canias ERP ELEKTRONİK VERİ ALIŞVERİŞİ MODÜLÜ (EDI)

Sistemin geneline entegre yapıdaki canias ERP EDI (Electronic Data Interchange) – Elektronik Veri Alışverişi Modülü, veriler için elektronik veri alışverişini ve sistem ve şirket sınırlarını da aşan veri aktarımını garanti eder.

canias ERP ile Elektronik Veri Alışverişi Modülü (EDI)

Standart protokoller aracı­lığıyla (serbest tanımlanabilen protokoller de kullanılabilir), canias ERP sistemindeki tüm veriler eksiksiz şekilde dış ortama aktarılabilir veya aynı şekilde dış ortamdan alınan veriler de bu modül sayesinde canias ERP sistemine eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde taşınabilir. Elektronik Veri Alışverişi Modülü (EDI) sistem  entegrasyonu grafikte gösterilmiştir.

Entegre Süreç İç Akışı

Süreçlerin veya olayların tanımlanması ile birlikte elektronik veri alışverişi başlatılır ve yürütülür. Buna örnek olarak satınal­ma siparişlerinin, kaydedildikleri sırada tedarikçilere otomatik ve elektronik olarak iletilmesi veya bir irsaliye ile birlikte ilgili teslimat belgesinin de oluşturulması sayılabilir. Ayrıca asgari depo miktarının altına düşülmesi durumunda, bir satınalma si­parişinin otomatik olarak oluşturulup tedarikçilere aktarılması da mümkündür. Bu gibi durumlarda Elektronik Veri Alışverişi Modülü (EDI) sayesinde manuel bir müdahaleye gerek kalmaz. Diğer bir kullanım olanağı da örneğin, bağlı şirketler arasındaki (In­tercompany) ticari işlemlerin yürütülmesi çerçevesinde oluşan bilgilerin aktarılmasıdır.

Serbest Protokol Tanımlama

Yukarıda anlatılan standart protokollerin dışında kalan ve işlet­meye özel durumların çözümü için de serbest protokol tanım­lama olanağı mevcuttur. Burada, hedef formatın XML tabanlı olup olmaması veya CSV biçiminde, bir excel dosyası olarak veya başka bir biçimde tanımlanmış olup olmadığı önemli değildir. Bu esneklik hem sistem içerisine aktarımda hem de sistemden dışarıya aktarımda mevcuttur. İstenilen saklama yerleri, yeni dahil edilen protokol dosyalarını bulmak ve içe aktarmak için sabit tanımlanmış aralıklarla taranabilir. Modü­lün tamamen entegre yapısı sayesinde, sistemde mevcut olan sonraki süreçler protokolün asıl kullanım amacıyla sınırlı de­ğildir. Elektronik Veri Alışverişi destekli iletişim için ilişkili do­kümanların (örn. toplu faturalar için fatura listesi) sağlanması gerekiyorsa, bunlar serbestçe belirlenebilir ve süreç akışına dahil edilebilir. Olası sonraki adımlar (örn. dosya sisteminde saklama), canias ERP Doküman Yönetimi modülünde saklama veya otomatik posta ve faks gönderme olabilir. Ayrıca canias ERP içindeki tüm saklama işlemleri bir Elektronik Veri Alışverişi dışa aktarım işlemini başlatabilir: Böylece örneğin, bir siparişin kay­dedilmesi sırasında Elektronik Veri Alışverişi aracılığıyla otoma­tik bir sipariş teyidi alınabilir.

Yaratıcı Kullanım Olanakları

Klasik bir Elektronik Veri Alışverişi arayüzünün tanımlanmasın­dan ve bu arayüze bağlı kullanım amacının sınırlanmasından yola çıkılarak, modülün verimli şekilde kullanılmasına yönelik başka alternatifler de ortaya çıkar. Örneğin canias ERP Elektronik Veri Alışverişi aracılığıyla, paralel kullanılan sistemler için veri içe aktarımları ve dışa aktarımları yürütülebilir. Bunun modern bir örneği, modül aracılığıyla alınan ve işlenen malzeme ve ürün ağacı değişiklikleri için bir CAD sistemiyle kurulan ileti­şimdir. Böylece tasarım aşamasındaki bir malzemenin değişen özellikleri ve verileri, canias ERP  içindeki veri kayıtlarının güncel­lenmesiyle birlikte otomatik olarak uyarlanabilir ve gerekirse yeni kontrol planları, çizim versiyonları veya değişiklik en­deksleri belirlenebilir. Protokollerin uyarlanabiliyor olması ve bununla birlikte esnek eşleştirme (protokoldeki ve sistemdeki veri yapılarının bağlantılandırılması) yapılabilmesi sayesinde, çevre birimlerde yeni yazılım versiyonlarının olması artık bir engel oluşturmaz. Eşleştirme en kısa sürede yeni arayüz seçe­neklerine göre uyarlanır ve bir arayüzün geliştirilmesine kıyasla bu işlem çok daha az çalışma zamanı ve işgücüyle gerçekleşti­rilebilir.

Eksiksiz Süreç Kontrolü

Tüm Elektronik Veri Alışverişi veri aktarımları, kendileri için öngörülen ekranlarda görüntülenir ve log oluşturulur. Böyle­ce kesintisiz bir izleme gerçekleştirilebilir. İster içe aktarma, ister dışa aktarma olsun tüm veri aktarımları, gerçekleştiri­len işlemler ve ortaya çıkabilecek hatalar ile ilgili bir loglama mekanizmasının oluşturulmasına neden olur. Değerlendirme yapma, hatalı süreçleri tekrar gönderme ve alma ve bu hatalar için loglama mekanizması oluşturma gibi özellikleri sayesinde canias ERP Elektronik Veri Alışverişi Modülü (EDI) , yüksek performans­lı ve güvenilir bir yardımcı araç haline gelir. canias ERP içindeki diğer modüller ile kombinasyon sağlanarak, şirketin gereksi­nimlerine mükemmel şekilde uyan bir ERP sistemi oluşturulur.

 

EDI modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

ELEKTRONİK VERIALIŞVEİŞİ
ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
TEMEL VERILER
BASIC CORE DATA
SATINALMA
PURCHASE
FATURA KONTROLÜ
VERIFICATION
SATIŞ
SALES
İTHALAT YÖNETİMİ
IMPORT
İHRACAT YÖNETIMI
EXPORT
SERVIS YÖNETIMI
SERVICE MANAGEMENT
FINANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.