Online
Teklif

Plastik Sektörü

caniasERP’nin esnek yapısı sayesinde standart uygulamaların yanı sıra plastik sektörüne özel alternatif ürün ağacı, farklı özelliklerdeki hammaddeler ile müşterilere özel üretim, üretimde hazırlık sürelerinin yönetilmesi, kod yapısı, kalıp tasarımı ve yönetimi gibi süreçler de kolayca yönetilir.

Plastik hammaddeli malzemeler, hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Yapı ve inşaat, ambalaj, tarım, sağlık, gıda, dekorasyon, elektrik ve aydınlatma, ev aletleri, oyuncaklar, spor, otomotiv, beyaz eşya ve havacılık gibi pek çok alanda plastiğin yeri vardır.

Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmalar, hammadde üretimi veya tedariği sağlayanlar ve plastik hammaddeler(Pe, PVC, PS, PP, ABS ve diğer kimyasallar gibi) kullanılarak üretim yapanlar olarak birbirinden ayrılırlar. Sektörde üretim yapan firmaların en çok kullandığı yöntemlerin başında, plastik hammaddenin, yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve bir kalıp içerisine enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen imalat yöntemi olarak tanımlanabilecek plastik enjeksiyon gelir. Bunun yanı sıra sektörde en sık kullanılan yöntemler ekstrüzyon, haddeleme, kalıp dökümü olarak özetlenebilir.

Plastik Sektöründe, caniasERP'deki Temel Süreçler:

 • AST - Sabit Kıymet Yönetimi
 • BAS - Temel Veriler
 • DOC - Doküman Yönetimi
 • BOM - Ürün Ağacı Yönetimi
 • ROU - Rota Yönetimi
 • PRD - Üretim Yönetimi
 • MRP - Malzeme İhtiyaç Planlama
 • SAL - Satış Yönetimi
 • PUR - Satınalma Yönetimi
 • INV -Stok Yönetimi
 • MNT - Bakım Yönetimi
 • PRJ - Proje Yönetimi
 • QLT - Kalite Yönetimi

Plastik Sektöründe Ek Süreçler:

Ürün Tasarımı

Plastik sektöründe iki tasarım tipi kullanılmaktadır. Üretim yapan firmalar, müşterilerinin mevcut tasarımlarını kullanarak üretim gerçekleştirilecekleri gibi, kendi ürün tasarımlarını da kullanabilirler.

Numune Üretimi ve Numune Takibi

Üretime geçilmeden önce numune üretimleri yapılmaktadır. Üretilen numuneler, önce firma içerisindeki laboratuvarlarda testlere tabi tutularak üretim onayları için müşteri onayına sunulmaktadır.

Ürün İzlenilirliği

Plastik sektöründe ağırlıklı olarak seri üretim yapılmaktadır. Büyük hacimli üretim olduğu için, parti bazında hammaddeler tüketilerek ürünler üretilmektedir. Bu sayede ürün izlenebilirliği sağlanmaktadır.

Alternatif Malzeme Yönetimi

Plastik ürünlerin hammadde karışımı, alternatif malzemeler kullanılarak da yapılabilir. Bu alternatif malzemeler, sistemde takip edilebilmekte ve karışım hamuru yapılırken değişiklikler yapılmasına imkan vermektedir.

Kalite Kontrol

Kalite standartları ile üretilen ürünler, hem firma tarafından operasyon kalite kontrolden geçmekte hem de müşteriler tarafında kalite kontrolünden geçerek raporlanmaktadır. Ayrıca mal girişte kalite kontroller, süreç kalite kontroller ve tedarikçi değerlendirmeler de yapılmaktadır. Analiz sertifikası kendi üretim kalite kontrol bilgileri ve numune ile müşteriye gönderilir ve müşteri onayına sunulur.

Tedarikçi Değerlendirme

Ürünlerin proje olarak ele alınıp üretilmesi ve takip edilmesi sayesinde; yapılabilirlik analizleri, ürün tasarımları, kalıp imalatı ve yönetimi, kalite süreçleri, fon yönetimi, proje önemli noktalarının hatırlatılması ve ürün maliyetleri hesaplanması kolaylıkla yapılmaktadır.

Değişim Yönetimi ve Takibi

Ürün tasarımı, ürün ağaçları, rota gibi ürünü, üretimi ve maliyeti doğrudan etkileyebilecek her değişim, değişim yönetimi altında yönetilmektedir. Ayrıca değişim tarihçesi tutularak değişim yönetimi ve takibi yapılabilmekte, raporlanabilmektedir.

Mobilite

Sektörün temel ihtiyaçlarından birisi olan kalite kontrol, beraberinde tedarikçi değerlendirmeyi de getirmiştir. ISO’nun da zorunlu tuttuğu tedarikçi değerlendirme, sektörün temel ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir.

Sektörel Çözümler:

Kod Yapısı

Kod yapılarını üretici firma kendisi verebildiği gibi, müşterilerin onlara verdiği kodlarla da üretim gerçekleştirilebilmektedir. Müşteriler ile teyitleşerek, üretilecek ürünlerin nihai kodları belirlenir, müşteriye özel ürünler üretilir.

Kalıp Tasarımı ve Yönetimi

Tasarımlarının zorluğu ve yüksek maliyetleri sebebiyle, bir diğer önemli konu ürün kalıplarıdır.

Üretimde kullanılacak kalıpların yönetimi için kullanılabilecek metodlar:

 • Proje modülü altında üretimi gerçekleştirilip takibi yapılabilir,
 • Dışarıdan satın alınabilir,
 • Müşteri kalıbı olarak üretim süresince geçici olarak firmada kullanılabilir.

Bu yöntemle:

 • Amortisman tanımlama ve takibi gerçekleştirme,
 • Bakım ve onarım süreçlerinde ayrıca değerlendirme,
 • Stok yönetiminin takip edilmesi gibi takibi kolaylaştıracak yöntemlerle desteklenir.
Müşteri kalıplarının yönetimi, takibi, bakımı, bakım geçmişi, kalıp ömürleri ve müşteriye iadeleri ile ilgili tüm süreçler, kalıp yönetimi altında yer alır. Ayrıca kalıp yatırımları formu ile, firmalar, kendileri için ürettikleri kalıpların maliyetleri ve amortismanlarını hesaplayabilir.

Üretimde Hazırlık Sürelerinin Yönetilmesi

Üretim sırasında farklı bir ürün üretimine geçilirken kalıp değiştirmek gerekebilir. Makinelere iş yüklemeleri sırasında ortaya çıkan ve uzun zaman harcanmasına sebep olan hazırlık sürelerinin yönetilmesi önemli süreçlerden biridir. Kapasite planlama sırasında, hazırlık sürelerini en aza indirme üzerine formüller kullanılmaktadır.

Farklı Özelliklerdeki Hammaddeler ile Müşterilere Özel Üretim

Müşteri istekleri doğrultusunda aynı ürünün farklı standart ya da özelliklerdeki hammaddeler ile üretilmesi sağlanabilir.

Alternatif Ürün Ağacı

Bir ürünün birden çok alternatifte ürün ağacı olabilir. Sektördeki ismiyle ‘formül’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı durumlarda hayali ürün ağacı seçilip iş emri açılırken formül de oluşturulabilir.

Plastik sektöründeki müşterilerimizden bazıları

Canias ERP

sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2018 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerez kullanılmaktadır. İncele