Online
Teklif

Perakende Sektörü

Perakende sektöründe müşteri ilişkilerinden network planlamaya, ürünlerin sınıflandırılmasından fiyatlama politikalarına, kampanya yönetiminden finansal uygulamalara, tedarik zinciri ve depo yönetimine tüm süreçleri caniasERP ile yönetmek mümkündür.

Sektör bağımsız yapısı ve geliştirilebilir altyapısı sayesinde caniasERP, standart ERP çözümlerine ek olarak, IAS’nin çeyrek asrı bulan deneyimlerinden yola çıkılarak hazırlanmış, perakende sektörünün kurumsal yazılım ihtiyaçlarına yönelik çözümü ile bu sektöre özel birçok takibe de olanak sunmaktadır.

caniasERP, perakende çözümünü caniasERP içinde bir modül haline getirerek diğer çözümlerde yapılmak zorunda kalınan entegrasyon, data transfer gibi sorunları ortadan kaldırmıştır. Malzeme yönetimi, satın alma gibi temel modüllerle olan tam entegrasyon, perakende çözümünü daha efektif kılmakta ve raporlamayı dinamik olarak ERP’nin diğer datalarıyla birlikte yapma imkanı sunmaktadır.

Perakende Sektöründe, caniasERP'deki Temel Süreçler:

 • BAS - Temel modüller (Destek tabloları, malzeme kartları, müşteri kartları vb.)
 • DEV - Sistem Yönetimi
 • MRP - Malzeme İhtiyaç Planlama Yönetimi
 • SAL - SatışYönetimi
 • FIN - Finans Yönetimi
 • CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • EDI - Elektronik Data Transferi
 • PUR - Satınalma Yönetimi
 • OLP&BI - İleri Düzeyde Raporlama

Perakende Sektöründe Ek Süreçler:

Ürün Bilgi Föyü

Perakende satışı yapılacak olan ürünlerin sınıflandırılması, sektör için oldukça önemlidir. Sınıfların sayısı, herhangi bir kısıtlamaya gidilmeden, uygulamayı kullanacak olan firmanın kararına bırakılmalıdır. Bu noktada ürün sınıflarını etkin olarak yönetecek bir konfigüratörün ürün bilgi föyleri altında desteklenmesi gerekir. Sınıflar, ileride raporlama amaçlı kullanılabileceği gibi fiyatlama politikaları için de temel veri kaynağıdır. Ürün grubu, cinsiyet, sezon, tedarik tipi vb. ürün sınıflarına örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte ürün resimleri, kalite kriterleri ve varsa şartnameler, muhasebe bağlantıları, barkod listesi, ürün tasarımı, firma bünyesinde yapılıyor ise tasarım bilgileri, ürün bilgi föyü altında yer alan statik datalardan bazılarıdır. Bu bilgiler uygulamanın her aşamasında erişime hazır olmalıdır.

Varyant Konfigüratörü

Ürünü tanımlamada ek bir araç olarak özetleyebileceğimiz varyant konsepti, caniasERP’nin malzeme kartları yönetimi uygulamasının bir özelliğidir. Ürüne ait seçenek ve seçeneğin altında detaylanan özellikler olarak tarif edilebilir. Örneğin kalite(birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite), sertlik derecesi (0,1,2,3) gibi… Perakende sektöründe, ürünün ait olduğu sektöre göre tekstil ve ayakkabıda renk ve beden (cekette drop, jean pantolonlarda boy); halıda desen, ebat, renk(palet), kenar formu; çeyizde renk; mobilyada renk, en, boy; çatı kaplama panelinde en, boy, kalınlık seçeneklerini ilgili ürüne ait varyant özellikleri olarak tarif edebiliriz. Bu tariflemede örneğin, renk özelliği altındaki her bir renk, o özelliğe ait seçenekleri ifade eder.

Varyant, ürünün kimliğine göre kararlaştırılmalı ve sektörde kabul görmüş normlar üzerinden oluşturulmalıdır. Yazılımın varyant konseptinde de hiçbir kısıtlayıcı faktör bulunmamalıdır. Sınırsız seçenek sayısı oluşturabilmesine olanak sağlamalı, ancak en uygun seçenek sayısının tespiti için de bir uygulama danışmanından destek alınmalıdır. Konseptle birlikte ürün bilgi föyleri, ana ürün olarak açılmalı ve varyanttan oluşan ürün kombinasyonları yeni bir föy açmaksızın yönetilebilmelidir. Uygulama yöneticisi dilerse varyanta göre fiyatlama opsiyonlarını da kullanabilmelidir.

caniasERP’nin etkin varyant konfigüratörü uzun yıllardır kullanılmış ve stabil hale gelmiş çözümlerini sektörle paylaşmaktadır.

