canias ERP MALZEME YÖNETİMİ – STOK YÖNETİMİ MODÜLÜ (INV)

canias ERP INV (Inventory) Stok Yönetimi Modülü, bir şirkete ait malzeme stoklarını, anahtar tarihlere göre miktar ve değer bazında yönetir.

canias ERP ile Stok Yönetimi Modülü (INV)

Bu modül, depo stoklarının kaydedilmesine ve izlenmesine ola­nak vermekle kalmaz, aynı zamanda geçmiş ve güncel stok du­rumu hakkında ayrıntılı bir genel bakış da sağlar.

Farklı süreçlerle entegrasyonu sayesinde malzeme hareketleri ve depo stokları ile ilgili bir şeffaflık sağlamasının yanı sıra, aynı zamanda satış, satınalma, servis, bakım ve kalite güvenceye kadar üretim zincirinin tamamı da destekler. canias ERP Stok Yönetimi Modülü (INV) sistem enteg­rasyonu grafikte gösterilmiştir.

 

Hareket Türleri

Destek tabloları aracılığıyla tüm stok hareketleri istenilen şekil­de konfigüre edilebilir. Tüm stok giriş, çıkış ve transferleri mik­tar ve değer bazında otomatik olarak kaydedilir.

 

Stok Hareketler için Kayıt Belgeleri

Her stok hareketinde bir kayıt belgesi otomatik oluşturulduğu için her bir stok hareketi ile ilgili ayrıntılı bilgiler mevcut olur. Değişikliğe neden olan durumun onaylandığı bu belge sayesin­de, tüm stok hareketleri kendine has bir şekilde izlenebilir.

 

Parti ve Seri Numaraları

Parti ve seri numaralarının entegrasyonu sayesinde, malzeme hareketleri eksiksiz şekilde izlenebilir. Özellikle bakım ve servis ilişkili gereklilikler için eksiksiz bir izlemenin gerçekleştirilmesi çok önemlidir.

 

Değerlendirmeler ile Daha Fazla Şeffaflık

Diğer modüllerde olduğu gibi canias ERP Stok Yönetimi Modü­lü (INV) içerisinde kapsamlı değerlendirmeler aracılığıyla önemli bilgi­lerde filtrelemeler yapılabilir.

Serbestçe seçilebilen arama kriterleri kullanılarak, örneğin depo stokları veya depo hareketleri ile ilgili güncel veriler, bi­reysel gerekliliklere göre ayrıştırılır. Ayrıca malzemeler, sahip oldukları stok devir sıklığına veya değere göre ABC veya D mal­zemeleri olarak kademelendirilebilir.

 

Esnek Depolama

Çeşitli stok türlerinin kullanılabilmesi ve depo stoklarının farklı envanter yöntemleri aracılığıyla her zaman güncel tutulabil­mesi sayesinde, canias ERP Stok Yönetimi Modülü (INV) içerisinde maksi­mum esneklik sağlanır. canias ERP Depo Yönetimi modülü ile kısa ve uygun yolların arandığı esnek depolamaya ilişkin kurallar tanımlanabilir.

 

Mobil Kullanım

ERP sistemine mobil erişim olanağı, depodaki esnekliği ve verimliliği artırır. canias ERP Inventory Mobile (mobil envanter) Stok Yönetimi uygulaması sayesinde, mobil veri giriş cihazları (MDE'ler) kullanılarak bulunulan yerden bağımsız şekilde ör­neğin satınalma, irsaliye, transfer veya envanter kayıtları gibi süreçler başlatılabilir ve denetlenebilir. Bu yöntemde veriler gerçek zamanlı olarak kaydedilir ve işlenir. Bu nedenle tutarlılık açısından da büyük katkı sağlar.

 

Hızlı Tepki

canias ERP Stok Yönetimi Modülü (INV) içindeki işlevler ve modülün ERP sistemine tamamen entegre yapısı sayesinde, şirketin ihtiyaç­larındaki değişikliklere bağlı olarak depolama işlemlerinde hemen gerekli uyarlamalar yapılır ve kullanıcının ilgili duruma hızla tepki verebilmesi sağlanır.

Stok Tutarlama

canias ERP Stok Yönetimi Modülü (INV) içerisindeki her bir stok hareketi, orta­lama maliyet, yürüyen ağırlıklı ortalama, parti/seri numarası bazlı gerçek maliyet, FIFO, LIFO fiyat tiplerinden biri seçilerek fiyatlandırılabilir.

Hesaplanan stok hareketi fiyatları çeşitli raporlarda kullanılma­nın yanı sıra canias ERP Finansal Muhasebe modülüne aktarıla­rak muhasebeleştirilebilir.

Tutarlandırma Kontrolü

Envanter maliyeti başta canias ERP Temel Veriler, canias ERP Üre­tim Planlaması ve Kontrolü, canias ERP Satınalma, canias ERP Fa­tura Kontrolü, canias ERP Satış olmak üzere pek çok modülden veri beslenerek çalışır. Envanter maliyetinin doğruluğu bu en­tegrasyon verilerinin hatasız ve eksiksiz olmasına bağlıdır. Tu­tarlama öncesi kontrol raporları kullanılarak envanter maliyeti­nin, tutarlama sonrası kontrol raporları kullanılarak da maliyet sonrası verilerin doğru hesaplanması sağlanır.

Çoklu Muhasebe Standardı

Farklı muhasebe standartları (VUK, IFRS, USGAAP, TFRS vs.) kullanılarak stok hareketlerinin maliyeti her muhasebe stan­dardı için ayrı ayrı hesaplanabilir. Bu sayede farklı muhasebe standartlarına göre oluşan sonuçlar karşılaştırılabilir.

 

INV modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ
COMPUTER AIDED QUALITY

MALZEME IHTIYAÇ PLANLAMASI
MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING

TRANSFER SİPARİŞİ
TRANSFER ORDER

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

STOK YÖNETIMI
INVENTORY
SATINALMA
PURCHASE
ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING
SATIŞ
SALES
PERAKENDE
RETAIL MANAGEMENT
BAKIM YÖNETIMI
MAINTENANCE
SERVIS YÖNETIMI
SERVICE MANAGEMENT
DEPO YÖNETIMI
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ
COMPUTER AIDED QUALITY
TEMEL VERILER
BASIC CORE DATA
FATURA KONTROLÜ
VERIFICATION
PROJE YÖNETIMI
PROJECT MANAGEMENT
FINANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.