canias ERP MÜŞTERİ YÖNETİMİ - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MODÜLÜ (CRM)

canias ERP CRM (Customer Relationship Management) – Müş­teri İlişkileri Yönetimi modülünün entegre yapısı sayesinde ve­riler, merkezi olarak kaydedilir ve yönetilir.

canias ERP ile Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü (CRM)

İrtibat bilgilerinin bireysel gereksinimlere göre uyarlanarak tutulması, aday müş­teriler için özel yaklaşımlarda bulunulması ve müşteri ilişkileri alanındaki gelişmelere anında cevap verilebilmesi, müşteri iliş­kileri yönetiminin temel öğeleri arasındadır. Burada yapılandı­rılmış bir veri tabanının olması çok önemlidir. Ekstra bir iş gücü harcamadan, canias ERP Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü (CRM) ve diğer modüllerin günlük çalışmaları sonucunda oluşan veriler, Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü (CRM)  bilgi havuzunda, otoma­tik olarak toplanır. Bu işlem için ayrıca bir iş gücü harcamaya gerek kalmaz. Bu yapıdaki veri alışverişlerine uygun örnekler; canias ERP İletişim Çözümü, canias ERP Proje Yönetimi, canias ERP Satış ve canias ERP Servis yönetimi modülü arasında mevcuttur. Sağdaki entegrasyon grafiğinde, canias ERP Müşteri İlişkileri Yö­netimi Modülü (CRM) genel sistem içerisinde gösterilmiştir.

 

İletişimsel CRM

Her gün e-Postalar, telefon görüşmeleri, fakslar, mektuplar ve kısa mesajlar gibi iletişim araçları üzerinden gelen müşteri ve­rileri ile sisteme sayısız bilgi akışı olur. Bu şekilde oluşan veriler ve dokümanlar, canias ERP üzerindeki entegrasyonlar sayesinde sistemde merkezi olarak saklanır. Satış, servis ve pazarlama de­partmanlarından elde edilen; geçmişler, ilgili kişiler, adresler, rakipler ile ilişkiler ve rakiplerin davranışları vs. hakkındaki ay­rıntıları içeren bilgiler, stratejik ilişki yönetimi için kullanılabilir.

 

Analitik CRM

Modüldeki analitik işlevler, müşteri anketlerinin hem manu­el olarak hem de elektronik sistemlerle desteklenerek yürü­tülmesine olanak sağlar. Böylece anket formlarının tamamı sistemde oluşturulabilir. Alternatif cevaplama yolları ve farklı ağırlıklandırma ölçütleri tanımlamanın yanı sıra açık uçlu soru düzenlemek de mümkündür. Müşteri anketleri belirli katılımcı­lar için atanabilir, uygulanabilir ve değerlendirilebilir.

Cevapların analizi grafiksel olarak da görüntülenebilir. Burada adres verileri ile bağlantı kurularak müşterilere ilişkin sonuçlar elde edilebilir.

Satış fırsatlarının kampanyalar, projeler, teklifler, malzemeler veya rakipler ile ilişkili olması mümkündür. Ayrıca seçilen ara­ma ölçütleri temel alınarak gerçekleştirilen bir satış fırsatı ana­lizi ile tanımlanmış ve bakımı yapılmış satış fırsatlarına yönelik farklı görünümler de sunulabilir.

canias ERP Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü (CRM) içerisinde bulunan şikayet yö­netimi, iyileştirme sürecine müşterilerin fikirlerini de dahil edebilmek amacıyla olumlu ve olumsuz tüm geribildirimleri ve önerileri toplar.

canias ERP Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü (CRM) içerisinde bulunan geçmiş özelli­ği, ilgili müşterilerin veya irtibat kurulan ilgili kişilerin yer aldığı iletişim sürecinin tamamına yönelik bilgi verir.

Ayrıca "Aday Müşteri/Tedarikçi", "Müşteri" veya "Tedarikçi" gibi cari tipleri oluşturulabilir; ilgili kişiye atanabilir ve cariler ile adaylık anından itibaren yapılan tüm işlemler takip edilebilir.

 

Operasyonel CRM

canias ERP Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü (CRM), tekliften faturaya kadar satış zincirinin tamamındaki düzenleme ve denetleme çalışmalarını destekler. Adres defterinin ve müşteri ana verile­rinin entegrasyonu sayesinde, belgeler hızlı ve hatasız şekilde düzenlenebilir ve eksiksiz olarak takip edilebilir.

canias ERP İletişim Çözümünün devreye sokulması ile elektronik iletişimin tamamı ilişki yönetimine aktarılabilir ve burada izle­nebilir

 

Mobil Bağlantı

canias ERP Müşteri İlişkileri Yönetimi mobil uygulamasının akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlarda kullanılma­sı, saha hizmetindeyken de ilgili verilerin oluşturulmasına ve bakımlarının yapılmasına olanak sağlar.

Müşteri İlişkileri Yönetimi konsolu, modüldeki önemli işlev alanlarına hızlı bir genel bakış sunar ve müşteri ilişkilerinin ve bu ilişkiler sonucunda elde edilecek tepkilerin daha şeffaf şe­kilde yönetilmesini sağlar.

Tüm iletişim geçmişinin bağımsız şekilde görüntülenebilmesi olanağı, saha hizmetindeki bir çalışanın günlük işlerini son de­rece kolaylaştıran bir avantajdır.

Eksiksiz Hizmet için Entegrasyon

canias ERP Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü (CRM) şirketlere müşteri­leri, tedarikçileri ve aday müşterileri/tedarikçileri ile ilgili daha iyi tahminlerde bulunma ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü (CRM) etkinliklerini ilgili kişilere göre özel olarak düzenleme olanağı sunar. canias ERP Müşteri İlişkileri Yönetimi modülünün bağımsız bir çözüm olarak kullanılabilmesi de mümkündür ancak Müş­teri İlişkileri Yönetimi modülünün canias ERP genel sistemine eksiksiz şekilde entegre edilmesi, kullanıcılara çok daha büyük avantajlar sağlar. Bu bağlamda veriler merkezi olarak yönetilir ve Pazarlama, Çağrı Merkezi, Satış ve Servis departmanları ara­sında, birbirleriyle uyumlu ve entegre bir çalışmanın gerçekleş­tirilmesine katkıda bulunulur.

 

CRM modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

SATIŞ
SALES

PERAKENDE
RETAIL MANAGEMENT

İHRACAT YÖNETIMI
EXPORT

İLETIŞIM ÇÖZÜMÜ
COLLABORATOR

SERVIS YÖNETIMI
SERVICE MANAGEMENT

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER REALTIONSHIP MANAGEMENT
SATINALMA
PURCHASE
ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING
DOKÜMAN YÖNETIMI
DOCUMENT MANAGEMENT
SERVIS YÖNETIMI
SERVICE MANAGEMENT
İLETIŞIM ÇÖZÜMÜ
COLLABORATOR
TEMEL VERILER
BASIC CORE DATA
SATIŞ
SALES
PROJE YÖNETIMI
PROJECT MANAGEMENT


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.