Fiyatlama Politikaları

Belli tarih aralığında, belli bir ürün grubuna iskonto uygulanması, sektörde çok yaygındır. Iskontolar yüzdesel olabileceği gibi tek fiyat üzerinden de değerlendirilebilir. Çok nadir de olsa bir artırım yapılmak istenilebilir. Ürün bilgi föylerinde tanımlanan sınıflar aracılığıyla bir grup ürüne hızlıca yeni fiyat tanımı yapmak, caniasERP ile çok kolaydır. Yeni fiyat ürünün üzerine direkt olarak uygulanabileceği gibi iskonto farkı olarak sisteme de tanımlanabilir. Loyalty-VIP kart kullanımı mevcut ise yapılan ıskontonun üzerine ek indirimler tanımlanabilir. Dolayısıyla ürün sınıfı ve/veya müşteri sınıfı gruplarında referansla fiyatlama işlemleri hızlıca yapılır, tarih bazlı sistem olduğundan bu işlemlerin tarihçesi de kolayca tutulabilir.

Kampanya Yönetimi

Kampanyalar günümüzde perakende yöneticilerinin hayal gücü ile sınırlı olduğundan, bu güce anında cevap verebilecek esneklikte yazılımlara ihtiyaç duyulur. “2 alana 1 bedava, 2 al fiyatı düşük olan bizden, kırmızı al beyaz hediye, 250 TL’ye 50 TL bizden” vb. örnekler, yazılıma entegre edilebilmelidir. Esnek yazılım mimarisi ile caniasERP sektörün bu gereksinimlerine anında cevap verebilir.

Ödeme Tipleri, Finansal Uygulamalar ve Banka Entegrasyonu

Ürün kartlarında tanımlanan muhasebe bağlantıları ile satış faturaları, tek tuş ile topluca muhasebeleştirilir. Perakende satış esnasında girilen ödeme seçenekleri ile vadesi gelmemiş POS bloke bakiyesinin ne olacağı, finans uygulamaları ile hızlıca görülebilir. POS onay numarası sistemde kesilen fatura ile eşleştirilerek hangi onayın ödemesinin alındığı raporlanabilir.

Vadesi gelmiş POS bloke çözülümleri için firmalar genellikle 108(A)-102(B) muhasebe kaydını oluştururlar. Banka işlemlerinde bu fiş, her bir fatura için ayrı ayrı oluşur. Örneğin iki mağazada, günlük 15 satış fişi için ortalama 30 adet/gün muhasebe fiş kaydı oluşur. Görülebileceği gibi fiş sayısı muhasebe departmanına yük getirmekte, veri girişi ve kontrolünü zorlaştırmaktadır. caniasERP EDI Modülü kapsamında bankalarla yapılacak entegrasyon çalışması ile bu fişler sisteme otomatik olarak işlenebilir ve muhasebe departmanına sadece kontrol işlevi yüklenebilir.

Bir limit dâhilinde mağazaya masraf yapma yetkisi verilmiş ise yine caniasERP Perakende Modülü ile masraf kayıtları tutulabilir ve kasa föyü mutabakatında dikkate alınır. Ayrıca hediye çeki uygulamaları, kontrolü ve finansal entegrasyonu da caniasERP aracılığıyla kullanıcıların yönetimine sunulmuştur.

Tedarik Zinciri ve Depo Yönetimi

Firmanın faaliyet gösterdiği sektöre ve kurumsallaşma düzeyine bağlı olarak, farklı depo yönetim yaklaşımları geliştirilebilir. Bu yaklaşımlar öncelikle firmanın temel işlevlerini yerine getirecek seviyede planlanırken ek süreç gelişimlerine de açık olmalıdır. İmplementasyon, deneyimli uygulama danışmanı ile firmanın ortaklaşa yapacağı analiz sonucunda neticelendirilmelidir. caniasERP ile sektörde uyarlanmış bazı depo yönetim sistemlerinden örnek vermek gerekirse;

İç Transfer İsteği

Bu yöntemde mağaza müdürü, deposunda görmek istediği ürünü sisteme miktar ve ihtiyaç tarihi ile birlikte girer. İç istek kaydı oluşur ve mağazalar genel kontrolünün onayına sunulur. Onay pozitif ise belge merkez depoya bir emir olarak düşer ve sevkiyat gerçekleşir. Uygulama mağaza müdürü tarafından kullanılabileceği gibi, herhangi bir onaya gereksinim duyulmadan, doğrudan mağazalar genel sorumlusu tarafından da çalıştırılabilir. Sevkiyatlar statülere bağlı olarak (açık, kapalı, kısmi) takip edilebilir.

