canias ERP ÇEVRİMİÇİ ANALİTİK İŞLEME / İŞ ZEKASI MODÜLÜ (OLP&BI)

canias ERP OLP/BI (Online Analytical Processing/Business Intelligence) – Çevrimiçi Analitik İşleme/İş Zekası Modülü (OLP&BI), şirket genelinde alınacak kararlar için istenilen verilere ulaşılıp analizlerin olabildiğince hızlı yapılmasını, verilerin çok boyutlu olarak değerlendirilmesini ve görsel olarak hazırlanmasını sağlar.

 canias ERP ile Çevrimiçi Analitik İşleme / İş Zekası Modülü (OLP&BI) 

Bu modül kullanıcı katkısının en aza indirgenmesini ve raporlama işinin olabildiğince otomatik yapılabilmesini amaçlar. InfoSuite veya Pentaho BI ile bağlantılı olarak eksiksiz bir İş Zekası Siste­mi oluşturur.

 

Dış Veri Kaynaklarının Kullanımı

canias ERP Çevrimiçi Analitik İşleme Modülü (OLP&BI), hem canias ERP sis­temine tamamen entegre durumda bulunan homojen bir ya­pıdadır hem de harici veri kaynaklarına entegrasyonu temin eden ve karar verme süreçlerine katkıda bulunan kapsamlı bir uygulamadır. canias ERP Çevrimiçi Analitik İşleme Modülü (OLP&BI), kendi veri ambarındaki verileri kullanıcılara sunarken, diğer veritabanlarında kurulu bulunan veri ambarlarındaki verilerin kullanılabilmesine de imkan tanır. Böylece bilgiler merkezi bir biçimde ve kaynaklarından bağımsız olarak bir araya toplana­bilir; kurum için kritik önem taşıyan kararlar akıllı ve etkin bir şekilde verilebilir.

 

Verilere Çok Boyutlu Bakabilme ve Esneklik

canias ERP Çevrimiçi Analitik İşleme Modülü (OLP&BI), şirkete ait kritik önemdeki verilerin standart ve yapılandırılmış şekilde format­lanmasını ve verimli bir analitik sorgulama için çok boyutlu olarak kullanıcılara sunulmasını amaçlar. Dahili ve harici veri­tabanları kullanılarak oluşturulan OLAP tablolarından yaratı­lan OLAP küpleri, verilere çok boyutlu olarak, yatay ve düşey eksenlerde çakıştırılarak bakılmasına imkan verir. Verilere çok boyutlu bakabilme imkanı, hazırlanan raporlara esneklik ka­zandırır.

Karar Verme Süreçleri için Hızlı Bilgi Aktarımı

canias ERP Çevrimiçi Analitik İşleme Modülü (OLP&BI), şirketlerin ticari faaliyet alanlarına ait büyük hacimli verileri ile dış kaynaklı ve­ritabanlarında bulunan verileri bütünleştirir. Modül, bu verile­re çok boyutlu yatay ve düşey eksenlerden bakabilme imkanı sağlar. Modülde “Dashboard” gibi görselleştirme operatörleri kullanılabilir. Böylece şirketlerin karar verme süreçlerine kolay ve otomatik şekilde destek verir.

 

Kolay Raporlama

İhtiyaçlar doğrultusunda eksiksiz dizayn edilmiş OLAP küpleri sayesinde her kullanıcı çok kısa sürelerde kolaylıkla raporlar ve analizler hazırlayabilir.

 

Rapor ve Dashboard Görüntüleme

canias ERP Çevrimiçi Analitik İşleme Modülü (OLP&BI), Pentaho BI ile ha­zırlanmış Dashboard ve diğer raporlara üçüncü parti uygula­malara gerek duymadan direk ulaşım imkanı sağlar.

 

OLP - BI modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

ÇEVRİMİÇİ ANALİTİK İŞLEME/İŞ ZEKASI
ONLINE ANALYTICAL PROCESSING/ BUSINESS INTELLIGENCE
SATIŞ
SALES
SATINALMA
PURCHASE
FINANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING
STOK YÖNETIMI
INVENTORY
ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.