Online Teklif

Bizim ile İletişime Geçin

Madencilik Sektörü

Madencilik sektörü, kendine özgü süreçleri olan önemli sektörlerden biridir. Bu sektörün tüm süreçlerini canias ERP de izlemek mümkündür.

ERP Sistemlerinin madencilik sektöründe uygulamaları, sektörün kendine özgü birçok değişkeni olması nedeni ile özel bir bakış açısı gerektirmektedir. canias ERP, sektörel bağımsızlığının yanı sıra geliştirilebilir alt yapısı sayesinde standart ERP çözümlerine ek olarak madencilik sektörüne özel bir çok takibe olanak sunmaktadır.

 

 

Madencilik Sektöründe, canias ERP'de izlenebilecek başlıca süreçler şunlardır:

 

 

 

 

 • MRP - Malzeme İhtiyaç Planlama Yönetimi
 • SAL - Satış Yönetimi
 • PUR - Satın Alma Yönetmi
 • WMS - Envanter ve Depo Yönetimi
 • PRD - Üretim Yönetimi
 • BUD - Bütçe Yönetimi
 • PRC - Fili Maliyet Yönetimi
 • FIN - Finans Yönetimi
 • INV - Envanter Yönetimi
 • HCM - İnsan Kaynakları Yönetimi
 • BSC - Kurumsal Karneler
 • IMP - İthalat Yönetimi
 • EXP - İhracat Yönetimi
 • OLP - İleri Düzeyde Raporlama

 

 

Madencilik Sektöründe bu temel süreçlere ilave olarak aşağıdaki sektörel çözümler ön plana çıkmaktadır.

 

Maden Araştırma

Bu uygulama; maden çıkartılacak sahaların incelenmesi; jeolojisinin, çıkarılacak cevherin çeşidinin pafta ve ruhsat numarası bazlı takibi, ileride aynı madenin tekrar etüt edileceği zaman para ve zaman kaybını önlemekte ya da belirli bir cevherin hangi bölgelerden, hangi özellikler ile çıkarılabileceği konusunda raporlama sağlamaktadır.

Üretim

Madenin kapalı ya da açık ocaklardan çıkarılışına göre, takip edilecek üretim bilgileri değişmektedir. Kapalı ocak üretim bacaklarında, "hazırlık (metre)", "üretim (ton)" takip edilirken açık ocaklarda "dekapaj (m3)", "üretim (ton)" bilgileri toplanmaktadır.
Üretim parametrelerinin ya da birimlerinin çıkarılan madene göre değişeceği unutulmamakla beraber, toplanacak üretim verileri de bu uygulama sayesinde detaylandırılabilmektedir.
Örneğin; "dekapaj" yapan kamyonun plakası, operatörün kodu, dekapajın hangi vardiyada yapıldığı, kamyonun yaptığı seferin uzunluğu (km) bilgileri toplanarak, toplam dekapaj rakamına buradan ulaşılabilir ve bu bilgiler operatör ya da kamyon performansını ölçmede kriter olarak kullanılabilir.

Stok

Standart stok takip sürecine ek olarak, sarf malzemelerin tüketimleri, ocaklardaki maliyet merkezlerine yapılarak, sarf malzemenin maliyetinin doğrudan ilgili ocağa gitmesi sağlanmaktadır.


Maden direği gibi ihale yollu yapılan alımlarda, firmanın stoğuna ek olarak, Orman Müdürlüklerindeki stoklar takip edilmektedir. Böylece, ihale yollu alınmış stok firmaya transfer olduğunda maliyetine, nakliye masrafı eklenerek gerçek değerler elde edilmektedir.

Dinamit, kapsül, maden direği ya da mazot tüketimleri, hazırlık ya da üretim operasyonlarına bağlı planlanabilmektedir. Böylece fiili sarfiyatların performansları ölçülebilmektedir. Örneğin; 1 ton cevher çıkarabilmek için ilgili ocağın özellikleri düşünülerek, ortalama 12 dm3 maden kullanılması gerektiği planlanıp gerçekleşen tüketimler, plan ile kıyaslanabilmektedir.

Benzer mantıkla çıkarılacak ham cevherden çeşitli ebatlarda çıkması planlanan zenginleştirilmiş maden yüzdesel olarak planlanarak, gerçekleşen veriler ile kıyaslama yapılabilmekte ve satış departmanının planları ile ilişki kurulabilmektedir. İş makinelerinizin arıza ya da rutin bakımlarında takılan ya da sökülen parçalar, doğrudan makinenin masrafları üzerine giderek, makinenin diğer masrafları ile birlikte, verimlilik analizleri yapılabilmektedir.

Bakım ve Arıza

Rutin bakım planları, iş makinesi bazlı çalışma süresi ya da periyodik olarak toplanan motor saati verilerine göre yapılmaktadır. Arıza analizleri vb. raporlar canias ERP  standart uygulamalarındaki haliyle kullanılmaktadır.

Satış

Satış verileri, zenginleştirilmiş cevher kodları bazında takip edilmektedir. Standart satış modülü özelliklerine ek olarak toplu bağlantılar, değişen ürün, birim fiyat, ödeme tipleri için takip edilebilmekte, irsaliyeler kantarlardan kesilmekte, kantarlardan otomatik olarak tonaj verisi alınabilmekte, kantar henüz irsaliyesi kesilmeden sırada bekleyen kamyonlar takip edilebilmektedir.


Teklif ya da sipariş aşamasında sistem, müşterinin risk durumunu değerlendirerek uyarı ya da hata mesajları vermektedir. Kampanyalar, CRM modülünden ilgili müşteri gruplarına duyurulabilmektedir.

canias ERP sistemi, online ödeme alınabilen firmaya ait web siteleri ile entegre çalışmaktadır. Müşteri ekstresi, müşterinin sırada bekleyen kamyonları gibi bilgiler müşteri tarafından izlenebilmekte, müşteriden ödeme alınabilmektedir. Ürün, şehir, satış bölümü, müşteri bazlı pareto analizleri gibi çeşitli analizler yapılabilmektedir.

İnsan Kaynakları

Standart İnsan Kaynakları uygulamalarına ek olarak, şantiye girişindeki turnikelerden ya da kart okuyucularından alınan bilgiler puantörler tarafından kontrol edilerek, personel devam takip bilgilerinden puantaj oluşmaktadır. İş kazası tutanakları, sendikalı personel takibi, yer altı muafiyetleri maden sektörünün modül kullanımındaki gerekliliklerinden bazılarıdır.

Rödovans

Saha bazlı üretim, toplam satış, toplam alış bilgileri sistem tarafından hesaplanmaktadır. Saha ve dönem bazlı, üretim miktarlarına göre "Ayrıntılı Rödovans Hesabı" ve "Gecikme Zammı" hesapları yapılmaktadır.

Madencilik sektöründeki müşterilerimizden bazıları

Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.