canias ERP MALİYET – ÜRETİM MALİYETİ MODÜLÜ (PRC)

canias ERP PRC (Production Costing) – Üretim Maliyeti Modülü, üretilen mamüllerin maliyetlerinin hesaplanması konusunu içerir.

canias ERP ile Üretim Maliyeti Modülü (PRC)

Maliyet değerleri şirket içi raporlarda kullanılmanın yanı­sıra canias ERP Finansal Muhasebe modülüne de dahil olur.canias ERP Üretim Maliyeti Modülü (PRC) içeriğinde üretim maliyeti değeri üç ana unsurdan oluşur: Hammadde tutarı, maliyet merkez­lerine girilen masrafların aktivite tutarlarına yansımaları ve fa­son işlemler için ödenen fatura tutarları. Hammadde tutarları canias ERP  Stok Yönetimi Modülü tarafından, aktivite tutarları canias ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü tarafından, fason işlem faturaları ise canias ERP Fatura Kontrolü modülü ta­rafından sağlanır.

 

Çalışma Öncesi Kontrol

Üretim maliyeti pek çok modülden veri beslenerek çalışan bir modüldür. Hammadde, aktivite ve fason fatura tutarlarının iş­leme doğru bir biçimde dahil edilebilmesi için Stok Yönetimi, Maliyet Merkezleri Muhasebesi ve Fatura Kontrolü modülle­rinde yapılan dönemsel çalışmalar, üretim maliyeti hesaplan­madan önce nihai konuma getirilmelidir. canias ERP Üretim Ma­liyeti, besleneceği verinin durumunu anlık raporlayarak hatasız işlem yapmayı mümkün kılar.

 

Maliyet Hesaplaması

canias ERP Üretim Maliyeti, maliyet unsurlarını iş emri bazında dikkate alır. Bütün maliyet unsurları tutarlarını sadece ait ol­dukları iş emirlerinin stok girişlerine yansıtır. Bu bakış açısının avantajı, dönem içinde üretim süreci farklılık gösteren ürünle­rin fiyatlarını, gerçekçi bir biçimde yansıtabilmektir. Ayrıca iş emirlerinin operasyon yapısı da göz önüne alınır; ürün harici stok girişleri (örn. yan ürün ve yeniden işleme alınacak ürün­ler/yarı ürünler) için gerçeği yansıtacak maliyet değerleri he­saplanır.

Ek olarak muhasebe dönemi kapatıldığında açık kalan iş emir­lerinin maliyetleri gerçeğe uygun olarak devredilir. Ürün ağacı ve rota bilgileri de kullanılarak stoğa alınmış ürünlerin maliyet­leri sarfedilmiş giderlerden ayrılıp henüz stok girişine yansıtıla­mamış giderler bir sonraki döneme devredilebilir.

 

Maliyet Raporları

canias ERP Üretim Maliyeti kullanıcılarına geniş bir raporlama imkanı sunar. Maliyet raporları hem sonuçların sunulmasın­da hem de olası hataların önlenmesinde kullanılabilir. Rapor tasarımlarında mümkün olduğunca geniş bilgiye yer verilirken aynı zamanda sade bir tasarımla kullanıcıyı yormamak amaç­lanmıştır.

 

Maliyet Muhasebesi

Üretim maliyeti sonuçları, muhasebeye canias ERP üzerinden otomatik olarak aktarılabilir. Ürün hesapları ve gider hesapla­rının yansıtmaları oluşturulur. Maliyet sonuçlarının muhasebe­leştirilmesi sonucunda, yeni muhasebe belgeleri eklemeden maliyet hesaplarının kapanışları kontrol edilebilir.

ENTEGRASYON

canias ERP Üretim Maliyeti, işlediği ham veriyi canias ERP Üretim Planlaması ve Kontrolü, canias ERP Stok Yönetimi, canias ERP Ma­liyet Merkezleri Muhasebesi, canias ERP Fatura Kontrolü modül­lerinden alır. Böylece mükerrer kayıt girme veya veri aktarımı ihtiyacı ortadan kalkar. Maliyet sonuçları dönem kapanışların­da kısıtlı zamanda verilmesi gerektiğinden ileri derece enteg­rasyon, kullanıcılara büyük oranda zaman kazandırır. Ayrıca sonuçlar canias ERP Finansal Muhasebe modülüne aktarılabilir.

 

PRC modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

MALIYET MERKEZLERI MUHASEBESI
COST CENTER ACCOUNTINGcanias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.