Transfer Emri

Daha ziyade mağazalar genel sorumlusu tarafından kullanılan bu yaklaşımda, bir rapor üzerinden mağazalar arası veya mağaza/depo arası transfer emri oluşturulur. Bu emir mağaza/depoya düşer ve sevkiyat gerçekleştirilir.

Yoldaki Ürünler Deposu

Bu yaklaşımda transfer işlemlerinde ürün stoğu, mağazanın veya deponun stoğuna direkt olarak düşmez. Hedef deponun, daha önce tanımlanmış olan “yoldaki ürünler deposu”na transfer edilir. Ürünler fiziksel olarak hedef depoya geldiğinde transfer işlemi ana depoya barkod okutularak veya onaylanarak otomatik olarak transfer edilir. Bu daha çok back-office dediğimiz yapının olduğu mağazalarda mümkündür.

Talep Tahminleri

Ürün bilgi föyünde tanımlanan sınıflar aracılığıyla talep eğilimleri tahmin edilebilir.

Barkodlama ve RFID Sistemleri

Perakende çözümlerinin en temel araçlarıdır. Satış ve lojistik işlemlerinde de etkin olarak kullanılması durumunda, gerçekleştirilen işlemlerde hız ve doğruluğu artırır.

Firmalar Arası Entegrasyonlar

Tedarikçi firma ile dijital ortamda veri alış-verişi sağlanır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM)

Müşteri bilgileri satış esnasında alınabileceği gibi her hangi bir ortamdan dış veri olarak da alınabilir. Yazar kasa kullanmayan firmalarda isim, soyisim, semt ve verilmek istenirse telefon bilgileri satış esnasında alınabilir. Yazar kasa kullanan firmalar ise müşteri bilgilerine daha tümevarımsal yöntemlerle erişirler. Satış belgeleri ile ilişkilendirilen müşteri bilgileri, müşteriye ait tarihçenin, en son ne zaman geldiğinin, toplam satış tutarının, ilgilendiği özel ürünlerin vb. raporlanmasında kullanılabilir.

Müşteri Bilgilendirme Servisleri

Mail ve/veya mesaj ile bilgilendirme araçlarının ürünün veya pazarlama faaliyetlerinin tanıtılmasındaki rolü oldukça önemlidir. Bu araçların, uygulama üzerinden yönetilmesi gerekir.

Sosyal Medya

Sosyal medya araçlarının direkt uygulama üzerinden tetiklenmesi oldukça güncel bir yaklaşımdır. Perakende firmaları özellikle sosyal ağlar vasıtası ile takipçilerine anında indirim ve promosyon bilgilerini geçebilir; ücretsiz ya da çok uygun fiyatlarla sosyal ağlar üzerinden reklam yapabilirler.

Müşteri Kartları

İster perakende firmasının kendi oluşturduğu (loyaltiy, VIP vb.), isterse 3. parti bir firma tarafından (Fener Kart, Kartal Kart vb.) yayınlanan kartlar olsun; müşteri kartlarının ana hedefi müşteri bilgilerinin takibi, ödüllendirme ve bağımlılık yaratmaktır. Müşterinin kartlar aracılığıyla bonus toplayabilmesi, harcayabilmesi gibi uygulamalar da yine mevcut yazılım üzerinden yönetilmelidir. 3. parti kartların firmaya işlenmesi ve takibi, caniasERP EDI Modülü aracılığıyla yapılır.

İç Talep Yönetimi

Mağazaların birbirlerinin stoklarından ürün talepleri, caniasERP içinde iç talep ve transfer uygulamaları ile yönetilebilmektedir. Bu sayede ürünler mağazalar arasında daha hızlı hareket etmekte, stok devir hızı ve metrekare birim maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

Diğer Perakende Uygulamaları

Ana hedefi modern perakende satış uygulamalarını kullanıcıların hizmetine sunmak olan yazılım üreticisi firmaların, normal satış işlevi ile birlikte tax free satış, diplomatik istisna satış, satış iade, değişim, müşteriye özel sipariş (butik mağazacılıkta) ve tamir gibi işlevleri mevcut çözümleri üzerinde barındırmaları gerekmektedir. caniasERP Perakende Modülü, ilgili çözümleri içermektedir.

