canias ERP TEDARİK - SATINALMA MODÜLÜ (PUR)

canias ERP PUR (Purchase) – Satınalma Modülü, şirketlere, satı­nalma işlemlerini tamamen entegre bir yapıyla gerçekleştirme olanağı sunar ve sağladığı optimizasyon potansiyeli ile değer katar. 

canias ERP ile Satınalma Modülü (PUR)

Grafikte canias ERP   Satınalma Modülü (PUR) ve modü­lün genel sisteme entegrasyonu şematik olarak gösterilmiştir.

 

Sipariş Önerileri

canias ERP Satınalma Modülü (PUR), caniasERP sistemindeki diğer mo­düller ile bağlantılı bir yapıya sahiptir. Örneğin canias ERP Malze­me İhtiyaç Planlaması modülü yardımıyla, bir satınalma siparişi için en uygun sipariş zamanı ve miktarını içeren bir satınalma isteği oluşturulabilir. Bunun için ihtiyaç temelinde bir terminle­menin yanı sıra teslimat süreleri, mal (mal çıkış) ve satınalma işlemlerinin süreleri gibi parametreler de dikkate alınır. Oluşan satınalma isteklerinde ne zaman istenirse değişiklik yapılabilir. Ayrıca sistem tüm istekler içerisinde satınalma zamanı ve diğer parametrelere göre yüksek öncelikli istekleri birleştirilebilir.

 

Şeffaf Tedarikçi Bilgileri

Her siparişte, tedarikçiler arasından en uygun maliyetli olana termin süreleri de dikkate alınarak karar verilmelidir. Bu amaç­la canias ERP Satınalma Modülü (PUR), sistemde mevcut olan satınal­ma bilgilerini doğrudan karşılaştırarak satınalanın lehine olan durumları listeler. Bunun için teslimat süreleri, ek ücretler, in­dirimler, ölçek fiyatları, teslimat ve nakliye koşulları gibi veri­leri bir araya getiren çerçeve sözleşmeler ve satınalma bilgi ka­yıtları temel oluşturur. Satın alma istekleri, en düşük fiyat veya en kısa teslimat süresi gibi ölçütler temelinde oluşturulabilir. Fiyat karşılaştırmasında, ihtiyaç duyulan miktarlar ve bunlarla bağlantılı olabilecek fiyat ölçeği de dikkate alınır.

 

İzlenebilir ve Şeffaflık

canias ERP Satınalma Modülü (PUR) içerisinde, doğrudan müşterilere açılan siparişler nedeniyle başlatılmış satınalma işlemlerine yönelik otomatik hesap tayini özelliği mevcuttur. Hesap tayini burada sipariş isteği ile birlikte gerçekleştirilir ve daha sonra asıl sipari­şe aktarılır. Böylece sistemde kayıtlı bilgiler ile karşılaştırma ya­pılarak sürecin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi garanti edilir.

Bunun gibi bir bağlantı istek belgesindeki diğer alanlarda da mümkündür (örn. projeler, iş emirleri , demirbaş bilgileri veya maliyet merkezleri). canias ERP Satınalma Modülü (PUR) ayrıca nakli­ye aşamalarının yönetilmesini de destekler ve kolaylaştırır. Bu modülde basit bir sipariş onayından siparişin nakliye aşamala­rının konumsal olarak izlenmesine kadar birçok kapsamlı işlev sunulur.

 

Satınalmanın Tüm İncelikleri

canias ERP Satınalma Modülü (PUR), envanter girişli malzeme alım­larının yanı sıra mal girişi beklenmeyen servis ve hizmet türü malların satınalma siparişleri de başlatılabilir ve denetlenebi­lir. Aynı şekilde malzeme tedariki süreçleri de standart olarak yönetilebilir. Ayrıca fason konsepti ile üretim için dışarıdan tedarik edilen malzemelerin tedariki ile ilgili bilgiler sorunsuz yönetilebilir.

Belge ve kalem düzeyindeki ek ücretler ve indirimler, farklı fa­tura ve mal alıcılarının oluşturulması veya canias ERP Doküman Yönetimi modülüne entegrasyon gibi standart özellikler de modülün sağladığı avantajlar arasındadır.

Satınalma ile ilgili değerlendirmeler ile satınalma çevrimi ta­mamlanır ve satınalma siparişi süreçlerinin analizi için duyulan gereksinimlere uygun şekilde uyarlama gerçekleştirilir.

 

Bir Rekabet Avantajı Olarak Bütünleşme

Şirketler üzerindeki rekabet ve maliyet baskısı artmaya başla­dığında, sistematik yapıdaki ERP tabanlı bu Satınalma Modülü (PUR), daha etkin bir tedarikçi yönetiminin gerçekleştirilmesine, sü­reçlerin hızlandırılmasına ve daha ekonomik sonuçların elde edilmesine olanak sağlar.

Bütünüyle entegre yapıdaki canias ERP Satınalma Modülü (PUR), süreç boyunca tedarik için önemli olan tüm parametreleri dikkate alır ve tasarruf sağlamanın yanı sıra şeffaflığın artırılmasına da katkıda bulunur.

Satınalma ile ilgili değerlendirmeler ile işlev kapsamı tamam­lanır ve satınalma siparişi süreçlerinin analizi için mevcut olan bireysel gereksinimlere uygun şekilde uyarlama gerçekleştirilir.

 

PUR modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

FATURA KONTROLÜ
VERIFICATION

İTHALAT YÖNETİMİ
IMPORT

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

SATINALMA
PURCHASE
TEMEL VERILER
BASIC CORE DATA
SATIŞ
SALES
ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING
MALZEME IHTIYAÇ PLANLAMASI
MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING
ELEKTRONİK VERIALIŞVEİŞİ
ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ
COMPUTER AIDED QUALITY
STOK YÖNETIMI
INVENTORY
FATURA KONTROLÜ
VERIFICATION
İTHALAT YÖNETİMİ
IMPORT


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.