canias ERP MÜŞTERİ YÖNETİMİ – İLETİŞİM ÇÖZÜMÜ MODÜLÜ (CLB)

canias ERP CLB (Collaborator) – İletişim Çözümü Modülü ile şirket içinde ve dışında elektronik veri alışverişi sağlanır, kişisel veya genel terminler ve tüm görevler yönetilebilir.

canias ERP ile İletişim Çözümü Modülü (CLB)

Grafikte, aynı ağ üzerinde İletişim Çözümü Modülü (CLB) ile etkileşimde bulunan diğer modüller gösterilmiştir.

 

Bağlı e-posta İstemcisi

Entegre e-Posta istemcisi ile e-Postalar gönderilebilir ve alı­nabilir. Ayrıca birden çok e-Posta hesabının eşzamanlı olarak yönetilmesi de mümkündür. Adres defterinde oluşturulan tüm kişi bilgilerine kolay erişilebilir. Bu kişiler ile e-Posta gönderimi, telefon veya faks entegrasyonu yoluyla iletişim kurulabilir.

 

Şirketler Çizelgesi

Takvim görünümü, ilgili kullanıcıya ait kişisel bir görünüm ola­rak veya şirket geneline yönelik bir genel bakış biçiminde gö­rüntülenebilir. Görüntülenecek dönem bireysel olarak seçile­bilir. Kaynaklar (firma araçları, mekan kullanılabilirliği vs.) veya çalışan grupları (departmanlar, ekipler vs.) gibi çeşitli görün­tüleme filtreleri kullanılarak interaktif takvim içinde istenen arama yapılabilir ve takvim istenildiği şekilde görüntülenebilir. Yeni etkinliklerin oluşturulması manuel veya entegre süreçler ile otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

 

Görev ve Etkinlik Yöneticisi

canias ERP İletişim Çözümü Modülü (CLB) içerisinde bulunan görev ve etkinlik yö­neticisi, görevlerin oluşturulmasına ve yönetilmesine yönelik kapsamlı işlevler sunar. Kullanıcı tarafından tanımlanabilen görev ve etkinlik tipleri (örn. müşteri yerinde toplantı, şirket içi faaliyet) kullanılabilir. Burada görevlere veya etkinliklerde farklı statüler atanabilir ve bu atamalar bir e-Posta bildirimi aracılığıyla ilgili kullanıcıya iletilir.

 

Collobrator İşlevleri için Konsol

Tüm canias ERP sisteminden elde edilen, ilgili şirkete özel nitelik­teki önemli listelerin ve rakamların tamamı konsolda görüntü­lenebilir. Ayrıca işler, beklemedeki görevler ve istenen göster­geler (harici kaynaklar dahil), kullanıcıya özel bir özet görünüm olarak bir araya getirilebilir.

 

ERP Süreçleri ile Bağlantı

canias ERP İletişim Çözümü Modülü (CLB), kullanıcı tanımlı kodlar kullanılarak, e-Postalar ile ilişkilendirilmiş belirli süreçler baş­latılabilir. Böylece satış siparişlerinin, satın alma siparişlerinin veya üretim siparişlerinin oluşturulma süreçleri, doğrudan İletişim Çözümü Modülü (CLB) üzerinden başlatılabilir. canias ERP İleti­şim Çözümü modülüne entegre edilmiş olan bu süreçler, para­metrik bir şekilde tanımlanabilir.

 

Entegrasyon

canias ERP İletişim Çözümü Modülü (CLB), kişiselleştirilmiş çalışmaya yönelik çok sayıda olanak sunan, interaktif bir iletişim çözümüdür. canias ERPsistemine bütünüyle entegre edilmiş yapısı sayesin­de, çok sayıda sürecin başlatılmasının yanı sıra istenen bireysel bağlantılar kurulabilir.

 

CLB Modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

SATIŞ
SALES

PERAKENDE
RETAIL MANAGEMENT

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER REALTIONSHIP MANAGEMENT

İHRACAT YÖNETIMI
EXPORT

SERVIS YÖNETIMI
SERVICE MANAGEMENT

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

İLETIŞIM ÇÖZÜMÜ
COLLABORATOR
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER REALTIONSHIP MANAGEMENT
SERVIS YÖNETIMI
SERVICE MANAGEMENT
ELEKTRONİK VERIALIŞVEİŞİ
ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
DOKÜMAN YÖNETIMI
DOCUMENT MANAGEMENT
SATIŞ
SALES
SATINALMA
PURCHASE
FINANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING
TEMEL VERILER
BASIC CORE DATA
PROJE YÖNETIMI
PROJECT MANAGEMENT


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.