canias ERP ÜRÜN TASARIMI - ROTALAR VE İŞ MERKEZLERİ MODÜLÜ (ROU)

canias ERP ROU (Routing) Rotalar ve İş Merkezleri Modülü, şirkette üretim ile ilişkili tüm iş merkezlerinin eksiksiz oluşturulmasına olanak sağlar.

canias ERP ile Rotalar ve İş Merkezleri Modülü (ROU)

canias ERP ROU (Routing) Rotalar ve İş Merkezleri Modülü, sistem, rotada seçilen iş merkezlerini otomatik olarak tanır ve rota tanımında bu iş mer­kezlerine ait konfigürasyon uygulanır. Bu konfigürasyon kapsa­mında, ilgili iş merkezinde mevcut hizmet türleri veya fabrika takviminden farklı olan işletim süreleri gibi kapasite paramet­relerinin belirlenmesi sayılabilir.

Burada iş gücü, üretim araçları ve donanım gibi klasik hizmet türlerinin yanı sıra çalışma saatleri, personel görevlendirme vb. farklı hizmet türlerini tanımlama olanağı da mevcuttur. İş merkezlerinin hangi kapasite gruplarına ait olduğuna yönelik tanımlama, üretim planlamasındaki operasyonların zamanla­malarının yeniden belirlenmesine temel oluşturur.

Grafikte, canias ERP Rotalar ve İş Merkezleri Modülü­ (ROU)  canias ERP sistem entegrasyonu gösterilmiştir.

Genel Sisteme Entegrasyon

Modülün amacı, canias ERP Rotalar ve İş Merkezleri Modülü (ROU) içeriğine konfigüre edilen operasyonları üretime aktararak üretim planlamasına destek vermektir. Malzemeler ve operasyonlar için kaydedilen kalite kontrol planları, canias ERP Kalite Güvence modülü kullanılarak ilgili operasyona dâhil edilebilir. Böylece üretim sürecinde, ilgili noktalarda, belirli zamanlar için otoma­tik kontroller talep edilebilir.

Oluşturulan rotaların canias ERP Standart Maliyet Hesaplama modülü ile entegrasyonu sayesinde, operasyonda bulunan ve üretim masraflarının belirlenmesine temel oluşturan tüm hizmet türleri çerçevesinde hesaplama yapılabilir. Burada kay­nak kullanımı dikkate alınır. Tanımlanan operasyonlar, sistem içinde, Servis ve Bakım Yönetimi modülü ile ilişkili olarak da kullanılır ancak malzeme üretimi için değil bakım iş emri çerçe­vesinde kullanıma sokulur.

 

Ürün Ağacına Bağlantı

Rotalar ve İş Merkezleri Modülü (ROU) paralel kullanılabilen canias ERP Ürün Ağacı modülünde, üretim süreçlerine yönelik bileşen listeleri tanımlanır. Rota tanımında, bu bileşenler ve ilgili operasyonlar karşılıklı olarak bir araya getirilir. canias ERP Rotalar ve İş Merkezleri Modülünde yapılan ayrıntılı planlama, bileşenlerin ilgili operasyonlara atanmasına imkân tanır. Bu atama daha sonra kesin ve doğru bir malzeme ihtiyaç planla­ması yapılabilmesi için temel oluşturur. Malzeme temini, üre­tim veya özel bir işlem başlangıcında gerçekleştirilmek üzere planlanabilir. Satınalmaya kadar olan diğer tüm üretim aşama­larında da bu verilerden yararlanılır.

Varyant konsepti, rotalar için de mevcuttur. Böylece (aynı mal­zeme numarası altında) bir malzeme ile ilgili belirtilen karak­teristik özelliklere bağlı olarak, alternatif bir konfigürasyonda yer almayan operasyonlar da gerçekleştirilebilir. Ayrıntılı plan­lama, sonraki süreçlerin otomatik olarak, yüksek güvenilirlik ile yürütülmesini sağlar ve günlük çalışmaları kolaylaştırır.

Terminleme ve İş Akış Süreleri

Her bir rota tanımı ve ilgili rota ile bağlantılı tüm işlemler, kul­lanıcının katılımcı birimler için planladığı yürütme sürelerine sahiptir. Bu çerçevede, üretimde malzeme ihtiyaç planlaması ve ayrıntılı terminleme, iş merkezlerinin kullanılabilirliği, mal­zeme teminine ilişkin zamanlar ve (varsa) servis için satınalma siparişleri planlanır.

Zamana veya nakliye parti büyüklüğüne bağlı rota tanımları, sonrasındaki işlemler ile birlikte üretimi, süreç gerçekten nasıl yürütülecekse ona göre oluşturur. Bir iş emri, işlem düzeyinde ve sistemde kaydedilmiş formüller temel alınarak terminlenir. Bekleme ve kesinti sürelerinin dikkate alınması ile bir üretim yerinden diğer bir üretim yerine aktarım sürelerinin tahmin edilmesi özellikleri, standart kapsama dâhildir.

 

Rahatlık ve Esneklik

Ürün ağacı genişletildiğinde paralel olarak rota tanımı da ge­nişletilebilir. Bu işlem, iş emrinde veya kayıt işlemi sırasında henüz onaylanmamış iş emirlerini istek üzerine güncelleyen rota tanımında gerçekleştirilir. Tüm rotalar için bir geçmiş tu­tulabilir ve rotanın farklı zamanlardaki versiyonları saklanabilir.

Alternatiflerin oluşturulması genel bir tercih serbestliği sunar. Ayrıca bunlar belirli parti büyüklükleri ile bağlantılandırılarak, bazı koşullarda, belirli bir miktarın başka makinelerde kullanıl­masına olanak sağlar. canias ERP Rotalar ve İş Merkezleri Modü­lü (ROU), canias ERP sistemindeki rotaların/iş merkezlerinin kolay ve esnek bir şekilde yönetilebilmesini sağlar.

 

ROU modülüyle ilişkili olan diğer modülleri inceleyerek devam edebilirsiniz. Modüllerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki alandaki incelemek istediğiniz modül ismine veya kutucuğuna tıklayabilirsiniz.


MODÜL GRUBU

ÜRÜN AĞAÇLARI
BILL OF MATERIALS

STANDART MALIYET
CALCULATION

ETKİLEŞİMDE OLDUĞU MODÜLLER

ROTALAR VE IŞ MERKEZLERI
ROUTING
ÜRÜN AĞAÇLARI
BILL OF MATERIALS
TEMEL VERILER
BASIC CORE DATA
ÜRETIM PLANLAMASI & KONTROLÜ
PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING
KAPASİTE PLANLAMA
CAPACITY PLANNING
STANDART MALIYET
CALCULATION


canias ERP yazılımı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz “canias ERP Demo” uygulamasını kullanmak veya bülten kaydı oluşturup bizden haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


sales_tr@caniaserp.com

+90 (212) 465 65 60

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul

Copyright 2017 - Industrial Application Software - Tüm Hakları Saklıdır.