarak düzgün planlar oluşturulur. Ayrıca bu planlar gerektiğinde revize edilebilir. Araya iş alma, iş bekletme, iş önceliklendirme gibi kararlar GANNT şeması ile görsel bir ekran üzerinde yönetilebilmektedir.

Fire Takibi

Hazır giyimden ziyade ev tekstili kolunda minimum fireler kuralına bağlı kalarak boya yatır, ene yatır gibi kararlar MRP tarafından verilip kesim operasyonu esnasında kumaş fireleri minimuma çekilebilir. Hazır giyimde fireler özelikle kesim operasyonu ile birlikte sisteme girilmeli ve bunlara yaklaşık da olsa stok kaydı tutulmalıdır. Fireler eğer üründe biye kesme-dikme operasyonu varsa bu operasyonda kullanılabilir. Böylece düzgün fire oranları elde edilebilir. Ayrıca firelerin satışı da direkt olarak sistem üzerinden yönetilebilir.

Her Aşamada Operasyonel Kalite Kontrol

Kumaşta olduğu gibi hazır giyimde de kalite yönetimi önemli işlevlerden biridir. Kalite kontrol uygulamalarını caniasERP'de ikiye ayırabiliriz. Mal giriş kontrol ve operasyonel kalite kontrol uygulamaları ile satınalma ve üretim aşamalarında belirlenen kriterlere ve numune planlarına göre kontroller yapılarak süreç yürütülür ve yapılan işlemlere göre iade, yeniden işleme, kalite belirleme gibi süreçler tetiklenebilir.

Sipariş Bazında Gerçek Birim(Parça) Maliyet Takibi

Sektörün olmazsa olmazlarından birisi de maliyetlendirme konusudur. Maliyet caniasERP ile birlikte üç şekilde yönetilir:

 • Sevkiyatı bekleyen hazır giyim ürünleri.
 • Standart maliyet (üretim öncesi ön maliyet analizi)
 • Fiili maliyet (üretim sonrası fiili maliyet)

Standart maliyette ürün ağaçları(reçete) ve operasyonel birim aktivite maliyetleri baz alınarak üretim öncesi yaklaşık maliyetin tespitine yönelik çalışmadır. Standart maliyet, daha çok teklif fiyat analizi aşamasında kullanılır. Fiili maliyet ise gerçek malzeme sarfları ve giderler üzerinden hesaplanan maliyettir. Geçmiş döneme yönelik müşteri siparişi(order) bazında yapılır. Dönem sonlarında standart maliyet-fiili maliyet karşılaştırılması caniasERP tarafından raporlanmakta ve sapmalar tespit edilmektedir. Özellikle iç/fason üretim kararlarının verilmesinde sektöre önemli bir veri kaynağı sağlanır.

Etkin Fason Takibi ve Kontrolü

Sektördeki fason operasyonların yoğunluğundan dolayı fason takip ve kontrol işlevi çok önem arz etmektedir. Fason operasyonları temel olarak iki başlık altında toplayabiliriz.

Bunlar fason hizmeti satın alma hazır giyimde ham kumaş, boyalı kumaş, aksesuar gibi kalemler ana malzeme kayıtları ile ürünün alt seviyelerinde yer almakla birlikte bu kalemlere sistem üzerinden stok kartı açılmakta ve fiziksel olarak da stok takibi yapılmaktadır. Ancak üretim esnasında oluşan her ara seviye için ana malzeme kaydını sistem üzerinden açmak çok doğru bir işlem değildir.

caniasERP sisteminde fason takibi her ara seviye için stok kodu açmadan da kolaylıkla yönetilebilir. Ayrıca fason tedarikçilerimizde hangi mallardan ne kadar olduğunu müşteri siparişi(order) bazında takip etmek de mümkündür. Bunun yanı sıra fason hizmet faturalarının da direkt olarak ilgili iş emri operasyonu ile ilişkilendirilmesi sayesinde fason operasyon maliyetleri de detaylı bir şekilde edilir.

Fason hizmeti satış işlemleri mevcut satış, üretim, satınalma ve stok altyapısı kullanılarak etkin bir şekilde takip edilir. Normal üretimden farklı olarak bazı ürün ağacı elemanları müşteriden bedelsiz olarak gelir ve bu şekilde üretime dahil edilir.

Detaylı Numune Takibi ve Kontrolü

Numune üretimi, üretim tesisinin küçük bir kopyası olarak düşünebilir. Numuneler firmanın koleksiyonuna katacağı bir model olabileceği gibi, müşteri tarafından verilen bir emir de olabilir. Ayrıca numunelerde versiyon kavramı önemlidir. Bir modele ait birden fazla versiyon olabilmekte ve versiyon farklılıkları kolayca raporlanabilmelidir. caniasERP’deki malzeme ana kayıtları malzeme ile ilgile bazı detayları(birimi, fiyatı, açıklaması) takip etmekten çok bir ürün dosyası niteliğindedir. Bu dosyada numune takip yönetimine bilgi temin edecek;

 • Fason hizmeti satış
 • Numune versiyonları,
 • Tasarımcı,
 • Grafiker,
 • Sezon, koleksiyon,
 • Artwork,
 • Numune ürün reçetesi ve rotası,
 • Resimler,
 • Kullanabilecek varyantlar(renk, beden v.b.),

caniasERP raporları sayesinde numune departmanı çalışanlarının performansı detaylı bir şekilde ölçülebilir. Ayrıca tamamlanan numunelerde iş emri ile bağlantılı olarak kesim ustası, dikim ustası v.b. detaylar mevcuttur.

Konfeksiyon - Hazır Giyim sektöründeki müşterilerimizden bazıları

Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerez kullanılmaktadır. İncele