Barkod ve Tartı Entegrasyonu

Ağırlığın önemli olduğu, özellikle kuyumculuk gibi sektörlerde, sektörle ilgili tartım araçları ve barkod yazıcılar, perakende modülüyle entegre edilerek modülün bir parçası olarak kullanılabilmektedir. Bu sayede kullanıcıyı manuel veri girişinden ve hata riskinden kurtarmaktadır.

Raporlama

Firmaların, perakendede sıkça kullanılan satış/kalan, ürün raf ömrü, m2 verimlilik gibi raporların yanı sıra daha dinamik raporlara da ihtiyacı vardır. Bu raporlar, caniasERP’nin iş zekası altyapısını oluşturan caniasIQ Modülü aracılığı ile veri küplerine dönüştürülebilir ve detaylı bir şekilde çeşitli veri setleri ile yeniden düzenlenebilir. Perakende çözümünün ERP’nin bir modülü olması, perakendede üretilen veriyi diğer modüllerle üretilen verilerle beraber raporlanabilir kılmaktadır.

Mobil ve Web Çözümleri

Bu maddeyi “online marketing” başlığı altında değerlendirebiliriz. Sanal POS noktalarında alınan tüm aksiyonların caniasERP ile iletişimi, caniasERP ’nin web servis altyapısı aracılığıyla, tam zamanlı olarak sağlanabilir. Herhangi bir ara uygulama kullanmaksızın güncel stoklar, fiyatlar ve diğer bilgiler web/mobil uygulamalarıyla eş zamanlı çalışır hale getirilebilir. Uygulamaların veri kaynağı ilk ve tek elden ERP yazılımıdır.

Ön Tanımlamalar ve Yetkilendirme

 • Mağaza-kasa-kasiyer-satış danışmanı tanımlamaları,
 • Kullanıcı yetkilendirme,
 • Kullanıcı bazlı ek indirim tanımlama,
 • Kullanıcı rolleri ve erişim denetimi, caniasERP standart uygulamaları ile yönetilir.

Merkez Ofis, Back-Office ve POS Noktaları

Merkez ofisin temel işlevleri:

 • Tedarik zinciri yönetimi (talep planlama, merkez depo ve satın alma işlevleri)
 • Fiyatlama politikaları ve promosyonlar
 • İnsan kaynakları
 • Halkla ilişkiler
 • Muhasebe
 • Finans uygulamaları, envanter değerleme, karlılık analizleri
 • Pazarlama
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Bütçe, yatırım
 • Stok sayım

“Back-Office”ler mağazalarda satış destek birimi olarak görev almakla birlikte, genellikle büyük mağazalarda konuşlandırılırlar. “Back-Office”i olmayan mağazalarda satış destek işlevleri bizzat mağaza personeli tarafından gerçekleştirilir.

Temel işlevleri:

 • Ürün barkodlama, alarmlama (gerekli ise)
 • Depo işlemleri (stok giriş, iade vb)
 • İç ürün talep girişleri
 • Satış sonrası hizmetler, garanti takip
 • İade, değişim ve tamir işlemleri takibi

Network Planlama 

Zincir mağazacılık yapan firmalarda online yapının kurgulandığı hallerde, ana sunucu merkez ofiste olmalıdır. Bu durumda mağazalar ana sunucuya çevrimiçi olarak bağlanacaktır. Çevrimdışı yapının kurgulanacağı mağazalarda ise EDI (veri iletişim) Modülü uyarlanmalıdır. Bakımın kolaylığı ve eş zamanlı çalışması açısından çevrimiçi bağlantı yapısının tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Çevrimdışı yapı ancak internet erişiminin olmadığı durumlarda kurulur. Bu süre zarfında mağazada kesilen faturalar ve yapılan stok hareketleri, sistem çevrimiçi duruma geçtiğinde ana sunucuyla senkronize edilir. Bu senkronizasyon caniasERP’nin EDI Modülü aracılığıyla kurgulanır.

Perakende sektöründeki müşterilerimizden bazıları

Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerez kullanılmaktadır. İncele