Bizim ile İletişime Geçin

Otomotiv Sektörü

caniasERP ile otomotiv sektörüne özgü süreçlerin tam anlamıyla izlenmesi ve yönetimi mümkündür.

Hammaddelerin, tüm fason süreçleri de dahil tedariği; satış siparişlerinin kullanıcı bağımsız, elektronik olarak alınması; çeşitli kriterler dahilinde üretim planlarının, iş emirlerinin işletmeye verilmesi ve geri beslemeleri ile ürünlerin istenen zamanda üretimi; JIT altyapısına tam uyum, otomotiv sektörüne ait çözümlerimizin sadece bir bölümüdür.

Otomotiv Sektöründe, caniasERP 'de izlenebilecek başlıca süreçler şunlardır:

 

 • MRP - Malzeme İhtiyaç Planlama Yönetimi
 • SAL - Satış Yönetimi
 • PUR - Satınalma Yönetimi
 • EDI - Elektronik Veri Transferi Yönetimi
 • PRC - Üretim Maliyeti Yönetimi
 • WMS - Envanter ve Depo Yönetimi
 • PRD - Üretim Planlama Yönetimi
 • CAP - Kapasite Planlama Yönetimi
 • BUD - Bütçe Yönetimi
 • COS - Maliyet Merkezleri Yönetimi
 • FIN - Finans Yönetimi
 • HCM - İnsan Kaynakları Yönetimi
 • OLB&BI - İleri Düzey Raporlama

Otomotiv Sektöründe bu temel süreçlere ilave olarak aşağıdaki sektörel çözümler ön plana çıkmaktadır.

Geliştirilmiş Fiyatlandırma Stratejileri

Otomotiv sektöründe, özellikle yan sanayiler için ana sanayinin belirlediği fiyat politikaları doğrultusunda iş yapabilme kabiliyeti büyük önem arz etmektedir. Ana sanayiden gelen fiyatların doğru analiz edilmesi, satış fiyatlarındaki oynamaların ne oranda tedarikçilere yansıtılabileceği veya yansıtıldı ise bunun ne oranda faydaya dönüştüğünün analizleri, sektörün vazgeçilmezlerindendir. Bu işlemlerin caniasERP  ile yapılabilmesi ise işletmeleri kolaylıkla bir adım öne çıkarabilir.

Otomotive Özgü Fark Faturaları Yönetimi

Otomotiv sektöründeki ana sanayilerden bazıları, ay içinde yapılmış satış işlemlerine ait satış fiyatlarını, takip eden ay içerisinde belirlemektedir. Bu durum önceki fiyatlara nazaran pozitif veya negatif yönde fiyat farklarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu süreçte her şey ne kadar normal gözükse de ay içinde yapılan tüm satış faturalarının kalemlerine isabet eden fark rakamlarını tespit edip bunun sonucu yeni bir fiyat farkı ve değer iade faturasını sisteme girmek, zaman ve iş gücü kaybına sebep olmaktadır. Kaldı ki o fatura üzerinden de tekrar bir fark faturası doğabilmektedir. İşte tam bu noktada caniasERP  yardımınıza yetişerek belirlenen son satış fiyatı üzerinden yeni faturayı saniyeler içinde sisteme işleyip ilgili cariyi çalıştıracaktır.

Mal Transfer ve Bant Besleme Uygulamaları

Otomotiv sektörünün en önemli konularından bir diğeri de JIT ( Just In Time ) kavramına dayalı, üretim yönetimi ve mal hareketleridir. İlgili ürünü istenen zamanda, istenen yerde bulundurmak yüksek önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra JIT kavramını sadece ürünler adına değil; JIT ve JIT'e yakın bir takım yöntemlerle, tedarikçi tarafında da izlemek son derece önemlidir. caniasERP  ile siparişlerin sisteme alımı EDI vasıtası ile elektronik ortamda kullanıcı bağımsız gerçekleşmektedir. Bunun sağladığı en büyük fayda ise siparişlerde ve üretim planlarında yakalanan işlemin otomatik yapılması ile zaman tasarrufu ve belgelerdeki revizyon hızıdır. Bunun yanı sıra kullanıcı bağımlı hataların minimize edilmesini de en önemli faydalardan biri olarak tanımlamak mümkündür. EDI'nin MRP ile desteklenmesi ile hem tedarikçi tarafındaki hammadde süreçlerinin yönetimi hem de işletme içi iş emirleri rezervasyonları mümkün olan en küçük zaman dilimine sıkıştırılarak, işletmenin JIT kavramına uyum düzeyi maksimize edilmektedir.

İşletme İçi Tüm Süreçlerin Barkod ile Yönetimi

Otomotiv sektöründe, gıda sektöründe olması gereken izlenebilirlik tabiki istenmeyecektir ancak izlenebilirliğin her sektör adına ne kadar önem arz ettiği ve prestij konusu olduğu açıktır. Özellikle ürünlerinizin barkodlu olarak müşterinize gitmesi, müşteriniz açısından hanenize yazılmış bir artı değer olarak size yansıtılacaktır. Hali hazırda kendi iç süreçlerine ve müşterilerine önem veren referanslarımız, tüm işletme süreçlerinde hata payını minimize etmek ve verimliliklerini artırmak adına caniasERP  ‘de tüm süreçlerini barkod ile takip etmektedirler.

Gelişmiş Raporlamalar

Otomotiv Sektöründeki referanslarımızdan gelen istekler doğrultusunda şekillenmiş; işletme içi çalışanlarla bilgiyi ve ortak paylaşımı artırmak ve bu vesile ile işçinin hem yaptığı işteki bilincini hem de verimini ortaya çıkarmak için geliştirilmiş online Rapor Ekranları ile motivasyonu yükseltmek artık çok daha kolay. Bunun yanı sıra caniasERP  sistemi üzerinden yayınlanan Anlık Veri Yayın Ekranları sayesinde çalışanlar arasındaki rekabeti artırmak da mümkün olabilecek.

BİZİMLE HIZLICA İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Otomotiv sektöründeki müşterilerimizden bazıları

Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.