canias ERP Standart Maliyet Modülü (CAL)

canias ERP CAL (Calculation) Standart Maliyet Modülünün görevi belirli bir ürünün bir birimi ile ilgili üretim maliyetlerinin hesaplanmasıdır.

canias ERP ile Standart Maliyet Modülü (CAL)

Hesaplamada kullanılacak temel bilgiler; ürün ağaçlarına, rotalara ve hizmet türlerine ilişkin bilgilerdir.

Genel sisteme eksiksiz entegrasyonu sayesinde canias ERP Stan­dart Maliyet modülü (CAL) ile diğer modüller arasında sorunsuz veri alışverişi gerçekleştirilir. canias ERP Standart Maliyet Modülü (CAL) sistem entegrasyonu grafikte şematik olarak gösterilmiştir.

Hesaplama ile İlgili Önkoşullar

Hesaplama için gerekli olan ana veriler, ürün ağaçlarının ve ro­taların yönetilmesine ilişkin modüllerden gelir. Ürün ağacında, gerekli bileşenler ve miktarları tanımlanır. Rotada ise gerekli operasyonlar ve üretim için harcanan zaman gibi bilgiler ta­nımlanır. Ayrıca çeşitli bileşen ve yarı mamul türlerinin, hesap­lamaya hangi fiyatlarla dahil edileceği de belirlenebilir. Satın alınan hammaddeler için hareketli ortalama fiyat veya son sa­tınalma fiyatı kullanılırken dahili olarak üretilen yarı mamuller için hesaplamadan alınan üretim masrafları dikkate alınabilir.

Makina, işçilik veya hazırlık süresi gibi rotada açıklanan aktivi­teler için, ilgili her maliyet merkezine yönelik bir aktivite kaydı tanımlanabilir. İndeksleme özelliği sayesinde aynı maliyet mer­kezi için birden fazla farklı aktivite kaydı tanımlanabilir. Ayrıca aktivite kayıtlarındaki sabit ve değişken oranlar, esnek bir fiyat­landırma sağlar.

canias ERP Standart Maliyet modülünde istenen sayıda hesap­lama şeması oluşturmak mümkündür. Her bir şemada, he­saplama için hangi aktivite kayıtlarının ve bileşenlere ait han­gi fiyatların baz alınacağı ayrı ayrı tanımlanır. Ayrıca ek ücret kayıtlarının (örn. genel malzeme ve üretim masrafları) dikkate alınıp alınmayacağı, alınacaksa hangi tutarın dikkate alınacağı da tanımlanabilir.

 

Hesaplamanın Başlatılması

canias ERP Standart Maliyet Modülü (CAL) ile, belirli bir ürüne ait he­saplama veya birden çok malzemeyi kapsayan toplu hesapla­ma çalışmaları yürütülebilir. Toplu hesaplamada, ön koşullarda belirli parametrelere göre seçilmiş olan malzemeler dikkate alınır.

Hesaplama diğer modüllerden de başlatılabilir. Örneğin canias ERP Satış modülünde teklif oluşturulurken teklif maliyeti hesaplaması yapılabileceği gibi canias ERP Proje Yönetimi modü­lünde proje maliyetleri de hesaplanabilir.

 

Hesaplama için Parametre Belirlenmesi

Hangi modülden başlatıldığından bağımsız olarak, hesaplama için çeşitli parametreler belirlenebilir. Bu parametreler arasın­da, kullanılan hesaplama şeması veya geçerlilik tarihi bilgileri, fiyat bilgileri, aktivite bilgileri, ürün ağaçları ve rotalar sayıla­bilir. Çok seviyeli ürün ağacı dökümünün alınması ve hesaplama so­nucunun malzeme ana verilerine yeni bir standart fiyat olarak yazılması da parametrik olarak ayarlanabilir.

 

Değerlendirmeler ve Analizler

canias ERP Standart Maliyet Modülü (CAL), kapsamlı değerlendirme ve analiz olanağı da sunar. Böylece bir toplu hesaplamada ola­sı hataların (örn. malzeme ana verilerinde veya rotada eksik veriler) görülüp analiz edilebileceği listeler oluşturulur. Ayrıca farklı hesaplamaların sonuçları çapraz kontrol ile birbirleriyle karşılaştırılabilir.

canias ERP Standart Maliyet Modülü (CAL) içerisine, hesaplama kapsamın­daki belirli konuları vurgulamak amacıyla hesaplama görü­nümleri de tanımlanabilir.

 

Diğer Modüller ile Bağlantı

canias ERP Standart Maliyet modülünün genel çözüm ile enteg­rasyonu, başlatılan her hesaplamada merkezi olarak yönetilen güncel verilerin kullanılmasını garanti eder. Buna karşılık Stan­dart Maliyet Modülü (CAL), diğer modüllere, hesaplanan malzeme­lere ilişkin yeni değerleme fiyatları gibi bilgiler sağlar. Malzeme ana verilerine yeni bir standart fiyat yazıldığında, canias ERP Stok Yönetimi modülündeki stok değerleme ve Finansal Muhasebe­deki değerleme için temel bilgileri sağlar.

 

CAL modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

ÜRÜN AĞAÇLARI
BILL OF MATERIALS

ROTALAR VE IŞ MERKEZLERI
ROUTING

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

STANDART MALIYET
CALCULATION
TEMEL VERILER
BASIC CORE DATA
ÜRÜN AĞAÇLARI
BILL OF MATERIALS
ROTALAR VE IŞ MERKEZLERI
ROUTING
MALIYET MERKEZLERI MUHASEBESI
COST CENTER ACCOUNTING
SATIŞ
SALES
PROJE YÖNETIMI
PROJECT MANAGEMENT
ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING
STOK YÖNETIMI
INVENTORY
FINANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.